Elkaar een luisterend oor bieden. Teambijeenkomst Zorg voor elkaar!

zorgmedewerker met mondkapje zorg voor elkaar

Als zorgprofessional werk je vanuit liefde voor je cliënten samen met je team aan het welbevinden van je cliënten. Opeens ontstaat er een crisis door het Coronavirus waardoor je werk en de samenwerking met je collega’s op zijn kop komt te staan. Je bent terecht gekomen in een rollercoaster. Alle tijd en aandacht gaat naar … Meer lezen

De onderstroom, systemisch kijken.

de onderstroom vuisten op elkaar

Soms willen zaken gewoon in een team elke keer net niet helemaal lekker lopen. Het gaat dan vaak over steeds stroef lopende contacten tussen collega’/andere teams en/of afdelingen/organisaties. Een kenmerk van deze contacten is dat het niet helemaal verklaarbaar is waarom het niet loopt. Vanaf een afstand lijkt alles in orde. Er ontstaan vervelende terugkerende … Meer lezen

Intervisie: Leren van collega’s!

intervisie bekers met verschillende kleuren verf

Intervisie is leren van elkaar, door met elkaar gestructureerd, volgens een bepaalde methodiek, gericht over het werk te praten, situaties door te nemen en elkaar tips geven. Niets meer en niets minder. In deze beschrijving geven we aan wat intervisie in onze ogen is, staan stil bij de toegevoegde waarde en geven aan wat wij … Meer lezen

De frisse (her) start. Teamvorming na Corona

teamtraining de frisse start hardlopende dames op een atletiekbaan

Corona heeft een mega invloed op het werk in de zorg. De onbekendheid met het virus, de besmettelijkheid én het gevaar van het virus voor kwetsbare mensen, legt een grote druk op de zorgprofessionals. Daar komt nog bij dat er vooral in het begin van de crises zowel de kennis over het virus, maar vaak … Meer lezen

Eigen regie en een zinvolle daginvulling: Teamtraining Waardigheid & Trots

eigen regie twee geverfde handen in de lucht

Onze teamtraining Waardigheid en Trots is gericht op de eigen regie en een zinvolle daginvulling van de cliënt. Gelukkig is dit steeds meer het uitgangspunt van de zorgverlening. Dat betekent dat de cliënt zelf zijn beslissingen neemt over zijn manier van leven. Hij beslist zowel over het wat, het hoe en het wanneer van ondersteuning … Meer lezen

Training teamontwikkeling. Goed voor de samenwerking!

teamontwikkeling gekleurde radartjes draaien over elkaar

Bij goed werkende teams voelen mensen zich verbonden met elkaar. Ze werken hierdoor met veel plezier en energie aan een goed resultaat De communicatie is open en direct. Hierdoor vindt er een goede afstemming plaats en is iedereen betrokken bij het team. Alle teamleden voelen zich gezien en gewaardeerd en worden uitgedaagd om hun beste … Meer lezen

Training zelfsturende teams

zelfsturende teams groep pionnen bij elkaar en 1 wat verder weg

Goed werkende zelfsturende teams en zelf organiserende teams hebben geen training zelfsturende teams nodig. De teamleden voelen zich immers verbonden met elkaar en de organisatie. Ze voelen zich verantwoordelijk en werken met veel plezier en energie aan een goed resultaat. De communicatie is open en direct, er vindt een goede afstemming plaats en de mensen … Meer lezen