De frisse (her) start. Teamvorming na Corona

Corona heeft een mega invloed op het werk in de zorg. De onbekendheid met het virus, de besmettelijkheid én het gevaar van het virus voor kwetsbare mensen, legt een grote druk op de zorgprofessionals. Daar komt nog bij dat er vooral in het begin van de crises zowel de kennis over het virus, maar vaak ook beschermende middelen tegen het virus, ontbraken. Dat zorgde voor veel onzekerheid en druk bij de medewerkers. Hierbij werd ook het onderlinge vertrouwen op de proef gesteld. In dergelijke situaties moet je blind kunnen vertrouwen op je collega’s en op de uitgevaardigde richtlijnen. Maar gezien de onbekendheid van het virus was niemand zeker dat zij, ook als deden ze precies wat werd voorgeschreven, het ook écht goed deed. Dat alles gaf veel stress.

De meeste teams hebben daarnaast ook veel ellende mee gemaakt. Zowel met cliënten als medewerkers die opeens erg ziek werden, meestal langzaam herstelden of soms ook heel snel overleden. Door de hectiek en de genomen maatregelen was er geen of nauwelijks tijd om daar samen bij stil te staan en elkaar op te vangen. wij merken in onze contacten dat er toch bij de meeste teams behoefte is om hier samen toch even bij stil te staan voordat ze weer verder kunnen.

Ondanks dat we nu in een iets rustiger vaarwater lijken te zitten, waar we een beetje gewend raken aan Corona, is het nog steeds een hele spannende tijd. De oude vanzelfsprekende wijze van (samen)werken is ineens weggevallen. En ondanks dat veel teamleden er alles aan proberen te doen om goed met elkaar te blijven communiceren, gaat het toch anders dan vroeger. De onderlinge contacten zijn tot een minimum beperkt en de troostende arm om de schouder is helaas niet meer van deze tijd.

Hierdoor is het vanzelfsprekende sociale contact grotendeels weggevallen en elkaar snel even aanspreken om wat af te stemmen is er ook nauwelijks meer bij. En dit alles heeft effect op de onderlinge verhoudingen in het team. Wanneer je niet op past, kom je als team in een negatieve spiraal terecht. Hoe langer deze situatie duurt hoe groter de kans op misverstanden en hoe groter de negatieve effecten op het werkplezier.

Om weer vooruit te kijken en opnieuw te beginnen, bieden we voor de teamvorming de bijeenkomst “De Frisse start” aan. In de bijeenkomst bepalen teamleden samen wat zij nodig hebben om op de nieuwe manier weer met plezier verder te gaan. Ze delen wat gedeeld moet worden en maken vervolgens concrete (werk)afspraken voor de nieuwe wijze van werken.

Waarom is een frisse start belangrijk voor teamvorming?

Bij teamvorming gaat het zowel om de harde kant van de samenwerking als de zachte kant. Zie ook ons artikel over teamontwikkeling. Hierin geven we aan dat elke verandering effect kan hebben op de onderlinge samenwerking. Bij elke verandering is het daarom zinvol om met name dat nader te onderzoeken. Corona heeft bij de meeste teams zowel effect op de harde kant als op de zachte kant. Voor de harde kant geldt dat er bijvoorbeeld noodgedwongen nieuwe werkafspraken gemaakt moeten worden omdat de oude werkafspraken niet meer voldoen. Voor de zachte kant geldt bijvoorbeeld dat de werkbeleving en de onderlinge sociale contacten anders worden omdat de aard van het werk verandert. Wetende dat de zachte kant voor meer dan de helft het succes van een team bepaalt, is het goed om aan beiden voldoende aandacht te besteden.

Wat is teamvorming nu precies?

Bij teamvorming staat het team gezamenlijk stil bij wat de teamleden nodig hebben zodat ze samen hun werk kunnen doen. Daarbij kijken ze naar welke afspraken ze moeten maken om dat te kunnen doen. Maar ook naar wat ze van elkaar nodig hebben om dat werk met plezier te kunnen gaan doen. Het gaat bij teamvorming ook vooral om het samen gevoel door het inzetten van elkaars kwaliteiten.

Bij teamvorming gaat het er bijvoorbeeld om dat:

 • Iedereen elkaar goed leert kennen als persoon. Hierdoor weet je wat je aan elkaar hebt, hoe je elkaar aan kunnen spreken en op wie je zo nodig, wanneer een beroep kunt doen. Vooral bij vrouwenteams is dat zeer belangrijk.
 • Elk teamlid zich veilig voelt. Ze moeten zowel elkaar als de leiding durven te vertrouwen en aan te spreken.
 • alle teamleden het eens zijn over hun gezamenlijke waarden en normen. Waar staan ze met elkaar voor en wat betekent dat in de praktijk van alledag?
 • er duidelijke werkafspraken zijn waar iedereen zich in kan vinden en bereid is naar te handelen.
 • er een leerklimaat ontstaat waar we “fouten” omvormen tot leermomenten. Belangrijk is dan wel dat iedereen daar iets van kan leren.
 • iedereen de mogelijkheid heeft om zijn hart te luchten als iets niet loopt zoals verwacht.

Wat levert onze teambijeenkomst “De frisse start” op?

