Samenwerken kun je dat leren?

Ondanks dat samenwerken volgens Rutger Bregman in onze genen zit, is het voor sommigen onder ons een hele klus. Zelf worstelde ik vaak ook om afgestemd op anderen een project succesvol te klaren. Wat ik dan tegen kom bij mezelf, is dat ik het idee heb dat het te traag gaat en dat het veel sneller en beter kan, als ik het alleen zou doen.

Gedeeltelijk is dat waar, alleen het eindresultaat is vaak veel beter als je er samen voor gaat. In zijn boek: ‘De meeste mensen deugen’ toont Rutger Bregman aan de hand van wetenschappelijk onderzoek ook aan dat samenwerken ons heeft gebracht waar we nu staan. Zonder samen te werken waren we evolutionair nooit verder gekomen. Je krijgt met samenwerken niet alleen betere ideeën maar er ontstaat ook automatisch draagvlak omdat anderen ook hun zegje hebben kunnen doen. De vraag is wat zijn nu de ‘echte succesfactoren en de valkuilen. En wat kun je doen om samenwerking te verbeteren.

Genen versus organisatiestructuur

Hoewel samenwerking in onze genen zit, is de wijze waarop nu veel organisaties draaien (Angelsaksische model) niet meer een vanzelfsprekend iets. Er wordt voornamelijk gemonitord op individuele functieprofielen en targets i.p.v. succesvol samenwerken. En wat je meet, krijg je! Het enige om de samenwerking weer tot leven te brengen, is dat we anders gaan denken. Dan gaat het om elkaar vertrouwen en elkaar de ruimte geven. Dat zijn de succesfactoren. In een werkomgeving noemen we dat ook wel teamontwikkeling. Wil je met je team hiermee aan de sla? Klik hieronder voor meer informatie en ga met ons in gesprek. We maken graag een programma op maat voor uw team.

Wil je weten hoe dat bij jou of je team zit? En waar je op moet letten wanneer je beter wil leren samenwerken? Of hoe je je collega’s kunt motiveren en stimuleren om dat ook te doen? Kijk dan ook eens naar onze ’training’ teamontwikkeling waar we teamleden stimuleren om samen te werken. En lees dan dit blog en ga aan de slag met het gratis stappenplan om je samenwerking te verbeteren.

1. Wat is samenwerken voor mij?

Samenwerken is voor mij lang niet iets heel natuurlijks geweest. De gemiddelde leeftijd dat een kind langzamerhand anderen gaat opzoeken om samen te spelen is vier jaar. Rond die leeftijd had ik een ernstig ongeluk en kon ik een hele tijd niet normaal meespelen. Ik was in die tijd anders dan de anderen. Mijn vriendjes vonden dat lastig en speelden liever niet met me. Om niet steeds afgewezen te worden, koos ik als het enigszins kon om de confrontatie niet aan te gaan en het allemaal zelf te doen. De reden hiervoor was dat ik niet gekwetst wilde worden. Het voordeel was dat ik dan zelf de touwtjes in handen had en dat ik het precies zo kon doen als ik wilde. Als het te langzaam ging zette ik een tandje bij en als ik klaar was dan was het klaar.

1.1 Samenwerken is noodzakelijk!

Echter toen ik wat ouder werd, kwam ik er achter dat ik toch regelmatig moest samenwerken om mijn doelen te bereiken. Zo was ik bij het voetballen afhankelijk van mijn medespelers en bij de scouting was het de bedoeling dat je sámen met je clubje aan de slag ging om de vlag bij de tegenstander te veroveren. Ook tijdens mijn studie moest ik regelmatig samen met anderen projecten doen. Het fijne was dat je niet alles alleen hoefde te doen en daardoor in kortere tijd meer kon doen. Het vervelende was dat mijn invloed op het eindresultaat een stuk minder was en vaak niet meer apart zichtbaar. Verliezen met voetballen omdat je teamgenoot geen zin had om zich uit te sloven terwijl je je stinkende best gedaan had, was niet goed voor mijn stemming.

