De frisse (her) start. Teamvorming na Corona

Corona heeft een mega invloed op het werk in de zorg en legt een grote druk op de zorgprofessionals. Dat blijkt ook uiit de hoge verzuimcijfers van rond de 10%. Deze druk is in de loop van de tijd opgebouwd. Vooral in het begin van de crises bleek zowel de kennis over het virus, maar vaak ook beschermende middelen tegen het virus, ontbraken. Dat zorgde voor veel onzekerheid en druk bij de medewerkers. Hierbij werd ook het onderlinge vertrouwen op de proef gesteld. In dergelijke situaties moet je blind kunnen vertrouwen op je collega’s en op de uitgevaardigde richtlijnen. Maar gezien de onbekendheid van het virus was niemand zeker dat zij, ook als deden ze precies wat werd voorgeschreven, het ook écht goed deed. Het kwam regelmatig voor dat eerder uitgevaardigde richtlijnen weer aangepast werden. Dat alles gaf veel stress.

De meeste teams hebben daarnaast ook veel ellende mee gemaakt. Zowel met cliënten als medewerkers die opeens erg ziek werden, meestal langzaam herstelden of soms ook heel snel overleden. Door de hectiek en de genomen maatregelen was er geen of nauwelijks tijd om daar samen bij stil te staan en elkaar op te vangen. wij merken in onze contacten dat er toch bij de meeste teams behoefte is om hier samen toch even bij stil te staan voordat ze weer met een schone lei verder kunnen.

Ondanks dat we nu in een iets rustiger vaarwater lijken te zitten, waar we een beetje gewend raken aan Corona, is het nog steeds een hele spannende tijd. De oude vanzelfsprekende wijze van (samen)werken is ineens weggevallen. En ondanks dat veel teamleden er alles aan proberen te doen om goed met elkaar te blijven communiceren, zijn bepaalde zaken door de hectiek nog steeds niet met elkaar gedeeld en dat geeft spanning in een team. En zorgt soms ook voor uitval omdat het opeens allemaal teveel wordt. Dit alles heeft effect op de onderlinge verhoudingen in het team. Sommige teams zijn helaas in een negatieve spiraal terecht gekomen als het gaat om de onderlinge verhoudingen. Hoe langer deze situatie duurt hoe groter de kans op misverstanden en hoe groter de negatieve effecten op het werkplezier.

Om weer vooruit te kijken en opnieuw te beginnen, bieden we voor de teamvorming de bijeenkomst “De Frisse start” aan. Hierin bepalen de teamleden samen wat zij nodig hebben om weer met plezier verder te gaan. Ze delen wat gedeeld moet worden en maken vervolgens concrete (werk)afspraken voor hoe verder.

Waarom is een frisse start belangrijk voor teamvorming?

Bij teamvorming gaat het zowel om de harde kant van de samenwerking als de zachte kant. Zie ook ons artikel over teamontwikkeling. Hierin geven we aan dat elke verandering effect kan hebben op de onderlinge samenwerking. Daarom is het zinvol om nader te onderzoeken welke impact Corona heeft gehad. Wij denken dat Corona bij de meeste teams zowel effect op de harde kant als op de zachte kant heeft gehad. Voor de harde kant geldt dat er bijvoorbeeld noodgedwongen nieuwe werkafspraken gemaakt moeten worden denk aan hygiëne maatregelen omdat de oude werkafspraken niet meer voldoen. Voor de zachte kant geldt bijvoorbeeld dat de werkbeleving en de onderlinge sociale contacten anders worden omdat de aard van het werk verandert. Wetende dat de zachte kant voor meer dan de helft het succes van een team bepaalt, is het goed om aan beiden voldoende aandacht te besteden.

Wat is teamvorming nu precies?

