Elkaar een luisterend oor bieden. Teambijeenkomst Zorg voor elkaar!

Als zorgprofessional werk je vanuit liefde voor je cliënten samen met je team aan het welbevinden van je cliënten. Opeens ontstaat er een crisis door het Coronavirus waardoor je werk en de samenwerking met je collega’s op zijn kop komt te staan. Je bent terecht gekomen in een rollercoaster. Alle tijd en aandacht gaat naar je cliënten en de absurde situatie waarin je terecht bent gekomen. Hierdoor is er nauwelijks tijd om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar een luisterend oor te bieden. Kortom geen tijd voor zorg voor elkaar en geen tijd om met elkaar stoom af te blazen.

Uit een onderzoek van V & VN in april 2020 blijkt dat meer dan 70% van de medewerkers in de zorg gevoelens ervaart van onzekerheid, stress, vermoeidheid en slapeloosheid. Dit komt doordat met name de psychische belasting veel hoger is dan normaal en er nauwelijks of geen tijd is om ervaringen en indrukken met elkaar te delen. Hierdoor komt de zorg voor elkaar als teamleden onder druk te staan. En ook de vraag of er voldoende beschermingsmateriaal is en je zelf een gevaar bent voor je cliënten, popt steeds vaker op. Dit zorgt voor stress.

Uit onze contacten met mensen uit de zorg maken we op dat het Coronavirus het werk inmiddels fundamenteel heeft veranderd. Je vraagt je regelmatig af of het allemaal echt gebeurt en hebt nauwelijks tijd om met elkaar te sparren. Vooral door de opgelegde regels is het werk een stuk complexer geworden en ook de risico’s om buiten je schuld, ongemerkt en per ongeluk, je cliënten ziek te maken, met vergaande gevolgen, zijn aanzienlijk. Daarbij komt ook nog dat vaak de noodzakelijke beschermingsmiddelen ontbreken en je daardoor ook zélf een risico loopt. Dit alles levert veel onzekerheid en vragen op.

Daarnaast zijn bij veel zorgorganisaties door de bezoekbeperkingen de contacten met naasten van de cliënten ook fundamenteel anders geworden. Kortom een hele ingewikkelde situatie die een grote druk legt op jou als zorgprofessional en op de onderlinge afhankelijkheid en samenwerking in je team. Wanneer de zorg voor elkaar niet goed geregeld is ontstaat er angst, verdriet, onrust en onzekerheid. Je voelt je zowel afhankelijk als machteloos en hebt behoefte om dat met elkaar te delen.

Door Corona wordt de onderlinge afhankelijkheid groter.

Uit het eerder genoemde onderzoek van V & VN blijkt ook dat de Coronacrisis zorgt voor een hechtere band met de overige teamleden en de cliënten. De reden is dat het werk van jou en je teamleden nog belangrijker is geworden. Je wordt zelfs een held genoemd. Echter die hechtere band heeft ook een schaduwzijde. De onderlinge afhankelijkheid en communicatie en daarmee de zorg voor elkaar zijn nog belangrijker geworden. Doordat het een nieuwe situatie is is het belangrijk dat je ervaringen met elkaar deelt en leert van elkaar. Mede omdat de gevolgen van fouten maken extreem groot is.

Er is nu geen tijd om elkaar een luisterend oor te bieden.

Door de hectiek is er nauwelijks ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar een luisterend oor te bieden. Het gevolg hiervan is dat er vragen ontstaan als doen we het allemaal wel goed. Ook het feit dat er door het virus veel meer mensen sterven als anders gaat je niet in de koude kleren zitten. Hierdoor neemt ook de werkdruk en daarmee de stress toe. Door alle onzekerheid en veranderende regels is het lastig om goed met elkaar af te stemmen. Hierdoor loopt niet alles vlotjes en automatisch zullen daardoor ook onderlinge irritaties ontstaan. Door de bijzondere omstandigheden is er nauwelijks tijd om die met elkaar te bespreken. Echter als dat niet gebeurt, bestaat de kans dat ze een eigen leven gaan leiden en dat leidt weer tot gedoe.

Welke vragen leven er?

Uit een inventarisatie van ons bij zorgteams blijkt dat er bij de meeste medewerkers de volgende vragen spelen:

  • Hoe hou ik de moed er nog in?
  • Hoe lang hou ik dit nog vol?
  • Wat wordt er nu precies van me verwacht?
  • Wat kan en mag ik wel en niet doen?
  • Hoe kan ik zowel mijn cliënten als mijn collega’s ondersteunen?
  • Hoe ga ik om met de gevoelens van machteloosheid, ongeloof, verdriet, angst en onzekerheid?
  • Maar ook hoe kan ik zorgen voor mijn collega’s door ook hen troost en vertrouwen te bieden?
  • En hoe kan ik samen met mijn collega’s opnieuw de rust vinden?
  • Of hoe kan ik goed voor mezelf blijven zorgen?
  • En bovenal hoe gaan we als team samen verder?

Zorg voor elkaar. Maak pas op de plaats!

Wij horen steeds vaker dat er een behoefte is om als team in deze hectische periode even pas op de plaats te maken en elkaar een luisterend oor te bieden. Om vervolgens samen als team te kijken wat er allemaal gaande is en stoom af te blazen. Dit is goed voor de onderlinge samenwerking én het onderlinge vertrouwen. Even op adem komen, terugkijken, de balans op maken door naar elkaar te luisteren, gebeurtenissen met elkaar te delen, emoties te uiten alvorens samen weer verder te gaan.