Hetzelfde gold voor zelf een blunder maken waar je teamgenoten last van hadden. Toch kwam ik er langzamerhand achter dat samenwerken een vaardigheid was die ik verder moest ontwikkelen. Dat was een interessant proces waar ik veel van geleerd heb omdat het bij mij door dat ongeval niet vanzelf ging. Het voordeel daarvan is wel dat ik het écht heb moeten leren. Daardoor ben ik me bewust van wat er allemaal bij komt kijken. Ik neem je mee in mijn verhaal en laat je zien dat samenwerken iets natuurlijks is dat in onze genen zit. Ook laat ik je zien dat niet samen willen werken geen optie is. Immers in elke vacature kom je tegenwoordig wel het woord samenwerken en teamplayer zijn tegen.

2. Wél of niet samenwerken, dat is de vraag!

2.1 Samenwerken kost tijd maar levert een beter resultaat op.

Uit onderzoek van Saskia Nijs (onderzoeker bij de VU in Amsterdam) naar de redenen waarom mensen wel of niet willen samenwerken komt het volgende naar voren. Mensen zijn niet direct geneigd om samen te werken. Samenwerken kost meer tijd, je moet rekening houden met anderen, het kan niet op jouw eigen manier gaan. Daarnaast ben je bang dat het dan niet het resultaat brengt wat je verwachte. De tegenhanger daarvan is echter wel dat als er góed wordt samengewerkt, het de kwaliteit van het eindresultaat vaak een aanzienlijk stuk hoger ligt. Vaak hoger dan wanneer iets alleen wordt gedaan. Omdat dat echter vooraf niet in te schatten is, zijn we toch vaak geneigd om het dan toch maar even snel alleen te doen.

Echter de ervaring leert ook dat uit samenwerken in een team vaak verrassend mooie dingen kunnen komen omdat je elkaar aanvult en inspireert. Helaas het tegendeel is ook waar als de samenwerking in een team niet loopt. Toch kun je concluderen dat samenwerken vaak loont, maar om er te komen, moet wel moeite worden gedaan.

2.2 Samenwerking ontstaat spontaan om complexe problemen op te lossen.

Samen weet en kun je meer dan alleen. In zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ geeft Rutger Bregman een bloemlezing van wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat mensen spontaan de samenwerking opzoeken in tijden van crisis. Zijn voorbeelden tonen aan dat als het spannend wordt, mensen elkaar in een soort spontane reflex opzoeken en helpen. Dat elkaar helpen en samenwerken is voor beide partijen plezierig en zorgt voor creatieve oplossingen van complexe problemen.

2.3 Samenwerken is meer dan economische ruilhandel!

Bregman voert een betoog tegen het economisch denken dat alles een prijs heeft en dat samenwerken beide partijen altijd iets extra’s moet brengen dat hen groter maakt dan henzelf. Vaak is dat wel het geval maar dat gaat verder dan alleen de economische principes. Elkaar helpen is vaak gewoon leuk om te doen en dat doen mensen graag. Hij haalt talloze voorbeelden aan die aantonen dat mensen in tijden van rampen en crisissen spontaan gaan samenwerken. Hiermee haalt hij het economische principe van voor wat hoort wat onderuit. Dat samenwerking alleen ontstaat als beide partijen het idee hebben dat ze hun persoonlijke doelen binnen die samenwerking kunnen realiseren. Het gaat dan om doelen die je alleen niet kunt bereiken.

