Intervisie: Leren van collega’s!

Intervisie is leren van elkaar. Dit doe je door met elkaar volgens een bepaalde methodiek, gericht over het werk te praten. Je neemt concrete situaties door, stelt vragen en geeft elkaar tips. Niets meer en niets minder.

In deze beschrijving geven we aan wat intervisie in onze ogen moet zijn. Ook staan we stil bij de toegevoegde waarde. Tevens geven aan wat wij als HEELopleidingen kunnen doen om intervisie succesvol in te voeren.

Herken je dit?

 • Hebben jij en je collega’s wel eens het gevoel dat jullie tegen vergelijkbare dingen aan lopen?
 • Dat je dat met elkaar wil delen om zo van elkaar te leren?
 • Echter dat het er op de een of andere wijze steeds maar steeds niet van komt?
 • Of dat dat gesprek er wel komt maar niet oplevert wat iedereen ervan verwacht?

Dan is onze intervisie training wat voor jullie team. Hier leer je als team de kneepjes van de intervisie methode. Alsook de noodzakelijke communicatievaardigheden om deze samen toe te passen. Hierdoor kan je voortaan gericht van elkaar leren.

Wat is intervisie nu precies?

Intervisie is eigenlijk niets anders dan het overbrengen van kennis of vaardigheden aan collega’s of vakgenoten. Met een beproefde methodiek pak je werkvragen systematisch aan. Door gericht door te vragen kom je tot de kern. De methodiek is zo ontworpen dat alle deelnemers ervan kunnen leren. Samen reflecteer je in een kleine groep op een ingebrachte werksituatie. Dit doe je op een veilige manier. Volgens een vooraf bepaalde systematiek. De methodiek zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt.

Hierdoor krijgen alle deelnemers inzicht. Inzicht in hun eigen denken en doen en laten in hun dagelijkse werksituaties. Alsook inzicht in hoe hun collega’s dat doen. Vanuit verschillende invalshoeken kijken alle deelnemers naar een concreet praktisch probleem. Door dit samen te doen, ervaar je hoe je collega’s omgaan met dergelijke knelpunten. Het mooie van intervisie is dat het voor alle betrokken een mooie leerervaring is. Daarnaast schept het ook een band. Dit komt doordat je samen op zoek gaat naar betere mogelijkheden.

Wat zijn de uitgangspunten van intervisie?

 • Collegiale ondersteuning
 • Onderlinge advisering
 • Op basis van gelijkheid
 • Volgens een vaste structuur
 • Komen tot inzicht en oplossingen
 • Een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces waar alle deelnemers van leren.

Doel van intervisie is leren door het uitwisselen van kennis en ervaring!

Intervisie werkt alleen als je met het gehele intervisiegroep achter onderstaande doelen staat.

 • Elkaar uitnodigen tot zelfreflectie
 • Ondersteuning krijgen van elkaar en respectvol met elkaar omgaan
 • Deskundigheden vergroten of op peil houden
 • Doorgaand leren van praktijkervaringen van en met elkaar

Noodzakelijke randvoorwaarden voor intervisie!

Het is belangrijk dat alle teamleden bereid zijn om:

 • hun kennis en ervaringen te delen.
 • zich kwetsbaar op te stellen.
 • af en toe iets in te brengen.
 • elkaar zonder oordeel en vanuit betrokkenheid te ondersteunen.

De betekenis van intervisie voor een organisatie!

Door als management intervisie een plaats te geven in een organisatie geef je een duidelijk signaal af. Hiermee erken je impliciet dat de kennis over het werk op de werkvloer ligt. En ook en dat de collega’s in staat zijn om van elkaar te leren. Kortom je stimuleert leren van elkaar en toont daarmee ook respect voor de kennis en kunde van de medewerkers.

Welke intervisie methode komen aan de orde!

Afhankelijk van de situatie is de ene methode meer geschikt dan de andere. Daarom laten we het team in onze training kennis maken met meerdere intervisie methoden. Hierdoor kunnen ze zelf een keuze maken welke methodiek wanneer te gebruiken.

De basis intervisie methode is het fundament van alle intervisie methoden. Voor het succes van de intervisiegroep is het belangrijk dat het team zich eerst deze intervisie eigen maakt. Vanzelfsprekend is dit gekoppeld aan de daarbij behorende vaardigheden. Met deze methode kan je 90% van de casussen goed bespreken. Om vervolgens te gaan snuffelen aan andere intervisie methode. Vervolgens kan het team een methode kiezen die zowel bij hen als de ingebrachte vraagstelling past. De ene keer is dat bijvoorbeeld de roddelmethode. De andere keer bijvoorbeeld de incident methode.

