teamtrainingen kudde zebra's

Teamtrainingen

(in contact als team)

Teamtrainingen: Verbetert de onderlinge communicatie en vergroot het werkplezier.

Bij een goed functionerend team weet elk teamlid wat hij moet doen én staat daar helemaal achter. Alle collega’s werken op een vergelijkbare wijze maar er is ook wat ruimte voor een persoonlijke invulling. De teamleden voelen zich verbonden met hun werk en met elkaar. Er zijn duidelijke werkafspraken, de teamleden spreken elkaar duidelijk zonder omwegen maar met respect aan zodat de onderlinge relatie er niet onder leidt. Het gevolg is dat iedereen met plezier werkt. Als dat het geval is heb je geen teamtrainingen nodig. Want zo zou het moeten zijn.

Echter soms is opeens een van deze bovenstaande factoren niet (meer) aanwezig. Dat zien we vaak als er iets verandert. Bijvoorbeeld als er een andere werkmethode komt of als er nieuwe teams gevormd worden. Dan is er nieuwe afstemming nodig over wat willen we en wie doet wat, wanneer. Wanneer er dan geen goede bodem gelegd is door samen een goede start te maken gaat het vaak van kwaad naar erger. Dan worden er veel besluiten genomen zonder verbinding of wordt er veel aan de onderlinge relatie gewerkt zonder dat er iets gedaan wordt. In beide gevallen ontstaat er onvrede en staat het werkplezier onder druk. Dan is het belangrijk om meteen in te grijpen. Professionele ondersteuning kan hierbij helpend zijn.

Maatwerk teamtrainingen

Gezamenlijk met het team kijken we welke ondersteuning nodig is. Onze werkwijze is steeds dat we, concreet aan de hand van de praktijk en wat er speelt in het team, kijken wat er gebeurt. Het team bedenkt hoe het anders kan en zet zelf de eerste stap.

Het sleutelwoord bij onze teamtraingen is steeds werkplezier. We zorgen ervoor dat er weer balans is. Er is oog voor de onderlinge relatie én er wordt doelmatig gewerkt. De teamleden voelen zich met elkaar verbonden en werken met  plezier en energie aan een goed resultaat. De teamleden communiceren open en direct met elkaar, er vindt een goede afstemming plaats en iedereen is betrokken bij wat hij doet. Daarnaast voelen alle teamleden zich gezien en gewaardeerd en dagen elkaar uit om hun beste bijdrage te leveren. De factoren die een team succesvol maken als creativiteit, betrokkenheid, humor, vertrouwen/veiligheid en respect zijn in voldoende mate aanwezig en de teamleden hebben plezier in hun werk. Het gevolg is dat iedereen zich gehoord voelt en het team weer verder kan.

Enkele voorbeelden:

 We ondersteunen o.a.:

  • nieuwe teams bij hun teamvorming,
  • teams waarbij de communicatie niet echt lekker loopt,
  • teams die wat langer bestaan die de samenwerking willen opfrissen,
  • teams die anders gaan werken en daarover afspraken willen maken. Denk o.a. aan zelforganiseren of zelfsturing en het  inschakelen van mantelzorgers bij zorgteams.

De dagelijkse praktijk is leidend!

Onze werkwijze bij onze communicatietrainingen is steeds dat we concreet aan de hand van de praktijk en wat er speelt in het team, kijken wat er gebeurt. We dagen het team uit om te bedenken hoe het anders kan en de eerste stap te zetten. We gaan op zoek naar werkplezier en zorgen ervoor dat er weer evenwicht en vertrouwen ontstaat. Hierdoor is er wederzijds begrip met als gevolg dat iedereen zich gehoord voelt. Bent u benieuwd wat wij met onze communicatietrainingen voor uw team kunnen doen. Kijk dan onderstaand filmpje van een van onze klanten of neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

zelfsturende teams groep pionnen bij elkaar en 1 wat verder weg
Teamtrainingen

Training zelfsturende teams

Goed werkende zelfsturende teams en zelf organiserende teams hebben geen training zelfsturende teams nodig. De teamleden voelen zich immers verbonden met elkaar en de organisatie.

Lees verder...