Intervisie ’training’: Leren van collega’s!

Intervisie is leren van collega’s. Dit doe je door met elkaar, volgens een bepaalde methodiek, gericht over het werk te praten. Je neemt concrete situaties door, stelt vragen en geeft elkaar tips. Niets meer en niets minder. Je kan intervisie eigenlijk zien als een ‘spel’ met bepaalde spelregels en bepaalde rollen. Als je het spel volgens de vooraf afgesproken regels ‘speelt’ is het een krachtige manier om gericht van elkaar te leren.

De kracht van intervisie: Hou je aan de ‘spelregels’!

Echter het ‘spelen’ van een spel volgens de spelregels en je daar consequent aan houden, ook als het spannend wordt, valt niet altijd mee. We merken dat het voor een team soms best lastig is om zelf succesvol een intervisiegroep ‘aan het draaien te krijgen’. Meestal zit de neiging om elkaar zo snel mogelijk te willen helpen het je houden aan de ‘spelregels’ in de weg. Wanneer dat gebeurt en je in de fase waar je een open vraag moet krijgen om te achterhalen wat je nu precies bedoelt gelijk een oplossing krijgt, is de kracht van de methode weg. Daarom is het zo belangrijk om de methode te volgen en als intervisiebegeleider daarop te sturen. Hoe vervelend dat soms ook lijkt te zijn.

Intervisie leer je door het zélf te doen!

Omdat we zelf ervaren hebben wat goede intervisie kan doen voor je professionele ontwikkeling, bieden we onze begeleiding aan. We geloven in de kracht van intervisie, dragen dat graag uit en begeleiden intervisiegroepen. We leren de intervisiegroep in de praktijk intervisie door met elkaar concreet aan de slag te gaan. Hierdoor leert de intervisiegroep zowel de methodiek(en) als de benodigde vaardigheden om samen een goede intervisie te kunnen houden. We laten hen met name merken hoe belangrijk het is dat je consequent gebruik maakt van de gekozen systematiek. Ook geven we handvatten hoe de intervisiebegeleider (voorzitter) de groep goed door het proces heen loost.

Inmiddels hebben we al met veel plezier bij diverse organisaties intervisiegroepen mogen begeleiden. Het is mooi om te zien hoe snel onze cursisten in staat zijn om het geleerde toe te passen.

Hieronder staan we stil bij de toegevoegde waarde van intervisie. Daarnaast geven aan wat wij als HEELopleidingen kunnen doen om een intervisiegroep naar een hoger niveau te tillen.

Herken je dit?

 • Hebben jij en je collega’s wel eens het gevoel dat jullie tegen vergelijkbare dingen aan lopen?
 • Dat je dat met elkaar wil delen om zo van elkaar te leren?
 • Echter dat het er op de een of andere wijze steeds maar steeds niet van komt?
 • Of dat dat gesprek er wel komt maar niet oplevert wat iedereen ervan verwacht?

Dan is onze intervisie training wat voor jullie team. Hier leer je als team op een praktische wijze de kneepjes van de intervisie methode. Alsook de noodzakelijke communicatievaardigheden om deze samen toe te passen. Hierdoor kan je voortaan gericht van elkaar leren.

Wat is intervisie nu precies?

Intervisie is eigenlijk niets anders dan het overbrengen van kennis of vaardigheden aan collega’s of vakgenoten. Met een beproefde methodiek pak je werkvragen systematisch aan. Door gericht door te vragen kom je tot de kern. De methodiek is zo ontworpen dat de deelnemers van elkaar kunnen leren. Samen reflecteer je in een kleine groep op een ingebrachte werksituatie van een van je collega’s. Dit doe je op een veilige manier. Volgens een vooraf bepaalde systematiek. De methodiek zorgt ervoor dat iedereen uitgedaagd wordt om een bijdrage te leveren.

Hierdoor krijgen alle deelnemers inzicht. Inzicht in hun eigen denken en doen en laten in hun dagelijkse werksituaties. Alsook inzicht in hoe hun collega’s dat doen. Vanuit verschillende invalshoeken kijken alle deelnemers naar een concreet praktisch probleem. Door dit samen te doen, ervaar je hoe je collega’s omgaan met dergelijke knelpunten. Het mooie van intervisie is dat het voor alle betrokken een mooie leerervaring is. Daarnaast schept het ook een band. Dit komt doordat je samen op zoek gaat naar betere mogelijkheden.Wil je meer weten wat intervisie is, lees dan ook eens ons blog: Wat is intervisie?

