De frisse (her) start. Teamvorming na Corona

De Coronamaatregelen met afstand houden, beschermingsmaatregelen en thuiswerken hebben grote invloed op de onderlinge samenwerking. De vanzelfsprekende wijze van samenwerken is weggevallen en daar is iets anders voor in de plaats gekomen en daar moeten mensen aan wennen. En ondanks dat veel teamleden er alles aan proberen te doen om goed met elkaar te blijven communiceren door bijvoorbeeld digitaal de vrijdagmiddagborrel met elkaar te nuttigen en extra te appen, gaat het toch anders dan anders. Het vanzelfsprekende sociale contact is grotendeels weg gevallen. En dit heeft effect op de teamvorming. Hoe langer het duurt hoe groter de effecten zijn. Daarom is het goed om als team nú samen de balans op te maken, het oude werken af te sluiten en opnieuw een frisse start te maken. Om samen gericht te werken aan de teamvorming door nieuwe afspraken te maken met elkaar.

In deze teamtraining de frisse (her) start bepalen teamleden zélf wat nodig is om op de nieuwe manier weer verder te gaan. Daarbij gaat het zowel om de harde kant (afspraken en procedures) als om de zachte kant (veiligheid en vertrouwen). Door de andere wijze van werken is het noodzakelijk dat het team de onderlinge afhankelijkheid weer opnieuw definieert. Daarbij kijken de teamleden welke oude werkwijzes nog kunnen in de nieuwe situatie en welke niet meer voldoen. Zo ontstaan er nieuwe samenwerkingsrelaties en nieuwe (werk)afspraken. Het feit dat mensen op een andere wijze misschien al tientallen jaren samen werken doet daar niets aan af. Door de omstandigheden ontstaat er “gewoon” een nieuw team en dat verdient een frisse start. Hieruit blijkt dat het begrip nieuw team een rekbaar begrip is.

Om dit proces te begeleiden bieden we voor de teamvorming de training “De Frisse start” aan.

Waarom is een frisse start belangrijk voor teamvorming?

Bij teamvorming gaat het zowel om de harde kant van de samenwerking als de zachte kant. Zie ook ons artikel over teamontwikkeling. Hierin geven we aan dat elke verandering effect kan hebben op de onderlinge samenwerking. Bij elke verandering is het daarom zinvol om met name dat nader te onderzoeken. Corona heeft bij de meeste teams zowel effect op de harde kant als op de zachte kant. Voor de harde kant geldt dat er bijvoorbeeld noodgedwongen nieuwe werkafspraken gemaakt moeten worden omdat de oude werkafspraken niet meer voldoen. Voor de zachte kant geldt bijvoorbeeld dat de werkbeleving en de onderlinge sociale contacten opnieuw gedefinieerd moeten worden omdat de aard van het werk verandert. Wetende dat de zachte kant voor meer dan de helft het succes van een team bepaalt, is het goed om aan beiden voldoende aandacht te besteden.

Wat is teamvorming nu precies?

Bij teamvorming staat het team gezamenlijk stil bij wat de teamleden nodig hebben zodat ze samen de hun toegewezen kunnen klaren. Daarbij kijken we naar welke afspraken we moeten maken om dat te doen. Maar ook naar wat de teamleden van elkaar nodig hebben om dat werk met plezier te kunnen gaan doen. Het gaat bij teamvorming ook vooral om het samen gevoel door het inzetten van elkaars kwaliteiten.

Bij teamvorming gaat het er bijvoorbeeld om dat:

 • De teamleden elkaar goed leren kennen als persoon. Hierdoor weten ze wat ze aan elkaar hebben, hoe ze elkaar aan kunnen spreken en op wie ze zo nodig een beroep kunnen doen. Vooral bij vrouwenteams is dat zeer belangrijk.
 • De teamleden zich veilig voelen. Ze moeten zowel elkaar als de leiding durven te vertrouwen en aan te spreken.
 • De teamleden het eens zijn over hun gezamenlijke waarden en normen. Waar staan ze met elkaar voor en wat betekent dat in de praktijk van alledag?
 • Er duidelijke werkafspraken zijn waar iedereen zich in kan vinden en bereid is naar te handelen.
 • Er een leerklimaat ontstaat waar we “fouten” omvormen tot leermomenten. Belangrijk is dat iedereen daar iets van kan leren.
 • Er afspraken zijn dat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn hart te luchten als iets niet loopt zoals verwacht.

Wat levert onze teamtraining “De frisse start” op?

