HEEL opleidingen

Met onze trainingen en begeleiding bieden wij ondersteuning aan uw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Wij zijn er van overtuigd dat het mogelijk is om met onze opleidingen en begeleiding daadwerkelijk tot gewenste blijvende gedragsveranderingen te komen.

Belangrijk is dat onze cursisten “geraakt worden” en handvatten krijgen om zelf de regie te voeren, zichzelf verder te ontdekken en te weten waar hun kracht en passie ligt.

Centraal staat dat onze cursisten vanuit de kracht en passie de dingen doen die bij hen passen en in balans te komen en blijven; ook in hun werksituatie.

Doordat onze cursisten in balans komen en blijven krijgen zij meer plezier in hun werk, worden ze creatiever en opener en zullen de contacten met collega’s soepeler verlopen.

Het gevolg daarvan is dat de vitaliteit van zowel de cursisten als die van de organisatie toeneemt.

Meer informatie?

De trainingen die op deze website staan, geven een algemeen beeld van wat we kunnen, maar zijn niet uitputtend. Als u meer informatie wil over een training of iets specifieks zoekt op ons terrein waar deze website niet in voorziet, hebben we graag met u contact om te kijken wat we voor u kunnen doen. Wij komen met plezier langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Training en begeleiding voor o.a. Onderwijs en Zorg & Welzijn


HEEL opleidingen is een opleidingsinstituut dat cursisten handvatten geeft voor hun persoonlijke en professionele groei. Onze training en begeleiding bieden ondersteuning en dagen mensen uit om zich verder te ontwikkelen.

Wij zijn er van overtuigd dat het mogelijk is om met onze training en begeleiding daadwerkelijk tot gewenste blijvende gedragsveranderingen te komen. Belangrijk daarbij is dat onze cursisten “geraakt worden” en handvatten krijgen om zelf de regie over hun eigen leven te voeren. We geven hen de gelegenheid om zichzelf verder te ontdekken en te weten waar hun kracht en passie ligt. Centraal staat daarin dat ze vanuit die kracht en passie de dingen doen die bij hen passen en dat ze in balans komen en blijven; ook in hun werksituatie. Hierdoor krijgen mensen meer plezier in hun werk, worden ze creatiever en opener en zullen de contacten met de collega’s soepeler verlopen. Het gevolg daarvan is dat zowel hun vitaliteit als die van de organisatie toeneemt. Het geeft ons altijd weer heel veel voldoening als we er in slagen mensen meer in hun energie te krijgen zodat ze met overtuiging de dingen doen die ze graag willen doen.

Leren (veranderen) volgens HEEL

HEEL opleidingen richt zich op het veranderen van gedrag. Dat is het aanleren van nieuw gedrag met daaraan gekoppeld het “afleren” en laten gaan van oud gedrag. Mensen komen om twee redenen echt in beweging. Ofwel ze zijn er van overtuigd dat ze met...

HEEL opleidingen handelt volgens de volgende kernwaarden:

• Gericht op het belang van de deelnemer vanuit veiligheid, vertrouwen, transparantie en respect
• Gericht op de eigenheid van de deelnemers en hun ontwikkeling van autonomie
• Gericht op de persoonlijke ontmoeting met ruimte voor persoonlijke aandacht
• Professioneel en praktijkgericht
• Gericht op ontwikkeling waarbij de deelnemer leert zijn persoonlijke kwaliteiten optimaal te benutten

Petri Elemans
Ad van Heijst

Trainingen op het gebied van:

Persoonlijke effectiviteit

Met onze trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit dagen we onze cursisten uit om kritisch naar hun gedrag te kijken. We gaan op zoek naar hun wensen en bieden hen handvatten om hun gedrag blijvend te veranderen. Het gaat dan om zaken als je eigen kracht en passie vinden, keuzes maken, balans zoeken en zaken die niet veranderbaar zijn, nemen zoals ze zijn zonder daar last van te hebben.

Communicatietrainingen

Bij onze communicatietrainingen gaat het veelal om het aanleren van concrete praktische vaardigheden. Wij merken dat het voor veel mensen niet meevalt om hun boodschap goed af te leveren. Met onze trainingen leren we onze cursisten hoe ze op een goede wijze in verbinding met elkaar kunnen communiceren.

Teamtraining

Bij onze teamtrainingen gaan we samen kijken welke kwaliteiten en valkuilen het team heeft en hoe op een plezierige wijze het maximale uit het team gehaald kan worden. Met als uitgangspunt dat ieder de bijdrage levert die het team nodig heeft en die bij hem past.

Coaching en intervisie

We hebben een team van ervaren coaches die zowel individueel als coach en supervisor maar ook als procesbegeleider bij intervisie bijeenkomsten ondersteuning kan bieden om tot gedragsverandering te komen.