Teamtrainingen

(in contact als team)

Teamtrainingen: Verbeter de onderlinge communicatie en vergroot het werkplezier!

In een goed functionerend team weet elk teamlid wat hij moet doen én staat daar helemaal achter. Alle collega’s werken op een vergelijkbare wijze en er is ook wat ruimte voor een persoonlijke invulling. De teamleden voelen zich verbonden met hun werk en met elkaar. De werkafspraken zijn duidelijk, de teamleden spreken elkaar zonder omwegen met respect aan. De onderlinge relatie is goed en iedereen werkt met plezier.  Als dat het geval is heeft het team geen teamtrainingen nodig. Want zo zou het moeten zijn.

Echter soms is opeens een van deze bovenstaande factoren niet (meer) aanwezig. Dat zien we vaak als er iets verandert. Bijvoorbeeld als er een andere werkmethode komt of als er nieuwe teams gevormd worden. Dan is er nieuwe afstemming nodig over wat willen we en wie doet wat, wanneer. Wanneer er dan geen goede bodem gelegd is door samen een goede start te maken gaat het vaak van kwaad naar erger. Dan worden er veel besluiten genomen zonder verbinding of wordt er veel aan de onderlinge relatie gewerkt zonder dat er iets gedaan wordt. In beide gevallen ontstaat er onvrede en staat het werkplezier onder druk. Dan is het belangrijk om meteen in te grijpen. Professionele ondersteuning kan hierbij helpend zijn.

Neem vrijblijvend contact met ons op als je wil sparren over teamontwikkeling!

Onze teamtrainingen en workshops zijn altijd maatwerk!

Gezamenlijk met het team/de opdrachtgever kijken we welke ondersteuning nodig is. Onze werkwijze is steeds dat we, concreet aan de hand van de praktijk kijken wat er speelt in. Vervolgens dagen we de mensen uit om zélf te bedenken hoe het anders kan en de eerste stap te zetten.

Het sleutelwoord bij onze teamtrainingen en workshops is steeds werkplezier. We zorgen ervoor dat er weer balans is. Er is oog voor de onderlinge relatie én er wordt doelmatig gewerkt. De teamleden voelen zich met elkaar verbonden en werken met  plezier en energie aan een goed resultaat. De teamleden communiceren open en direct met elkaar, er vindt een goede afstemming plaats en iedereen is betrokken bij wat hij doet. Daarnaast voelen alle teamleden zich gezien en gewaardeerd en dagen elkaar uit om hun beste bijdrage te leveren. De factoren die een team succesvol maken als creativiteit, betrokkenheid, humor, vertrouwen/veiligheid en respect zijn in voldoende mate aanwezig en de teamleden hebben plezier in hun werk. Het gevolg is dat iedereen zich gehoord voelt en het team weer verder kan.

Enkele voorbeelden:

 We ondersteunen o.a.:

  • nieuwe teams bij hun teamvorming,
  • teams waarbij de communicatie niet echt lekker loopt,
  • teams die wat langer bestaan die de samenwerking willen opfrissen,
  • teams die anders gaan werken en daarover afspraken willen maken. Denk o.a. aan zelforganiseren of zelfsturing en het  inschakelen van mantelzorgers bij zorgteams.

Daarnaast verzorgen we op aanvraag ook maatwerk workshops. Vaak gebaseerd op onze communicatietrainingen. Als de aanvraag over het verbeteren van communicatie gaat, denken we graag mee. Inmiddels hebben we o.a. korte workshops ontwikkeld over:

  • leren door het toepassen van zelfreflectie,
  • coachend begeleiden,
  • luisteren
  • en een workshop voor het OOP van een school over klantgericht werken.

De dagelijkse praktijk is altijd leidend!

In onze teamtrainingen kijken we concreet aan de hand van de praktijk wat er speelt in het team. We kijken wat er gebeurt bij de onderlinge samenwerking. Wat gaat goed en wat kan eventueel anders. We dagen het team uit om te bedenken hoe het anders kan en de eerste stap te zetten. We gaan op zoek naar werkplezier en zorgen ervoor dat er weer evenwicht en vertrouwen ontstaat. Hierdoor is er wederzijds begrip met als gevolg dat iedereen zich gehoord voelt. Bent u benieuwd wat wij met onze communicatietrainingen voor uw team kunnen doen. Kijk dan onderstaand filmpje van een van onze klanten of neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

zelfsturende teams groep pionnen bij elkaar en 1 wat verder weg
Teamtrainingen

Training zelfsturende teams

Goed werkende zelfsturende teams en zelf organiserende teams hebben geen training zelfsturende teams nodig. Immers de teamleden voelen zich verbonden met elkaar én de organisatie

Lees verder...
error: Geen toestemming...