Bij teamvorming staat het team gezamenlijk stil bij wat de teamleden nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Welke afspraken moeten ze samen maken. Maar ook wat hebben ze van elkaar nodig hun werk met plezier te doen. Het gaat bij teamvorming ook vooral om het samengevoel waar iedereen gaat voor hetzelfde doel en gebruik maakt van elkaars kwaliteiten.

In een goed functionerend team:

 • weten de teamleden wat ze aan elkaar hebben en wanneer ze een beroep op elkaar kunnen doen.
 • spreken de teamleden elkaar open en eerlijk aan.
 • voelt elk teamlid zich veilig. Dat betekent dat ze zowel elkaar en ook de leiding durven vertrouwen.
 • zijn alle teamleden het eens zijn over hun gezamenlijke waarden en normen. Waar staan ze met elkaar voor en wat betekent dat in de praktijk van alledag?
 • zijn de teamleden bereid om elkaar een luisterend oor te bieden en te ondersteunen.
 • zijn er duidelijke werkafspraken waar iedereen zich in kan vinden en bereid is naar te handelen.
 • is er een leerklimaat waar “fouten” omgevormd worden tot leermomenten. Zodat iedereen die het betreft daar iets van kan leren.
 • is er voor iedereen de mogelijkheid om zijn hart te luchten als iets niet loopt zoals verwacht.

Wat levert onze teambijeenkomst “De frisse start” op?

 • Er is tijd en gelegenheid om samen even stil te staan bij de afgelopen periode. Zorgmedewerkers hebben geleerd om met emoties om te gaan maar vooral de afgelopen periode is er wel heel veel ellende, stress en spanning geweest. Daarom is het goed om met elkaar te delen. Met name het benoemen wat deze periode met je heeft gedaan geeft vaak letterlijk lucht. En geeft ruimte om weer samen verder te kunnen.
 • Je leert als team om met elkaar in gesprek te gaan over wat besproken moet worden. En dat op een zodanige veilige wijze dat de onderlinge band daar niet onder lijdt. (Noot: HEELopleidingen: Wij merken dat de onderlinge relaties vooral bij vrouwenteams vaak heel erg belangrijk zijn. Het hebben van een goede relatie met elkaar is bij de meeste vrouwenteams essentieel voor het veilig voelen en het werkplezier. Het zomaar iemand aanspreken op iets zonder dat je die héél goed kent, wordt dan gezien als een groot risico voor de relatie. En gebeurt daardoor nauwelijks. De reden hiervoor is dat het voor de meesten vooraf moeilijk in te schatten is wat dat met de ander doet. Vaak wordt het voor angst voor het aantasten van de relatie dan maar niet gezegd. Met alle gevolgen van dien. In onze teambijeenkomst maken we bespreekbaar hoe de teamleden elkaar aan op een veilige wijze aan kunnen spreken.
 • De wederzijdse verwachtingen en eventuele miscommunicatie daarover komen boven water. We bespreken deze en maken duidelijke afspraken. Zowel over het werk maar ook over hoe elkaar aan te spreken. Hierdoor ontstaat duidelijkheid en weet iedereen waar hij aan toe is.
 • Het team krijgt “the flow” van een nieuwe start mee. En kiezen daar bewust met elkaar voor.

Dit zeggen deelnemers over deze teambijeenkomst:

 • “Wat me met name aangesproken heeft, is de zorgvuldigheid waarmee alles gebeurt en de fijne begeleiding.” (Dirk)
 • “Als team weten we nu wat voor ieder van ons en voor ons gezamenlijk belangrijk is. Hier kunnen we verder op bouwen.” (Lidwien)
 • “De positieve insteek en het feit dat er echt geluisterd wordt naar mij en elkaar heeft mij erg goed gedaan.” (Miranda)
 • “Door de Coronamaatregelen voelde ik me er vaak alleen voor staan. Er was geen tijd om mijn verhaal te doen. Nu voel ik me gehoord, gezien en begrepen en weet nu dat ik niet de enige ben die zich zo gevoeld heeft. Dat doet me goed.” (Anneke)

Deze teambijeenkomst is altijd een programma op maat

In overleg met het team bepalen we wat nodig is voor deze teambijeenkomst. Daarbij gaat het zowel om de harde kant (afspraken en procedures) als om de zachte kant (veiligheid en vertrouwen). De teamleden kijken naar wat nodig is voor de toekomst en maken daarover met elkaar afspraken.