Sterker nog hij breekt een lans voor samenwerken om te samenwerken. Echter de kanttekening is wel dat de balans niet steeds eenzijdig door slaat naar een van de partijen. Als een van de partijen steeds alleen maar de samenwerking zoekt om er zelf beter van te worden zal de samenwerking uiteindelijk stoppen. Belangrijk is ook altijd dat er een duidelijk doel is dat gerealiseerd moet worden. Samenwerken met als enige doel om samen te werken leidt tot niets.

samenwerken. 4 juichende mensen

3. Vertrouwen is de basis voor goede samenwerking!

3.1 Wat is een goede samenwerking?

Succesvol samenwerken lukt alleen als er vertrouwen is in elkaar. Interessant is dat bij de start van een nieuw team er altijd veel vertrouwen is in elkaar. We zijn als mensen van nature geneigd om anderen te vertrouwen. Belangrijk is dan wel dat de wederzijdse verwachtingen dan ook steeds waar worden gemaakt. Hierbij zijn de kernbegrippen integriteit, bekwaamheid en het elkaar verlenen van een gunst. Als dat om de een of andere wijze ergens niet klopt moet er open over gesproken kunnen worden. Anders verdwijnt het vertrouwen als sneeuw voor de zon.

3.2 Hoe ontstaat vertrouwen?

Vertrouwen kan gebaseerd zijn op eerdere positieve ervaringen met de ander waarin hij heeft bewezen betrouwbaar en bekwaam te zijn. Het kan ook gebaseerd zijn op affectie. Soms is er gewoon meteen een klik en ontstaat er spontaan een wederkerige relatie waarin mensen elkaar gunsten verlenen. Deze gunsten worden verleend, omdat de personen in kwestie geven om het welzijn van elkaar en elkaar hiermee willen helpen (Greenberg et al., 2007: 327). Dat gaat spontaan en daar zit weinig logica achter.

4. Waarom is samenwerken in een team belangrijk?

Het antwoord waarom samenwerken in een team belangrijk is, is eigenlijk heel eenvoudig. Omdat een team alleen een team is als het écht samen werkt. Anders is het niets anders dan een verzameling individuen die vaak vergelijkbaar werk doen. Dat samenwerken in een team is meestal niet iets dat zo maar spontaan ontstaat. Dat moet je als organisatie stimuleren en faciliteren maar ook voorleven. Het mooiste is als de teamleden eigenlijk spelenderwijs leren samenwerken. Dit bereik je door ze zo laagdrempelig mogelijk te stimuleren om met elkaar de verbinding aan te gaan. Hierdoor leren ze elkaar leren kennen en weten wat ze aan elkaar hebben. Als mensen weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen zullen ze elkaar eerder opzoeken om samen te werken.

Bij onze teamtrainingen merken we dat het voor het samenwerken in een team zeer belangrijk is dat de teamleden ‘elkaar voldoende kennen’. Wanneer dat niet het geval is, zullen ze én geen beroep op elkaar doen én elkaar niet of nauwelijks aanspreken. Met name het weten of je elkaar al dan niet kunt vertrouwen is essentieel. Als er niet aan die basisvoorwaarde wordt voldaan zijn mensen heel creatief om elkaar te vermijden omdat ze bang zijn dat het elkaar aanspreken de onderlinge relatie op scherp zal zetten. Daarnaast moet er wederzijdse afhankelijkheid zijn en een optie op een win win situatie. Dat is altijd de noodzakelijke basis voor samenwerken. Dus als je de samenwerking in een team wil verbeteren, zal je met name daar op moeten letten. Alleen dan is er voldoende basis voor het samenwerken met collega’s.

5. Wat is belangrijk bij samenwerken. Kan je samenwerken leren?

In de natuur zie je dat meer ontwikkelde soorten op de een of andere wijze samenwerken. Bijvoorbeeld leeuwen, dolfijnen, orka’s en wolven werken samen om zo effectief te kunnen jagen. Ook als menselijk soort hebben we samenwerken in onze genen zitten. Immers anders waren we niet zo ver gekomen. Diep in ons binnenste weten we ook dat we vaak moeten samenwerken om tot iets moois te komen. Dus in aanleg zit het in ons. Dat betekent dat iedereen dat op de een of andere wijze kan leren. Belangrijk hierbij is dat we ons realiseren dat we sociale wezens zijn.

