Teamtrainingen (in contact als team)

Teamtrainingen

(in contact als team)

Teamtrainingen

Bij een goed functionerend team weet elk teamlid wat er verwacht wordt én staat daar helemaal achter. Alle collega’s werken op een vergelijkbare wijze maar er is ook wat ruimte voor een persoonlijke invulling. De teamleden voelen zich verbonden met hun werk en met elkaar. Er zijn duidelijke werkafspraken, de teamleden spreken elkaar met respect aan zodat wat gezegd moet worden wordt gezegd met respect voor de onderlinge relatie. Het gevolg is dat er met plezier wordt gewerkt.

Zo zou het moeten zijn. Echter soms is opeens een van deze bovenstaande factoren niet (meer) aanwezig. Dat zien we vaak als er iets verandert. Bijvoorbeeld als er een andere werkmethode komt of als er nieuwe teams gevormd worden. Dan moet er weer opnieuw afgestemd worden. Wanneer er dan geen goede bodem gelegd wordt door samen een goede start te maken gaat het vaak van kwaad naar erger. Dan worden er veel besluiten genomen zonder verbinding of wordt er veel aan de onderlinge relatie gewerkt zonder dat er iets gedaan wordt. In beide gevallen ontstaat er onvrede en staat het werkplezier onder druk.

Dan is het belangrijk om meteen in te grijpen. Professionele ondersteuning kan hierbij helpend zijn. Als HEEL opleidingen bieden we hiervoor maatwerk teamtrainingen aan. Gezamenlijk met het team kijken we welke ondersteuning nodig is. Onze werkwijze is steeds dat we concreet aan de hand van de praktijk en wat er speelt in het team kijken wat er gebeurt. Het team bedenkt hoe het anders kan en zet zelf de eerste stap. Het sleutelwoord is steeds werkplezier. We zorgen ervoor dat er weer balans. Er is oog voor de onderlinge relatie én er wordt doelmatig gewerkt. De teamleden voelen zich met elkaar verbonden en werken met  plezier en energie aan een goed resultaat. Er wordt open en direct met elkaar gecommuniceerd, er vindt een goede afstemming plaats en de mensen zijn betrokken bij wat ze doen. Daarnaast voelen alle teamleden zich gezien en gewaardeerd en worden uitgedaagd om hun beste bijdrage te leveren. De factoren die een team succesvol maken als creativiteit, betrokkenheid, humor, vertrouwen/veiligheid en respect zijn in voldoende mate aanwezig en de teamleden hebben plezier in hun werk. Het gevolg is dat iedereen zich gehoord voelt en het team weer verder kan.

Om een beeld te geven wat we doen hier wat voorbeelden. We ondersteunen o.a.:

  • nieuwe teams bij hun teamvorming,
  • teams die anders moeten gaan werken en daarover afspraken moeten maken. Denk o.a. aan zelfsturing, inschakelen van mantelzorgers, werken vanuit eigen regie van de cliënt gekoppeld aan zinvolle daginvulling,
  • teams waarbij de communicatie niet echt lekker loopt,
  • teams die wat langer bestaan die de samenwerking willen opfrissen.

Onze werkwijze is steeds dat we concreet aan de hand van de praktijk en wat er speelt in het team kijken wat er gebeurt. We bedenken hoe het anders kan en het team zet de eerste stap. Het sleutelwoord is steeds werkplezier. We zorgen ervoor dat er weer evenwicht en vertrouwen ontstaat. Hierdoor is er wederzijds begrip met als gevolg dat iedereen zich gehoord voelt.

Teamtrainingen

Teamontwikkeling

Goed werkende teams waar mensen zich verbonden voelen met de organisatie en met veel plezier en energie werken aan een goed resultaat, zijn een zegen

Lees verder...
Teamtrainingen

Zelfsturende teams

Goed werkende zelfsturende en zelf organiserende teams waar mensen zich verbonden voelen met de organisatie en met elkaar én met veel plezier en energie werken

Lees verder...