Kennis maken met HEEL opleidingen?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en ontdek wat wij voor jou of jouw team kunnen betekenen...

Waarom HEEL opleidingen?

Wij, Petri Elemans en Ad van Heijst, hebben elkaar gevonden op het thema persoonlijke ontwikkeling. Er was gelijk een klik. We beseften dat we aanvullend zijn en samen wat bijzonders te bieden hebben op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Daarom besloten om onze krachten te bundelen en samen HEEL opleidingen op te richten. Om zo onze kennis en ervaring  met anderen te kunnen delen door mensen en teams te coachen, trainingen te verzorgen en blogs te schrijven.

De  missie van HEEL opleidingen:

Wij merken dat mensen zichzelf en anderen steeds vaker voor een deel kwijtraken. Hierdoor lopen ze van hot naar her, volgen de hypes en trends en worden dood en doodmoe en steeds ongelukkiger. Ze zien meer belemmeringen dan kansen en voelen zich vastzitten. Hierdoor komen ze niet meer bij hun gevoel en weten daardoor niet waar ze werkelijk warm voor lopen. Dit vinden we heel jammer omdat het in onze ogen ook niet nodig is.

Al van jongs af aan zien we het beiden als ‘onze taak’ om anderen te ondersteunen en wat te leren. Dat is de reden dat we nu doen wat we doen. We worden er vrolijk van als we mensen en teams mogen stimuleren om op zoek te gaan naar wat hen echt blij maakt. Met dat doel hebben we HEEL opleidingen opgericht.  Daarnaast schrijven we blogs. Hierbij delen we  onze kennis en reiken handvatten aan. Zodat er weer ruimte is voor meer plezier en meer positieve energie. Wanneer we dat zien is onze dag weer goed.

Wie zijn de mensen achter HEEL opleidingen?

  • Ad over Petri. ” Petri heeft een perfecte timing en stelt heel vaak op precies het juiste moment de juiste vraag. Daarnaast kan ze met volle en oprechte aandacht, zonder oordeel, naar mensen luisteren. Hierdoor “openen” mensen zich en voelen zich uitgenodigd om in contact te komen met hun diepste wensen. Dit levert hele mooie inzichten op”.
  • Petri over Ad. “Ad is respectvol en geeft mensen een warm welkom gevoel. Door zichzelf kwetsbaar op te stellen en uit te gaan van vertrouwen en positiviteit ontstaat er snel een veilige omgeving. Ad ziet verbanden, kan snel schakelen en is in staat om lastige zaken op een luchtige wijze bespreekbaar te maken.” 

Doel van HEEL opleidingen is delen van onze kennis en kunde!

We hebben beiden flink geïnvesteerd in onze eigen persoonlijke groei en doen dat nog steeds. Onze opgedane kennis en ervaring delen we graag in onze coachsessies, bij onze trainingen en in onze blogs.

We zijn ervan overtuigd dat het voor iedereen altijd mogelijk is om zich verder te ontwikkelen. Waar we blij van worden, is als mensen zich zo ontwikkelen dat ze er zelf van overtuigd zijn dat ze gezien en gehoord mogen worden. Als dat zo is, zetten ze ongeremd hun persoonlijke kwaliteiten in. Dit zorgt ervoor dat zaken gaan stromen en dat er echte verbinding is. Zowel met zichzelf als met anderen. Ze voelen zich één geheel en stralen dat uit. Als dat gebeurt ontroert het ons elke keer weer. Daar willen we graag een bijdrage aan leveren. Mede daarom hebben we gekozen voor de naam HEEL opleidingen.

petri-elemans-foto-waalstrand
Trainers & Coaches

Petri Elemans coach en trainer

Petri Elemans is een echte verbinder. Ze voelt feilloos aan of er wel of geen sprake is van contact. Dat kan zijn contact met jezelf (klopt het, is het congruent wat je uitstraalt) of contact tussen mensen onderling. Petri is haar loopbaan begonnen als opleidingsadviseur voor het onderwijs. Zij heeft toen veel ervaring opgedaan

Lees verder...
ad-van-heijst-foto-waal
Trainers & Coaches

Ad van Heijst trainer en coach

Ad van Heijst is in staat om snel voor een veilige omgeving te zorgen. Door zichzelf open te stellen nodigt hij anderen uit om dat ook te doen. Ad heeft sociale wetenschappen gestudeerd aan de Radboud Universiteit en is gestart als docent aan de HAS in Den Bosch. Daarna heeft hij een tiental jaar

Lees verder...

Wat willen we met onze begeleiding bereiken?

De begeleiding van heel opleidingen is erop gericht om daadwerkelijk te komen tot blijvende gedragsverandering. Wij richten ons op mensen en teams die tegen hun eigen grenzen aanlopen. Van hen wordt verwacht dat ze hun gedrag aanpassen. Echter ze weten vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken. We helpen hen om helder te krijgen waar ze naar toe willen. Vervolgens geven we hen concrete handvatten om zich het gedrag dat ze graag willen te gaan toepassen. Dat is onze focus.