Dat betekent dat we, al dan niet bewust, altijd reageren op anderen. Dat reageren is vaak heel subtiel en gaat veel verder dan alleen reageren op alleen wat iemand zegt. Ook hóe iemand iets zegt en wát hij daarbij uitstraalt is zeker zo belangrijk. Dat alles moet met elkaar kloppen, congruent zijn. Deze hele setting bepaalt vervolgens hoe jij je gedraagt in contact met anderen. Het gaat hierbij altijd over in hoeverre je je aanpast en in hoeverre je jezelf kunt blijven en voor jezelf opkomt. Bij HEELopleidingen gaan we er vanuit dat er altijd op drie niveaus sprake is van contact zie onderstaand plaatje. Wil je meer weten klik dan hier.

verbinding volgens HEEL
Verbinding Denken – voelen – weten Hoofd – Hart – Buik

5.1 Hoe ontwikkel je de competentie samenwerken. Of welke specifieke vaardigheden moet je ontwikkelen voor een goede samenwerking?

Bij vaardigheden gaat het om zaken die meestal in basis niet aanwezig zijn maar die je wel kunt leren. Zo moeten we de competentie samenwerken leren. Dit leer je door te doen. Het is mooi dat deze competentie door het onderwijs is opgepakt en dat kinderen al op jonge leeftijd daar leren samenwerken. Bij samenwerken gaat het meestal om de volgende basisvaardigheden:

5.1.1 Het aanleggen van een netwerk.

Dat betekent dat je contacten legt met anderen, deze goed onderhoudt en gebruikt wanneer nodig. En dat je je netwerk ook helpt als zij vragen hebben. Netwerken is geven en nemen. Met netwerken heb je toegang tot meer kennis, informatie en contacten. Een nichtje van mij zei toen ze weer een vrijstelling kreeg op de universiteit vaak: ” Kennis is belangrijk, maar kennissen zijn veel belangrijker.”

5.1.2 Het in het oog houden van zowel je eigen belang als dat van anderen.

Het gaat hier altijd om persoonlijk leiderschap. In hoeverre beweeg je mee met de ander zonder dat je jezelf te kort doet. Belangrijk bij samenwerken is dat iedereen gemotiveerd is om zijn eigen bijdrage te leveren. Dat betekent tevens dat je er van overtuigd bent dat het iets bijzonders is.

5.1.3 Omgaan met diversiteit.

Iedereen is anders en heeft andere drijfveren en motieven. Het is aan jou om erin te duiken en deze te ontdekken. Als je goed om kunt gaan met diversiteit kun je met heel veel verschillende mensen samenwerken.

5.1.4 Kunnen overleggen, overtuigen en onderhandelen.

Wil je iets van anderen gedaan krijgen, dan moet je hen overtuigen. Dat betekent dat je je inleeft in de ander, aansluit bij wat voor de ander belangrijk is en gezamenlijk iets zoekt waar jullie beide vrolijk van worden.

5.1.5 Omgaan met conflicten of teleurstellingen.

Het loopt wel eens anders dan je verwacht had. Belangrijk is dat je dan even pas op de plaats maakt, het geheel afsluit en dan pas verder gaat. Als dat niet gebeurt blijft het onderhuids spelen en plopt het later weer op. Uit eigen ervaring weet ik dat net doen of er niets gebeurd is en dan vrolijk verder gaan helaas niet werkt. Alleen als je iets goed afsluit kun je verder. Anders krijg je later alsnog de rekening gepresenteerd.

5.2 Hoe samenwerken in een team bevorderen?

Al deze vaardigheden zijn feitelijk bij iedereen in aanleg aanwezig en kun je door gericht aandacht aan te geven verder ontwikkelen. Echter iedereen heeft van nature bepaalde voorkeursstijlen. Belbin heeft onderzoek gedaan naar deze voorkeuren en heeft daar bepaalde types aan gekoppeld. Inzicht in welk type je bent, geeft wat duidelijkheid over hoe je in elkaar steekt en verklaart voor een deel hoe je reageert op anderen. Als je een beeld wil krijgen wat jouw voorkeursstijlen zijn kun je de gratis BELBINTEST doen. Deze test zegt wat over je voorkeursrol die jij bij samenwerken geneigd bent aan te nemen.

