De frisse start een verfrissende teamtraining

In de teamtraining de frisse start bepalen teamleden zélf of hun team nieuw aanvoelt of niet. Het opsplitsen van een groter team in twee of drie kleinere teams wordt door de teamleden zelf vaak opgevat als een geheel nieuwe start. Met alle dynamiek die er bij hoort. De onderlinge afhankelijkheid wordt weer opnieuw gedefinieerd, er worden nieuwe samenwerkingsrelaties gevormd en nieuwe (werk)afspraken gemaakt. Het feit dat mensen in een andere samenstelling al tientallen jaren samen werken doet daar niets aan af. Hieruit blijkt dat het begrip nieuw team een rekbaar begrip is.

In de praktijk blijkt dat voor een goede start het belangrijk is dat in ieder geval:

 • De teamleden elkaar goed leren kennen. Hierdoor weten ze wat ze aan elkaar hebben en kunnen daar zo nodig een beroep op doen. Vooral bij vrouwenteams zeer belangrijk.
 • De teamleden zich veilig voelen. Ze moeten zowel elkaar als de leiding durven te vertrouwen en aan te spreken.
 • De teamleden het eens zijn over hun gezamenlijke waarden en normen. Waar staan ze met elkaar voor en wat betekent dat in de praktijk van alledag?
 • Er duidelijke werkafspraken zijn waar iedereen zich in kan vinden en bereid is naar te handelen.
 • Er een leerklimaat ontstaat waar “fouten” omgevormd worden tot leermomenten zodat iedereen daar iets van kan leren.
 • Er afspraken zijn dat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn hart te luchten als iets niet loopt zoals verwacht.

Om dit proces te begeleiden bieden we voor de teamvorming de training “De Frisse start” aan.

Wat levert de teamtraining “De frisse start” op?

 • De teamleden leren elkaar beter en ook anders kennen. Ze gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Wij merken dat dit vooral bij vrouwenteams vaak heel erg belangrijk is. Het hebben van een goede relatie met elkaar is bij de meeste vrouwenteams essentieel voor het veilig voelen en het werkplezier. Het zomaar iemand aanspreken op iets zonder dat je die heel goed kent, wordt dan gezien als een heel groot risico voor de relatie. De reden hiervoor is dat het vooraf moeilijk in te schatten is wat dat met de ander doet. Als het niet goed valt dan is de relatie stuk. Vaak wordt het dan maar niet gezegd met alle gevolgen van dien. Alleen als men elkaar wat beter kent, ontstaat er vertrouwen en durft men zich vaker uit te spreken.
 • Verwachtingen van het nieuwe team en naar elkaar komen boven water en worden besproken. Er worden duidelijke afspraken gemaakt zowel over het werk maar ook hoe elkaar aan te spreken. Hierdoor ontstaat duidelijkheid en weet iedereen waar hij aan toe is.
 • Het team krijgt “the flow” van een nieuwe start mee. En ze maken bewust de keuze voor het nieuwe. Ook krijgt het leren van elkaar in de nieuwe situatie een plaatsje.

Dit zeggen deelnemers over de training:

 • “Wat me met name aangesproken heeft is de zorgvuldigheid waarmee alles gebeurt en de fijne begeleiding.” (Dirk)
 • “Als team weten we nu wat voor ieder van ons en voor ons gezamenlijk belangrijk is. Hier kunnen we verder op bouwen.” (Lidwien)
 • “De positieve insteek en het feit dat er echt geluisterd wordt naar mij en elkaar heeft mij erg goed gedaan.” (Miranda)

Programma op maat

In overleg met het team bepalen we wat nodig is. Vervolgens gaan we praktisch met het team aan de slag. We maken tijdens de sessies afspraken en leggen die ook vast zodat het niet vrijblijvend is. Afhankelijk van de vraagstelling bepalen we in overleg hoeveel dagdelen nodig zijn. Voor nieuwe teams is het verstandig om zo snel mogelijk een eerste bijeenkomst te hebben waar de teamleden elkaar beter leren kennen en de volgende bijeenkomst te plannen als het team al enige tijd werkt.

Werkwijze

Na het creëren van een veilige omgeving dagen we op een vaak speelse wijze de deelnemers uit om uit hun comfortzone te komen en opnieuw vanuit nieuwsgierigheid te kijken naar de nieuwe situatie. We gaan uit van het positieve en zijn oplossingsgericht. Onze cursisten leren van en met elkaar aan de hand van reflectie en ervaringsgerichte oefeningen. We betrekken alle teamleden bij het proces en dagen iedereen uit om zijn zegje te doen en zijn bijdrage te leveren. In sommige gevallen zetten we ook methodieken van NLP , TA of systemisch werken in om zaken te verhelderen. Het proces gaat voor het programma. Dat betekent dat we in overleg met de teamleden als het nodig is om onze doelen te bereiken het  programma aanpassen.

Praktisch:

Voor wie?

Voor teams die net gevormd zijn en een frisse start willen maken.

Vrijblijvend advies

Heb je na aanleiding van deze informatie nog vragen , neem dan contact met ons op om te sparren over de opleidingsvraag van het team.

Aantal deelnemers

Deelnemers afhankelijk van de grootte van het team.

Duur

Nader te bepalen

Vorm

in-company, met twee trainers

Kosten

Samen met het team/de opdrachtgever bepalen we wat nodig is en maken we een “passend” aanbod.

Je gegevens worden niet opgeslagen.

Contactformulier

Ik wil graag meer informatie over de teamtrainingen, neem contact met mij op:

Je gegevens worden niet op deze website opgeslagen.

Reviews

Er zijn nog geen reviews. Laat s.v.p. een review achter.

Laat een review achter

Je mag alleen een sterren-beoordeling achterlaten, maar we vinden het fijn als je jouw beoordeling nader toelicht.