Elkaar een luisterend oor bieden. Teambijeenkomst Zorg voor elkaar!

zorgmedewerker met mondkapje zorg voor elkaar

Als zorgprofessional werk je vanuit liefde voor je cliënten samen met je team aan het welbevinden van je cliënten. Opeens ontstaat er een crisis door het Coronavirus waardoor je werk en de samenwerking met je collega’s op zijn kop komt te staan. Je bent terecht gekomen in een rollercoaster. Alle tijd en aandacht gaat naar … Meer lezen

De onderstroom, systemisch kijken.

de onderstroom vuisten op elkaar

Soms willen zaken gewoon in een team elke keer net niet helemaal lekker lopen. Het gaat dan vaak over steeds stroef lopende contacten tussen collega’/andere teams en/of afdelingen/organisaties. Een kenmerk van deze contacten is dat het niet helemaal verklaarbaar is waarom het niet loopt. Vanaf een afstand lijkt alles in orde. Er ontstaan vervelende terugkerende … Meer lezen

Intervisie: Leren van collega’s!

intervisie bekers met verschillende kleuren verf

Intervisie is leren van elkaar. Dit doe je door met elkaar volgens een bepaalde methodiek, gericht over het werk te praten. Je neemt concrete situaties door, stelt vragen en geeft elkaar tips. Niets meer en niets minder. In deze beschrijving geven we aan wat intervisie in onze ogen moet zijn. Ook staan we stil bij … Meer lezen

De frisse (her) start. Teamvorming na Corona

teamtraining de frisse start hardlopende dames op een atletiekbaan

Corona heeft een mega invloed op het werk in de zorg en legt een grote druk op de zorgprofessionals. Dat blijkt ook uiit de hoge verzuimcijfers van rond de 10%. Deze druk is in de loop van de tijd opgebouwd. Vooral in het begin van de crises bleek zowel de kennis over het virus, maar … Meer lezen

Eigen regie en een zinvolle daginvulling: Teamtraining Waardigheid & Trots

eigen regie twee geverfde handen in de lucht

Onze teamtraining Waardigheid en Trots is gericht op de eigen regie en een zinvolle daginvulling van de cliënt. Dan gaat het erover wat de zorgverlener vooral wél en vooral niet moet doen om ervoor te zorgen dat de cliënt zo lang mogelijk zijn eigen regie behoudt. Gelukkig is dit steeds meer het uitgangspunt van de … Meer lezen

Training teamontwikkeling. Goed voor de samenwerking!

teamontwikkeling gekleurde radartjes draaien over elkaar

Bij goed werkende teams voelen mensen zich verbonden met elkaar. Ze werken hierdoor met veel plezier en energie aan een goed resultaat De communicatie is open en direct. Hierdoor vindt er een goede afstemming plaats en is iedereen betrokken bij het team. Alle teamleden voelen zich gezien en gewaardeerd en worden uitgedaagd om hun beste … Meer lezen

Training zelfsturende teams

zelfsturende teams groep pionnen bij elkaar en 1 wat verder weg

Goed werkende zelfsturende teams en zelf organiserende teams hebben geen training zelfsturende teams nodig. Immers de teamleden voelen zich verbonden met elkaar én de organisatie en zijn betrokken bij wat ze doen. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor het geheel en werkt met veel plezier en energie aan een goed resultaat. Tevens is de communicatie open … Meer lezen