 • De teamleden leren gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Wij merken dat dit vooral bij vrouwenteams vaak heel erg belangrijk is. Het hebben van een goede relatie met elkaar is bij de meeste vrouwenteams essentieel voor het veilig voelen en het werkplezier. Het zomaar iemand aanspreken op iets zonder dat je die heel goed kent, wordt dan gezien als een heel groot risico voor de relatie. De reden hiervoor is dat het vooraf moeilijk in te schatten is wat dat met de ander doet. Als het niet goed valt dan is de relatie stuk. Vaak wordt het dan maar niet gezegd met alle gevolgen van dien. Alleen als men elkaar wat beter kent, ontstaat er vertrouwen en durft men zich vaker uit te spreken.
 • Verwachtingen van het nieuwe team en naar elkaar komen boven water. We bespreken deze en maken duidelijke afspraken . Zowel over het werk maar ook over hoe elkaar aan te spreken. Hierdoor ontstaat duidelijkheid en weet iedereen waar hij aan toe is.
 • Het team krijgt “the flow” van een nieuwe start mee. En ze maken bewust de keuze voor het nieuwe. Ook krijgt het leren van elkaar in de nieuwe situatie een plaatsje.

Dit zeggen deelnemers over de training:

 • “Wat me met name aangesproken heeft, is de zorgvuldigheid waarmee alles gebeurt en de fijne begeleiding.” (Dirk)
 • “Als team weten we nu wat voor ieder van ons en voor ons gezamenlijk belangrijk is. Hier kunnen we verder op bouwen.” (Lidwien)
 • “De positieve insteek en het feit dat er echt geluisterd wordt naar mij en elkaar heeft mij erg goed gedaan.” (Miranda)

Programma op maat

In overleg met het team bepalen we wat nodig is voor de teamvorming. Vervolgens gaan we praktisch met het team aan de slag. We maken tijdens de sessies afspraken en leggen die ook vast zodat het niet vrijblijvend is. Afhankelijk van de vraagstelling bepalen we in overleg hoeveel dagdelen nodig zijn. Voor echt nieuwe teams is het verstandig om zo snel mogelijk een eerste bijeenkomst te hebben waar de teamleden elkaar beter leren kennen en de volgende bijeenkomst te plannen als het team al enige tijd werkt.

Werkwijze van de teamtraining de frisse start

Na het creëren van een veilige omgeving dagen we op een vaak speelse wijze de deelnemers uit om uit hun comfortzone te komen en opnieuw vanuit nieuwsgierigheid te kijken naar de nieuwe situatie. We gaan uit van het positieve en zijn oplossingsgericht. Onze cursisten leren van en met elkaar aan de hand van reflectie en ervaringsgerichte oefeningen. We betrekken alle teamleden bij het proces van teamvorming en dagen iedereen uit om zijn zegje te doen en zijn bijdrage te leveren. In sommige gevallen zetten we ook methodieken van NLP , TA of systemisch werken in om zaken te verhelderen. Het proces gaat voor het programma. Dat betekent dat we in overleg met de teamleden, als het nodig is om onze doelen te bereiken, het programma aanpassen.

Praktisch:

Voor wie?

Voor teams die net een frisse (her) start willen maken.

Vrijblijvend advies

Heb je na aanleiding van deze informatie nog vragen , neem dan contact met ons op om te sparren over de opleidingsvraag van het team.

Aantal deelnemers

Deelnemers afhankelijk van de grootte van het team.

Duur

Nader te bepalen

Vorm

in-company, met twee trainers

Kosten

Samen met het team/de opdrachtgever bepalen we wat nodig is en maken we een “passend” aanbod.

Je gegevens worden niet opgeslagen.

Contactformulier

Ik wil graag meer informatie over de teamtrainingen, neem contact met mij op:

Je gegevens worden niet op deze website opgeslagen.

Reviews

Frisse (her) start bij Corona

5,0 rating
4 juni 2020

Wat een verademing om als team weer live bij elkaar te zitten en fijn om iedereen weer te zien. De afgelopen periode hebben we met name digitaal contact gehad maar live voegt voor mij echt iets toe. Ik begreep nu van een aantal collega’s dat ze de afgelopen periode heel stressvol en angstig hebben beleefd. Hoe eenieder erbij zit hebben we met elkaar gedeeld. Hierdoor heb ik nog meer waardering en respect gekregen voor mijn collega’s. Dit schept een hechtere band voor de toekomst en ik hoop ook op een nog betere samenwerking. Ad en Petri jullie hebben dit proces perfect begeleid. Jullie zijn echt top!

J.P.

Laat een review achter

Je mag alleen een sterren-beoordeling achterlaten, maar we vinden het fijn als je jouw beoordeling nader toelicht.