Hoe werkt HEEL opleidingen?

Onze invalshoek is steeds coachend begeleiden. Om dat succesvol te kunnen doen scheppen we altijd eerst een veilige leeromgeving waar in alle rust geëxperimenteerd kan worden. Centraal staan steeds de door onze klanten ingebrachte thema’s. Daarom is het altijd maatwerk. We stimuleren onze cursisten of het team om kritisch naar de effecten van hun eigen gedrag te kijken. We kijken daarbij naar wat al goed gaat. Maar gaan natuurlijk ook op zoek naar wat er, zonder alles op de schop te gooien, anders zou kunnen. Zo dringen we door tot de kern waar het werkelijk om gaat. Hierdoor treedt er een bewustwordingsproces op en wordt duidelijk wat de volgende stap is.

Hierbij is ervaringsgericht leren en persoonlijke aandacht hét belangrijkste aspect van onze begeleiding. Daarom werkt HEEL opleidingen als regel in kleine groepen met twee trainers.

Hoe beklijft het?

We willen onze coachees, onze cursisten en de teams die we begeleiden, ondersteunen om tot de gedragsverandering te komen die ze willen. Hierbij stimuleren we om het geleerde daadwerkelijk te gaan gebruiken.

Om een zo hoog mogelijk leerrendement te bereiken werkt HEEL opleidingen volgens de volgende uitgangspunten:

  1. We kiezen als regel voor de ‘stijl’ van coachend begeleiden. Het uitgangspunt hierbij is steeds dat we zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van het individu of het team dat we begeleiden. We leggen hierbij een link tussen de aanwezige oude kennis en de nieuwe kennis.
  2. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk ervaringsgerichte oefeningen/opdrachten in te zetten. Onze ervaring is dat een korte oefening, waarin je jezelf niet gehoord en gezien voelt, veel meer effect heeft dan een theoretische verhandeling hierover.
  3. Daarnaast maken we alvast een eerste aanzet met het oefenen van het nieuwe gedrag. Hierdoor is de kans dat het geleerde daadwerkelijk beklijft een stuk groter.
  4. Tot slot dagen we onze cursisten, of het team, aan het einde van onze trajecten uit om te bedenken wat ze zelf kunnen doen om te voorkomen dat het geleerde wegzakt. Hierbij dagen we hen uit om ook aandacht te besteden aan oefenen en reflectie. Onze ervaring is dat deze aanpak ertoe bijdraagt dat onze interventie een blijvender effect heeft.
HEELmodel infographic Herkennen Erkennen Exploreren Leren
HEEL opleidingen

Het HEELmodel; Leren volgens HEEL

Leren is een natuurlijk proces! Als je jong of onbevangen bent, gaat leren vanzelf. Zo zien we kinderen spelenderwijs zaken oppikken. Ze zijn nieuwsgierig, gaan op ontdekkingstocht en proberen zaken uit. Door gewoon te doen, ontdekken ze wat wel en niet werkt. Wat werkt proberen ze de volgende keer weer. En als iets niet gaat zoals ze willen, proberen ze iets anders. Echter als je wat ouder wordt, is dat spelenderwijs leren niet

Lees verder...
afbeelding verbinding HEEL
HEEL opleidingen

Verbinding de sleutel voor communicatie

Het  plaatje illustreert hoe wij verbinding en contact tussen mensen zien. Wat ons betreft is er alleen écht contact tussen mensen wanneer ze op alle drie niveaus met elkaar communiceren. Sterker nog een boodschap komt alleen goed over als al die niveau met elkaar op een lijn zitten. Dan klopt alles en is het congruent. Met name in teams waar collega’s erg van elkaar afhankelijk zijn, is dat essentieel. Maar ook als er

Lees verder...

Reviews

Fijne mensen om van te leren!

Rated 5 out of 5
23 augustus 2022

Respectvol,, deskundig, zonder oordeel en goud eerlijk. Dat zijn termen die voor mij passen bij de mensen van Heelopleidingen. Ze hebben mij gestimuleerd om anders te kijken en daarvan heb ik veel geleerd. Niet alleen met mijn hoofd maar ook met mijn hart (intuïtie). Zonder ook maar een moment zweverig te worden. Kortom er is een wereld voor me open gegaan.

A.

Praktisch leren door doen en ervaren

Rated 5 out of 5
23 augustus 2022

Bij Heelopleidingen leer je door te oefenen. Geen langdradige complexe theorieën. Maar simpele praktische toepassingen van die theorie die je gelijk kan gebruiken. Kortom voor een praktische doener als ik de ideale leermethode. De trainingsdagen vliegen voorbij en ik leer veel. Een echte aanrader!

A.

Laat een review over ons achter

Je mag alleen een sterren-beoordeling achterlaten, maar we vinden het fijn als je jouw beoordeling nader toelicht.