Wat zijn de uitgangspunten van intervisie?

 • Collegiale ondersteuning
 • Onderlinge advisering
 • Op basis van gelijkheid
 • Volgens een vaste structuur
 • Komen tot inzicht en oplossingen
 • Een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces waar alle deelnemers van leren.

Doel van intervisie is leren door het uitwisselen van kennis en ervaring!

Intervisie werkt alleen als je met het gehele intervisiegroep achter onderstaande doelen staat.

 • Elkaar uitnodigen tot zelfreflectie
 • Ondersteuning krijgen van elkaar en respectvol met elkaar omgaan
 • Deskundigheden vergroten of op peil houden
 • Leren van praktijkervaringen van en met elkaar op basis van gelijkheid

Noodzakelijke randvoorwaarden voor intervisie!

Het is belangrijk dat alle teamleden bereid zijn om:

 • hun kennis en ervaringen te delen.
 • zich kwetsbaar op te stellen.
 • af en toe iets in te brengen.
 • elkaar zonder oordeel en vanuit betrokkenheid te ondersteunen.

De betekenis van intervisie voor een organisatie!

Door als management intervisie een plaats te geven in een organisatie geef je een duidelijk signaal af. Hiermee erken je impliciet dat de kennis over het werk op de werkvloer ligt. En ook en dat de collega’s in staat zijn om van elkaar te leren. Kortom je stimuleert leren van elkaar en toont daarmee ook respect voor de kennis en kunde van de medewerkers.

De intervisiemethoden in onze intervisie training!

In onze training maken onze cursisten zich een bij hen passende intervisiemethode eigen. Daarnaast krijgen ze wat tips en tricks op het gebied van de benodigde basisvaardigheden. Afhankelijk van de situatie van de groep is de ene methode meer geschikt dan de andere. Daarom laten we het team in onze training kennis maken met meerdere intervisie methoden. Hierdoor kunnen ze zelf een keuze maken welke methodiek het beste bij hen in een bepaalde situatie past. Alsook beslissen wanneer welke methode te gebruiken.

Echter we merken dat de basis intervisie methode nog steeds het fundament is van alle intervisie methoden. Voor het succes van de intervisiegroep is het daarom belangrijk dat het team zich eerst deze intervisiemethode eigen maakt. Vanzelfsprekend is dit gekoppeld aan de daarbij behorende vaardigheden. Onze ervaring is dat je met deze basisintervisiemethode 90% van alle casussen goed te bespreken zijn. Zodra deze goed onder de knie is snuffelen we nog aan andere intervisiemethoden. Vervolgens kan het team een methode kiezen die zowel bij hen als de ingebrachte vraagstelling past. De ene keer is dat bijvoorbeeld de roddelmethode. De andere keer bijvoorbeeld de incident methode.

Wat levert onze intervisie training het team op?

We leren de intervisiegroep de basis van intervisie met daarbij de randvoorwaarden als het gaat om communicatie bij intervisie. Ook geven we de intervisiebegeleider concrete handvatten om de intervisiebijeenkomsten te leiden. Daarnaast gaan we met de groep op zoek naar een intervisie methode die bij hen past. Vervolgens leert het team om deze methodiek zelf te hanteren.

Wat zeggen deelnemers?

 • “Wat een krachtig instrument die intervisie. Ik wist niet dat ik zoveel kan leren van mijn collega’s. Ik ben hier heel dankbaar voor.” (Thijs)
 • “Door de training ben ik in staat om gericht input te vragen van mijn collega’s. ” (Ingeborg)
 • “De begeleiding heeft mij geleerd om me meer open te stellen voor mijn collega’s. Ik durf zowel advies te vragen als weer om advies te vragen.” (Sjoerd)
 • “De training en begeleiding van Petri en Ad heeft onze intervisiegroep praktische handvatten gegeven. Hierdoor kunnen we samen op een gestructureerde wijze moeilijke zaken, veilig bespreekbaar maken.” (Moniek)

Basisprogramma voor een startende intervisiegroep

Onze begeleiding is altijd maatwerk en afgestemd op de behoefte van de te begeleiden intervisiegroep. Echter om een beeld te geven wat we voor een beginnende intervisiegroep zouden kunnen betekenen hebben we een basisprogramma ontwikkeld.

Deze basistraining is verspreid over drie dagdelen.

In dagdeel 1 gaan we in op wat intervisie is. Ook oefenen we laagdrempelig met de basis communicatieve vaardigheden als luisteren, samenvatten en doorvragen. We hebben het dan over wat vooral wél te doen en wat vooral níet te doen.