Wat kunnen we als HEEL opleidingen daarin bieden?

Feitelijk gaat het bij de ‘Coronacrisis’ om een niet voorbereide zeer ingrijpende verandering die het werk op zijn kop zet. Dit roept zowel onzekerheid, als heel veel vragen op. Door het plotselinge van deze crisis kon er nauwelijks tijd gestoken worden in een fatsoenlijke begeleiding. De praktijk wijst uit dat teams meestal best flexibel zijn en dit best even vol kunnen houden. Echter na verloop van tijd gaat het vaak flink schuren omdat iedereen in de overlevingsstand is geschoten. Daarom is het belangrijk dat het team nu alsnog de ruimte en de gelegenheid krijgt om een adempauze in te lassen om met elkaar in gesprek te gaan, stoom af te blazen en om goede vervolgafspraken te maken.

Veilige omgeving om te delen.

Gezien de bizarre situatie denken we dat het vooral nu belangrijk is dat er ruimte is om in alle rust in een veilige omgeving echt met elkaar in gesprek te gaan. Naar elkaar te luisteren en om de ervaringen van afgelopen tijd met elkaar te delen. Denk hierbij zowel aan de positieve ervaringen waar je als team trots op bent maar ook de onderliggende emoties als ongeloof, angst, onrust en onzekerheid. Om vervolgens met elkaar heel praktisch in kaart te brengen wat er nodig is om de samenwerking te optimaliseren en daar concrete afspraken over te maken. Dus wil je met je team onder deskundige begeleiding stoom af blazen met elkaar een nieuw normaal vinden dan kunnen we je helpen.

We gaan uit van positiviteit en zorgen voor elkaar

Als HEELopleidingen ondersteunen we al jaren teams in de zorg als het gaat om hun communicatie en onderlinge samenwerking. Hierbij gaan we uit van positiviteit en zorgen voor elkaar en de cliënten. Hierbij kijken we wat er al goed gaat en bestendigen dit om vervolgens ook te kijken wat anders zou kunnen. Door een veilige omgeving te creëren, nodigen we de teamleden uit om met elkaar in gesprek te gaan.

Wat levert de teambijeenkomst zorg voor elkaar je op?

In deze bijeenkomst is er laagdrempelig de gelegenheid om ervaringen van de laatste tijd met elkaar te delen. Door het delen én de herkenning krijgen de teamleden weer nieuwe energie en kunnen ze samen verder. De teamleden delen hun ervaringen, bieden elkaar een luisterend oor en komen zo tot rust. Kortom ze bespreken wat er besproken moet worden, blazen stoom af en maken vervolgens afspraken over hoe verder.

Hoe pakken we het aan?

We gaan géén kringgesprek van 3 1/2 uur leiden waar een iemand aan het woord is en de rest luistert. Dat werkt niet! Wat we wél gaan doen is door middel van korte gevarieerde opdrachten de teamleden uitnodigen om in steeds wisselende kleine groepjes met elkaar zaken te delen. Wij creëren hiervoor een uitnodigende en veilige rustige omgeving en zorgen er voor dat alles dat besproken moet worden ook besproken kan worden. Het beeld dat wij hebben, is een Coronaprove bijeenkomst van een of twee dagdelen. In onderling overleg kunnen we daar een nadere invulling aan geven.

Onze voorkeur gaat uit om de bijeenkomst in fysiek contact aan te bieden. Wil je weten hoe we dat Coronaproof aanpakken lees dan ons bericht hierover. Vanzelfsprekend nemen we daarbij de RIVM richtlijnen in acht. Echter indien dit niet mogelijk is, denken we graag mee met het team om er desnoods digitaal een invulling aan te geven. Wanneer nodig kunnen we op verzoek ook individuele coachsessies inplannen als er meer stoom moet ontsnappen. Al onze teambijeenkomsten zijn maatwerk en afgestemd op waar jij met jouw team op dat moment behoefte aan hebt.

Toelichting afbeelding

Bovenstaande afbeelding is geschilderd door Johanna Martens. Zij heeft een portret gemaakt van haar dochter Anne Claessens – Roelofs die werkzaam is in de zorg. Met toestemming van de kunstenares en haar dochter hebben we de afbeelding mogen gebruiken. Het beeld geeft een prachtige weergave van de praktijk van vandaag de dag.

Praktisch:

Voor wie?

Voor teams die door de crisis ervaringen met elkaar willen delen en stoom af willen blazen. Zodat ze  op zoek kunnen naar een nieuwe normaal in hun samenwerking.

Vrijblijvend advies

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op om te sparren over de vraag van je team.

Aantal deelnemers

Deelnemers afhankelijk van de grootte van het team.

Duur

Nader te bepalen

Vorm

In-company of digitaal, met twee begeleiders. Combinatie van teambijeenkomst afgewisseld met individuele sessies is bespreekbaar

Kosten

Samen met het team/de opdrachtgever bepalen we wat nodig is en maken we een “passend” aanbod. Voor een dagdeel waar we met twee begeleiders komen, rekenen wij 825 euro. Dat is inclusief voorbereiding, btw en materiaal maar in dit geval exclusief de kosten van een ruimte en koffie en thee.

Je gegevens worden niet opgeslagen.

Contactformulier

Ik wil graag meer informatie over de teamtrainingen, neem contact met mij op:

Je gegevens worden niet op deze website opgeslagen.

Reviews

Er zijn nog geen reviews. Laat s.v.p. een review achter.

Laat een review achter

Je mag alleen een sterren-beoordeling achterlaten, maar we vinden het fijn als je jouw beoordeling nader toelicht.