Over ons… HEEL opleidingen

GRATIS eerste coachgesprek!

Neem contact met ons op voor een gratis eerste gesprek
en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen...

Waarom HEEL opleidingen?

Wij, Petri Elemans en Ad van Heijst, hebben elkaar gevonden op het thema persoonlijke ontwikkeling. Er was gelijk een klik, we beseften dat we aanvullend waren en besloten om onze krachten te bundelen en samen trainingen te gaan geven. Ad over Petri. ” Petri heeft een perfecte timing en stelt heel vaak op precies het juiste moment de juiste vraag. Daarnaast kan ze met volle en oprechte aandacht, zonder oordeel, naar mensen luisteren. Hierdoor “openen” mensen zich en voelen zich uitgenodigd om in contact te komen met hun diepste wensen. Dit levert hele mooie inzichten op”. Petri over Ad. “Ad is respectvol en geeft mensen een warm welkom gevoel. Door zichzelf kwetsbaar op te stellen en uit te gaan van vertrouwen en positiviteit ontstaat er snel een veilige omgeving. Ad ziet verbanden, kan snel schakelen en is in staat om lastige zaken op een luchtige wijze bespreekbaar te maken.” 

We hebben beiden flink geïnvesteerd in onze eigen persoonlijke groei, doen dat nog steeds en vinden het fijn om onze kennis en ervaringen te delen. Centraal in ons werk staat steeds de communicatie tussen mensen. Die communicatie boeit ons omdat iedereen daar de hele dag mee bezig is. Toch merken we dat het vaak best lastig is om precies over te brengen wat je bedoelt te zeggen. Ook ons overkomt het ook nog wel eens dat we in een gesprek met anderen niet bereiken wat we willen. Ondanks dat we in onze ogen toch heel duidelijk zijn geweest? Ook wij leren nog elke dag en die kennis willen we graag delen! We zijn er van overtuigd dat het voor bijna iedereen mogelijk is om effectiever te communiceren. Dat brengen we met veel plezier over. Wij merken dat mensen vrolijk worden als ze zich gezien en gehoord voelen zodat ze hun persoonlijke kwaliteiten ongeremd kunnen inzetten. Als dat zo is, is er verbinding, voelen mensen zich “HEEL” en stralen ze energie uit.

We zien mensen als één geheel en mede daarom hebben we gekozen voor de naam HEEL opleidingen. Onze missie is het begeleiden van mensen bij die ontwikkeling op hun eigen pad. We gaan samen op zoek naar wat ze nodig hebben en naar wat er bij hen past. Het ontroert ons elke keer weer wanneer we onze cursisten een stap zien doen in hun persoonlijke ontwikkeling. Wij geloven er in dat wanneer mensen in hun kracht zitten en dingen doen waar ze blij van worden, alles weer gaat stromen.

Hoe krijg je weer energie?

Wij merken steeds vaker dat mensen zichzelf door de hoeveelheid prikkels voor een deel kwijtraken. Ze komen dan niet meer bij hun gevoel en weten geen contact meer te maken met waar ze nu echt warm voor lopen. Ze lopen van hot naar her, volgen de hypes en trends en worden steeds ongelukkiger. Hierdoor zijn ze niet tevreden met zichzelf en hun leefomgeving, zien belemmeringen en voelen zich vastzitten. De oplossing zit erin dat ze op zoek gaan naar wat hen echt blij maakt. Dat geeft energie. Om vervolgens uit te zoeken wat er concreet moet gebeuren om die energie weer te laten stromen? Wij vinden het fijn om mensen op die zoektocht te begeleiden. Wanneer mensen na een training of coachgesprek zichzelf weer vinden zodat ze opgelucht verder kunnen, geeft ons dat een goed gevoel en dat is de reden waarom wij dit werk doen. Ons doel is om mensen en organisaties weer wat meer in hun energie te krijgen zodat ze vrolijker worden en de wereld wat meer gaat stralen.