Ondergetekende heeft bijvoorbeeld veel met de rol van Brononderzoeker en Plant en weinig met die van Bedrijfsman. Als hartelijke joviale creatieveling heb ik een zekere allergie tegen de gedisciplineerde organisator. Echter wetende dat dat zo is en dat alle rollen in een team nodig zijn, is het wat gemakkelijker om de verbinding met mijn natuurlijke tegenhanger te  zoeken. Ben je benieuwd welke rol(len) jij vanuit jezelf geneigd bent te vervullen binnen een team klik dan op bovenstaande link voor het invullen van de Belbin test.

samenwerken 5 mensen in een kring

5.3 Welke competenties moet je ontwikkelen voor samenwerken?

Iedereen heeft bij de geboorte sociale eigenschappen in aanleg mee gekregen. Dit is iets anders dan vaardigheden. Dat zijn zaken die je kunt leren terwijl sociale eigenschappen gewoon in aanleg aanwezig zijn. Voor samenwerken is het belangrijk dat je die competenties verder ontwikkelt. Het gaat dan over je vermogen om contact te maken met anderen.

Dat betekent dat je je inleeft en leert om daar gericht mee om te gaan. Dat is iets dat we als het goed is als kind spelenderwijs ontwikkelen. Als dat niet zo is kun je, weet ik uit ervaring, dat later alsnog leren. Belangrijk is dat je er gericht mee aan de slag gaat. Voor samenwerken gaat het om onderstaande eigenschappen.

5.3.1 Empathie

Dit is het vermogen om je in te leven in de gevoelens of de gedachtegang van anderen. Hierbij ga je er vanuit dat iedereen anders in elkaar zit en dat jij een van de velen bent. Realiseer je ook dat vaak niet alles gezegd wordt dat er gezegd moet worden. Ga er ook niet automatisch vanuit dat de ander wel weet wat je bedoeld te zeggen. Empathie kun je ontwikkelen door écht geïnteresseerd zijn in wat de ander beweegt. Probeer je oordelen los te laten en vraag eens door naar motieven en drijfveren van mensen. Dan zul je zien dat sommige zaken ineens een stuk duidelijker worden. Ook merk je dan dat je steeds beter in staat bent om aan te voelen hoe mensen “er in staan”. Hierdoor wordt het dan ook gemakkelijker om rekening te houden met de gevoelens en behoeften van anderen omdat je weet wat hen beweegt.

5.3.2 Tact

Dit is het vermogen om irritaties aan te voelen, te voorkomen, of conflicten op te lossen op basis van inzicht in sociale interacties. De een heeft van nature meer tact dan de ander maar ook hier kun je jezelf in ontwikkelen. Als je open staat voor de ander en met jezelf in verbinding bent, voel je vaak intuïtief dat er iets niet klopt. Inmiddels heb ik geleerd dat het goed is om dat gewoon te benoemen. Bijna altijd voelt die ander dat ook en dan kun je het er over hebben.

5.4 Het HEEL-model als instrument.

Bij het (aan)leren van nieuwe vaardigheden kan het HEELmodel een praktisch hulpmiddel zijn. Dit model gebruiken we vaak als kapstok bij onze coachingstrajecten en onze communicatietrainingen. Door kritische zelfreflectie en het doorlopen van de 4 stappen krijg je zowel zicht op wat je kunt ontwikkelen als zicht op hoe ver je al bent. We onderscheiden hierbij de volgende stappen:

Herkennen en benoemen van de situatie.

Wat zie jij, wat hoor je, wat voel je? Wat is er nu precies aan de hand? waar liggen eventuele gevoeligheden?

Erkennen van je eigen rol.

Wat kan ik zélf in deze situatie doen?

Exploreren van de mogelijkheden.

Wat zou jij anders kunnen?

Loslaten en afstand nemen van de gevoelige situatie.

Wat kun je hiervan leren?