In het tweede dagdeel staan we stil bij de verschillende intervisie methodieken. Vervolgens gaan we daarmee in een reële oefensituatie aan de gang om ervaring op te doen. Uiteindelijk kiezen we een of twee methodieken waar het team praktisch mee aan de slag gaat.

In het derde dagdeel gaat de intervisiegroep vooral zelf oefenen met concrete casussen. Bij grotere groepen splitsen we de groep en gaan met een klein groepje daadwerkelijk aan de slag. We begeleiden het proces en geven de cursisten complimenten én tips. Zo ervaren de deelnemers wat ze al kunnen en wat ze nog moeten leren. Tot slot kijken we gezamenlijk wat de groep moet doen om zelf met de intervisie verder te kunnen.

Aanpak

We zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. Hierdoor kunnende leden van de intervisiegroep open met elkaar in gesprek. Zo ontstaat er een lerende sfeer. Na de intake stemmen we het programma af op de behoeften van het team. Naast een beknopt theoretisch kader zijn er vooral veel gerichte praktische opdrachten om met elkaar te oefenen. Uiteindelijk bespreken we in kleine groepen concrete casussen. Wij begeleiden het proces en geven tips hoe het eventueel beter kan. Zo leert de intervisiegroep in de praktijk hoe ze samen intervisie kunnen toepassen. Er is voldoende tijd voor persoonlijke aandacht en reflectie. Iedere deelnemer wordt gezien en uitgedaagd om wat te leren.

Vrijblijvend advies over onze intervisie training.

Wil je als groep ook met intervisie aan de slag? Of heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Of twijfel je of onze begeleiding iets voor jouw intervisiegroep is? Neem dan contact met ons op. We beantwoorden graag je vragen via de mail of telefoon. Of als er een concrete vraag is komen we graag langs om samen te kijken wat we eventueel zouden kunnen doen. In overleg kunnen we kijken wat nodig is om van jouw intervisiegroep een succes te maken. Ook als je een keer vrijblijvend wil sparren over je opleidingsvraag ben je van harte welkom.

Voor wie?

Voor elk team dat van elkaar wil leren op een gestructureerde veilige manier. Door kennis en ervaring met elkaar te delen. Of voor een intervisie groep die zichzelf weer nieuw leven in wil blazen.

Praktisch

Aantal deelnemers

Afhankelijk grootte team (maximaal 12)

Duur

Voor een beginnende intervisiegroep hebben we een introductietraining gemaakt van 1 dag en een dagdeel. In overleg is er ook maatwerk mogelijk.

Vorm

Incompany met twee trainers Petri Elemans en Ad van Heijst

Locatie

In overleg

Kosten (1 dagdeel)

€ 825,-  Hierover hoeft geen BTW betaald te worden.

 

Je gegevens worden niet opgeslagen.

Contactformulier

Ik wil graag meer informatie over de teamtrainingen, neem contact met mij op:

Je gegevens worden niet op deze website opgeslagen.

Reviews

Net wat we nodig hadden

Rated 5 out of 5
23 augustus 2022

We wilden al lange tijd iets doen met intervisie en hadden ook al wat geprobeerd maar om de een of andere reden kwam het maar niet van de grond. Alle technieken die we uitprobeerden waren het net niet helemaal. Daarom zijn we blij dat we heel hebben ingeschakeld. Met hen hebben we een passende methode voor onze intervisie bedacht die voor ons als team werkt en zijn daarmee eerst met begeleiding aan de slag gegaan. Nu kunnen we het zelf en draait het zo dat we daadwerkelijk in een veilige omgeving van elkaar kunnen leren.

P.P.

Veel geleerd

Rated 5 out of 5
31 mei 2022

Wat een mooie praktische handvatten. Ik voel dat ik nu voldoende achtergrond heb om ermee aan de slag te gaan.

T.M.

Mooie praktische actieve training

Rated 5 out of 5
25 mei 2022

Veel geleerd

I.H.

Deze intervisietraining is een echte aanrader

Rated 5 out of 5
28 september 2020

Wat een mooie en leerzame ervaring zijn deze bijeenkomsten geweest. Wat een kennis en ervaring hebben we in het team zitten en wat fijn dat we dat nu (eindelijk) ook van elkaar weten én met elkaar durven delen.

S.R.

Laat een review achter

Je mag alleen een sterren-beoordeling achterlaten, maar we vinden het fijn als je jouw beoordeling nader toelicht.