We gaan aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden praktisch met het team aan de slag. De teamleden maken concrete afspraken en leggen deze ook vast zodat het niet vrijblijvend is. Afhankelijk van de vraagstelling bepalen we in overleg hoeveel dagdelen nodig zijn. Voor echt nieuwe teams is het verstandig om zo snel mogelijk een eerste teambijeenkomst te hebben waar de teamleden elkaar beter leren kennen en de volgende bijeenkomst te plannen als het team al enige tijd werkt.

Werkwijze van de teambijeenkomst de frisse (her)start

Na het creëren van een veilige omgeving dagen we op een vaak speelse wijze de deelnemers uit om uit hun comfortzone te komen. Zodat ze opnieuw vanuit nieuwsgierigheid kijken naar de huidige situatie. We gaan uit van het positieve en zijn oplossingsgericht. De teamleden leren van en met elkaar aan de hand van reflectie en ervaringsgerichte oefeningen. We betrekken alle teamleden bij het proces van teamvorming en dagen iedereen uit om zijn zegje te doen en zijn bijdrage te leveren aan deze teambijeenkomst. Onze taak is om het proces te faciliteren en vooral de teamleden stimuleren om te zeggen wat gezegd moet worden. In sommige gevallen zetten we ook methodieken van NLP , TA of systemisch werken in om zaken te verhelderen. Het proces gaat voor het programma. Dat betekent dat we in overleg met de teamleden, als het nodig is om onze doelen te bereiken, het programma aanpassen.

Praktisch:

Voor wie?

Voor teams die net een frisse (her) start willen maken.

Vrijblijvend advies

Heb je na aanleiding van deze informatie nog vragen , neem dan contact met ons op om te sparren over de opleidingsvraag van het team.

Aantal deelnemers

Deelnemers afhankelijk van de grootte van het team.

Duur

Nader te bepalen

Vorm

in-company, met twee trainers

Kosten

Samen met het team/de opdrachtgever bepalen we wat nodig is en maken we een “passend” aanbod.

Je gegevens worden niet opgeslagen.

Contactformulier

Ik wil graag meer informatie over de teamtrainingen, neem contact met mij op:

Je gegevens worden niet op deze website opgeslagen.

Reviews

Veilig en vertrouwd

Rated 5 out of 5
23 juli 2022

Mooie training met ons team gehad. Er waren door de krapte en de hectische tijd veel spanningen binnen ons team. Door de veilige sfeer en de vakkundige begeleiding zijn wij als team dichter tot elkaar gekomen en hebben wij opnieuw vertrouwen gekregen in elkaar. Mooi, echte aanrader.

S.D.K.

Frisse (her) start bij Corona

Rated 5 out of 5
4 juni 2020

Wat een verademing om als team weer live bij elkaar te zitten en fijn om iedereen weer te zien. De afgelopen periode hebben we met name digitaal contact gehad maar live voegt voor mij echt iets toe. Ik begreep nu van een aantal collega’s dat ze de afgelopen periode heel stressvol en angstig hebben beleefd. Hoe eenieder erbij zit hebben we met elkaar gedeeld. Hierdoor heb ik nog meer waardering en respect gekregen voor mijn collega’s. Dit schept een hechtere band voor de toekomst en ik hoop ook op een nog betere samenwerking. Ad en Petri jullie hebben dit proces perfect begeleid. Jullie zijn echt top!

J.P.

Laat een review achter

Je mag alleen een sterren-beoordeling achterlaten, maar we vinden het fijn als je jouw beoordeling nader toelicht.