Ons HEELmodel is uitstekend geschikt om door middel van zelfreflectie systematisch jezelf iets aan te leren. Gebruik het eens bij het verder ontwikkelen van je vaardigheden en sociale eigenschappen. Je zal merken dat wanneer je met aandacht bezig bent met het ontwikkelen van deze sociale eigenschappen zal zowel de empathie als de tact zich verder ontwikkelen. Natuurlijk is het zo dat niet iedereen in basis evenveel talent heeft. Echter ik ben er van overtuigd dat iedereen een bepaald basisniveau kan bereiken zodat hij in staat is goed samen te werken.

HEEL model

6. Wat betekent samenwerken?


6.1 Welk gedrag vertoon je als je samenwerkt?

We hebben het gehad over vaardigheden en eigenschappen die belangrijk zijn bij het samenwerken in een team. Echter als je die hebt wil dat nog niet zeggen dat je daadwerkelijk gaat samenwerken als team. Hiervoor zijn ook andere zaken van belang. Denk hierbij aan de sfeer in de groep, of je jezelf uitgenodigd voelt, of je je veilig voelt etc. Het gaat dan om noodzakelijke randvoorwaarden die in de groep aanwezig zijn en uitnodigen om samen te werken. Waar we nu bij stilstaan is welk gedrag je ziet als mensen samenwerken.

Als mensen in een team samenwerken zie je dat:

  • het gezamenlijk belang boven het eigen belang staat. Dat betekent o.a. dat de groepsleden blijven meedenken en een bijdrage leveren aan het groepsproces, ook wanneer ze er zelf direct geen persoonlijk belang bij hebben.
  • alle leden van de groep erop gericht zijn om gezamenlijk doelen te bereiken. Dat betekent dat er een collectief doel is en dat iedereen zich daaraan conformeert. Steeds wordt er gezocht naar win-win opties, waarvan het hele team profijt heeft.
  • collega’s elkaar helpen door spontaan hulp aan te bieden waar dat nodig is. Dat betekent ook tijdig informatie doorgeven die voor anderen van belang kan zijn.
  • de groepsleden elkaar en elkaars deskundigheid respecteren. Ze praten positief over elkaar en maken optimaal gebruik van elkaars deskundigheid en coachen elkaar. Iedereen heeft respect voor de ideeën en initiatieven van anderen. Pakt ze positief op en bouwt erop voort in de richting van een gemeenschappelijk doel.
  • alle teamleden een bijdrage leveren bij het aanpakken van conflicten, problemen en spanningen in het team. Iedereen is wanneer nodig bereid te onderhandelen en concessies te doen om tot een gezamenlijk resultaat te komen.

Wil je weten hoe je gedrag van je team verandert in het gedrag dat je graag wil?

Klik dan hieronder en ontvang onze weggever over gedragsverandering met een stappenplan.

7. Tips voor resultaatgericht samenwerken in een team!

Hierboven staat wat je moet doen als het gaat om samenwerken in een team. Echter hoe pak je dat nu in de praktijk aan. Hoe realiseer je een resultaatgerichte samenwerking met je collega’s en zorg je ervoor dat ze elkaar coachen? Hieronder wat tips die je kunnen helpen bij het bespreken van samenwerking met je collega. Deze kun je gebruiken bij zowel een eerste ontmoeting of als je het wil hebben over hoe je samenwerking weer vlot trekt.

7.1 Ga met elkaar de verbinding aan!

Realiseer je goed dat je bij samenwerken altijd een verbinding met elkaar aan gaat. Realiseer je ook dat deze niet vrijblijvend is noch alleen gericht op het moment dat je elkaar nodig hebt. Deze duurt zolang je met elkaar in een team zit en als team gezamenlijk doelen nastreeft.

7.2 Let op de balans bij samenwerken!

Wat je ook zult merken is dat er bij samenwerken altijd een balans moet zijn tussen geven en krijgen. Wanneer je alleen maar krijgt en niets terug geeft zal de ander na verloop van tijd geneigd zijn om de samenwerking te staken.