 • De teamleden leren gaan met elkaar in gesprek over wat voor hen belangrijk zijn. Wij merken dat de onderlinge relaties vooral bij vrouwenteams vaak heel erg belangrijk zijn. Het hebben van een goede relatie met elkaar is bij de meeste vrouwenteams essentieel voor het veilig voelen en het werkplezier. Het zomaar iemand aanspreken op iets zonder dat je die héél goed kent, wordt dan gezien als een groot risico voor de relatie. En gebeurt daardoor nauwelijks. De reden hiervoor is dat het vooraf moeilijk in te schatten is wat dat met de ander doet. Als het niet goed valt dan is de relatie stuk. Vaak wordt het dan maar niet gezegd met alle gevolgen van dien. Alleen als men elkaar wat beter kent, ontstaat er vertrouwen en durft men zich vaker uit te spreken.
 • Verwachtingen van het nieuwe team en naar elkaar komen boven water. We bespreken deze en maken duidelijke afspraken. Zowel over het werk maar ook over hoe elkaar aan te spreken. Hierdoor ontstaat duidelijkheid en weet iedereen waar hij aan toe is.
 • Het team krijgt “the flow” van een nieuwe start mee. En ze maken bewust de keuze voor het nieuwe. Ook krijgt het leren van elkaar in de nieuwe situatie een plaatsje.
 • Er is tijd en gelegenheid om samen kort even stil te staan bij de afgelopen periode. Zorgmedewerkers hebben geleerd om met emoties om te gaan maar vooral de laatste tijd is er wel heel veel ellende, stress en spanning geweest en het is goed om dat en wat dat met je doet even te delen. Met name het benoemen en delen met elkaar lucht vaak letterlijk op en geeft ruimte om weer verder te kunnen.

Dit zeggen deelnemers over deze teambijeenkomst:

 • “Wat me met name aangesproken heeft, is de zorgvuldigheid waarmee alles gebeurt en de fijne begeleiding.” (Dirk)
 • “Als team weten we nu wat voor ieder van ons en voor ons gezamenlijk belangrijk is. Hier kunnen we verder op bouwen.” (Lidwien)
 • “De positieve insteek en het feit dat er echt geluisterd wordt naar mij en elkaar heeft mij erg goed gedaan.” (Miranda)
 • “Door de Coronamaatregelen voelde ik me er vaak alleen voor staan. Er was geen tijd om mijn verhaal te doen. Nu voel ik me gehoord, gezien en begrepen en weet nu dat ik niet de enige ben die zich zo gevoeld heeft. Dat doet me goed.” (Anneke)

Programma op maat

In overleg met het team bepalen we wat nodig is voor de teamvorming. Daarbij gaat het zowel om de harde kant (afspraken en procedures) als om de zachte kant (veiligheid en vertrouwen). Door de andere wijze van werken is het noodzakelijk dat het team nieuwe afspraken maakt. Daarbij kijken de teamleden welke oude werkwijzes nog kunnen in de nieuwe situatie en welke niet meer voldoen. Het feit dat mensen op een andere wijze misschien al tientallen jaren samen werken doet daar niets aan af.

Door de omstandigheden ontstaat er “gewoon” nieuw werk en in zekere zin ook een nieuw team en dat verdient een frisse start. We gaan aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden praktisch met het team aan de slag. De teamleden maken concrete afspraken en leggen deze ook vast zodat het niet vrijblijvend is. Afhankelijk van de vraagstelling bepalen we in overleg hoeveel dagdelen nodig zijn. Voor echt nieuwe teams is het verstandig om zo snel mogelijk een eerste bijeenkomst te hebben waar de teamleden elkaar beter leren kennen en de volgende bijeenkomst te plannen als het team al enige tijd werkt.

Werkwijze van de teambijeenkomst de frisse start

Na het creëren van een veilige omgeving dagen we op een vaak speelse wijze de deelnemers uit om uit hun comfortzone te komen en opnieuw vanuit nieuwsgierigheid te kijken naar de nieuwe situatie. We gaan uit van het positieve en zijn oplossingsgericht. Onze cursisten leren van en met elkaar aan de hand van reflectie en ervaringsgerichte oefeningen. We betrekken alle teamleden bij het proces van teamvorming en dagen iedereen uit om zijn zegje te doen en zijn bijdrage te leveren. In sommige gevallen zetten we ook methodieken van NLP , TA of systemisch werken in om zaken te verhelderen. Het proces gaat voor het programma. Dat betekent dat we in overleg met de teamleden, als het nodig is om onze doelen te bereiken, het programma aanpassen.

Praktisch:

Voor wie?

Voor teams die net een frisse (her) start willen maken.

Vrijblijvend advies

Heb je na aanleiding van deze informatie nog vragen , neem dan contact met ons op om te sparren over de opleidingsvraag van het team.

Aantal deelnemers

Deelnemers afhankelijk van de grootte van het team.

Duur

Nader te bepalen

Vorm

in-company, met twee trainers

Kosten

Samen met het team/de opdrachtgever bepalen we wat nodig is en maken we een “passend” aanbod.

Je gegevens worden niet opgeslagen.

Contactformulier

Ik wil graag meer informatie over de teamtrainingen, neem contact met mij op:

Je gegevens worden niet op deze website opgeslagen.

Reviews

Frisse (her) start bij Corona

Rated 5 out of 5
4 juni 2020

Wat een verademing om als team weer live bij elkaar te zitten en fijn om iedereen weer te zien. De afgelopen periode hebben we met name digitaal contact gehad maar live voegt voor mij echt iets toe. Ik begreep nu van een aantal collega’s dat ze de afgelopen periode heel stressvol en angstig hebben beleefd. Hoe eenieder erbij zit hebben we met elkaar gedeeld. Hierdoor heb ik nog meer waardering en respect gekregen voor mijn collega’s. Dit schept een hechtere band voor de toekomst en ik hoop ook op een nog betere samenwerking. Ad en Petri jullie hebben dit proces perfect begeleid. Jullie zijn echt top!

J.P.

Laat een review achter

Je mag alleen een sterren-beoordeling achterlaten, maar we vinden het fijn als je jouw beoordeling nader toelicht.