Trainers & Coaches

Petri Elemans

Petri Elemans is een echte verbinder en voelt feilloos aan of er wel of geen sprake is van contact. Dat kan zijn contact met jezelf (klopt het, is het congruent wat je uitstraalt) of contact tussen mensen onderling. Na haar afgeronde HBO-opleiding is ze haar loopbaan begonnen als consultant en opleidingsadviseur voor het onderwijs.

Lees verder...
Trainers & Coaches

Ad van Heijst

Ad van Heijst is in staat om snel voor een veilige omgeving te zorgen. Door zichzelf open te stellen nodigt hij anderen uit om dat ook te doen. Ad heeft een bedrijfskundige achtergrond en is gestart als docent. Na een tiental jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt in diverse managementfuncties is hij in

Lees verder...

Wat willen we met onze begeleiding bereiken?

Onze begeleiding is er op gericht om daadwerkelijk te komen tot blijvende gedragsverandering. Wij richten ons op mensen die tegen hun eigen grenzen aan lopen. Van hen wordt verwacht dat ze hun gedrag aanpassen omdat de omstandigheden veranderd zijn, maar ze weten vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken. Het uitgangspunt van onze begeleiding is dat we onze deelnemers concrete handvatten geven om het gedrag waar zij en hun omgeving last van hebben, blijvend te verbeteren. En om het geleerde daadwerkelijk toe te passen. Dat is onze focus.

Hoe werken wij?

In onze begeleiding creëren we een veilige omgeving zodat je in alle rust kunt experimenteren. We geloven in ervaringsgericht leren en laten je ervaren wat je nu doet en wat voor een effect dat heeft. We kijken naar wat goed gaat en gaan met jou op zoek naar wat je, door gewoon jezelf te blijven, anders zou kunnen doen. De rode draad is steeds dat we je leren om in contact te komen en verbinding te leggen. Hierbij is persoonlijke aandacht hét belangrijkste aspect van onze begeleiding. Daarom werken we als regel met kleine groepen én met twee trainers. Op basis van persoonlijk contact, stimuleren we je om kritisch naar je eigen gedrag te kijken en keuzes te maken die bij jou als persoon passen. In een veilige omgeving doen we gerichte oefeningen gebaseerd op de door jou ingebrachte thema’s en dringen zo door tot de kern waar het werkelijk om gaat. Hierdoor treedt er een bewustwordingsproces op en wordt duidelijk wat je volgende stap is.

Hoe beklijft het?

Ander gedrag vraagt om vlieguren maken. Daarom is het handig dat je met het geleerde aan de slag gaat en dat het nieuwe op de agenda blijft. De praktijk leert dat het vaak nuttig is dat er na de training intervisie-groepen ingericht worden om de focus op de ontwikkeling te houden. Hiermee wordt een eventuele terugval voorkomen. Wanneer nodig kunnen we op verzoek deze intervisie opzetten en de start daarvan begeleiden. Ook is het mogelijk om als je daar behoefte aan hebt je verder te coachen.

HEEL opleidingen

Leren (veranderen) volgens HEEL

HEEL opleidingen richt zich op het veranderen van gedrag. Dat is het aanleren van nieuw gedrag met daaraan gekoppeld het “afleren” en laten gaan van oud gedrag. Mensen komen om twee redenen echt in beweging. Ofwel ze zijn er van overtuigd dat ze met hun nieuwe gedrag iets krijgen dat ze graag willen hebben. Ofwel ze hebben veel last van de huidige situatie en alles bij het oude laten is geen optie meer.

Lees verder...
HEEL opleidingen

Verbinding/contact volgens HEEL opleidingen

Het  plaatje illustreert hoe wij verbinding en contact tussen mensen zien. Wetende dat slechts 8% van de communicatie bestaat uit woorden, 37% uit de intonatie en 55% uit wat de ander met zijn lijf uitstraalt is het alleen richten op de woorden die een ander zegt een gemiste kans. Wat ons betreft is er alleen echt contact tussen mensen mogelijk wanneer er op alle niveaus met elkaar gecommuniceerd wordt. Sterker nog een boodschap

Lees verder...