Wat levert onze intervisie training het team op?

We leren de intervisiegroep de randvoorwaarden als het gaat om communicatie bij intervisie. Ook zoeken we met de groep een intervisie methode die bij hen past. Vervolgens leert het team om deze methodiek zelf te hanteren.

Wat zeggen deelnemers?

 • “Wat een krachtig instrument die intervisie. Ik wist niet dat ik zoveel kan leren van mijn collega’s. Ik ben hier heel dankbaar voor.” (Thijs)
 • “Door de training ben ik in staat om gericht input te vragen van mijn collega’s. ” (Ingeborg)
 • “De begeleiding heeft mij geleerd om me meer open te stellen voor mijn collega’s. Ik durf zowel advies te vragen als weer om advies te vragen.” (Sjoerd)
 • “De training en begeleiding van Petri en Ad heeft onze intervisiegroep handvatten gegeven. Hierdoor kunnen we samen op een gestructureerde wijze moeilijke zaken, veilig bespreekbaar maken.” (Moniek)

Programma

Deze training is verspreid over drie dagdelen.

In dagdeel 1 gaan we in op wat intervisie is. Ook oefenen we laagdrempelig met de basis communicatieve vaardigheden als luisteren, samenvatten en doorvragen. We hebben het dan over wat vooral wél te doen en wat vooral níet te doen.

In het tweede dagdeel staan we stil bij de verschillende intervisie methodieken. Vervolgens gaan we daarmee in een reële oefensituatie aan de gang om ervaring op te doen. Uiteindelijk kiezen we een of twee methodieken waar het team mee aan de slag gaat.

In het derde dagdeel gaat de intervisiegroep zelf oefenen met concrete casussen. We begeleiden het proces en geven het team complimenten én tips. Vervolgens kijken we gezamenlijk wat de groep moet doen om zelf met de intervisie verder te kunnen.

Aanpak

We zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving. Hierdoor kunnende leden van de intervisiegroep open met elkaar in gesprek. Zo ontstaat er een coachende sfeer. Na de intake stemmen we het programma af op de behoeften van het team. Naast een beknopt theoretisch kader zijn er vooral veel gerichte praktische opdrachten om met elkaar te oefenen. Uiteindelijk bespreken we concrete casussen. Zo leert het team vanuit de praktijk hoe ze intervisie kunnen toepassen. Er is voldoende tijd voor persoonlijke aandacht en reflectie. Iedere deelnemer wordt gezien en uitgedaagd om wat te leren.

Vrijblijvend advies over onze intervisie training.

Wil je als team ook met intervisie aan de slag? Of heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Of twijfel je of deze training iets voor jouw intervisiegroep is? Neem dan contact met ons op. We beantwoorden graag je vragen via de mail of telefoon. In overleg kunnen we kijken wat nodig is om van jouw intervisiegroep een succes te maken. Ook als je een keer vrijblijvend wil sparren over je opleidingsvraag ben je van harte welkom.

Voor wie?

Voor elk team dat van elkaar wil leren op een gestructureerde veilige manier. Door kennis en ervaring met elkaar te delen. Of voor een intervisie groep die zichzelf weer nieuw leven in wil blazen.

Praktisch

Aantal deelnemers

Afhankelijk grootte team (maximaal 8)

Duur

1 dag en een dagdeel. In overleg is er ook maatwerk mogelijk.

Vorm

Incompany met twee trainers Petri Elemans en Ad van Heijst

Locatie

In overleg

Kosten (3 dagdelen)

€ 2250,- incl BTW.

 

Je gegevens worden niet opgeslagen.

Contactformulier

Ik wil graag meer informatie over de teamtrainingen, neem contact met mij op:

Je gegevens worden niet op deze website opgeslagen.

Reviews

Deze intervisietraining is een echte aanrader

Rated 5 out of 5
28 september 2020

Wat een mooie en leerzame ervaring zijn deze bijeenkomsten geweest. Wat een kennis en ervaring hebben we in het team zitten en wat fijn dat we dat nu (eindelijk) ook van elkaar weten én met elkaar durven delen.

S.R.

Laat een review achter

Je mag alleen een sterren-beoordeling achterlaten, maar we vinden het fijn als je jouw beoordeling nader toelicht.