7.3 Maak je hoofd leeg, stem af en maak contact!

Maak je geestelijk klaar om je af te stemmen op de ander. Maak je hoofd leeg en stel je open voor de ander. Stem je vervolgens af op de ander en maak contact en kijk of de ander ook bereid is om contact te maken. Als dat nu niet gelegen komt, stem dan af wanneer wel. Echt contact maken lukt alleen als beide partijen er op dat moment voor open staan.

7.4 Stel je open voor de ander en stel open vragen!

Met open vragen geef je ruimte zodat de ander de gelegenheid heeft om zichzelf te uiten. Vraag daarbij ook hoe het met de ander is. Hoe zit hij erbij etc. Wees je ervan bewust dat de ander bijna altijd een beeld (vooroordeel) van jou heeft dat anders is dan hoe jij denkt dat de ander over je denkt. Iedereen heeft beelden over anderen en wanneer die veel verschillen van het beeld dat jij hebt kan dat veel spraakverwarring geven.

Pols dus hoe de ander je ziet en ga hierover in gesprek. Realiseer je dat vooroordelen vaak onbewust grote barrières opwerpen en dat het goed is deze van elkaar in kaart te brengen. Realiseer je hierbij ook dat je jouw beeld van de ander misschien bij moet stellen. Immers dat is ook maar een beeld! Vooroordelen raak je alleen kwijt door met elkaar in gesprek te gaan.Vraag door en ontdek nu ook wat de ander wil bereiken in de samenwerking met jou. Vraag hierbij door naar drijfveren en motieven.

7.5 Ga op zoek naar een gemeenschappelijk doel.

Welke behoefte heeft de ander, wat is zijn belang bij de samenwerking, wat moet het hem opleveren en wat verwacht hij van jou. Breng jullie balans van wat je voor elkaar kunt betekenen in kaart. Op deze wijze weet en begrijp je welke belangen er voor de ander zijn. Bespreek die belangen open met elkaar en maak daarbij ook duidelijk welke belangen er voor jou spelen. Ga op zoek naar de gezamenlijke doelen en de win win situatie. Stel vervolgens samen vast wat jullie willen bereiken en waarom.

7.6 Bespreek het samenwerkingsproces en maak duidelijke afspraken!

Dit betekent zowel praten over het proces, hoe is het gegaan en wat heeft het je gebracht en vergeet zeker niet om duidelijke concrete afspraken te maken wie, wat, wanneer gaat doen en ook hoe je elkaar op de hoogte houdt.

8. Tot slot: Samenwerken kun je leren!

In dit blog hebben we laten zien dat samenwerken een natuurlijk proces is dat ons als mensen gebracht heeft waar we nu staan. Als we niet hadden samengewerkt waren we nog steeds de prooi van de roofdieren in plaats van de baas van de dierentuin. Het is dus een vaardigheid die in ons zit. Dus als je daartoe bereid bent kun je het leren. Op grond hiervan hebben we je handvatten gegeven om de samenwerking met je collega’s te verbeteren. Dus ons advies is om aan de slag te gaan met de handvatten en de tijd te nemen om verbetering te realiseren. Kom je erachter dat je middels de handvatten toch niet vooruit komt, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Graag helpen wij jou en je team verder om de samenwerking soepel te laten verlopen en je te begeleiden naar meer samenwerking en werkplezier met elkaar.

Veel succes met je samenwerking.

Petri Elemans en Ad van Heijst

HEEL opleidingen
info@heelopleidingen.nl
T. 024 – 366 1765

Reviews

Interessant en nuttig

Rated 5 out of 5
15 april 2022

Interessante/nuttige omschrijving, heel herkenbaar. Erover praten, Bedankt voor de nuttige informatie!

C.L.

Inspirerend verhaal

Rated 5 out of 5
15 juli 2020

P.J.

Samenwerken is een hele klus

Rated 5 out of 5
12 november 2019

Toen ik dit artikel begon te lezen dacht ik dat het altijd aan anderen lag dat onze samenwerking niet vlotjes liep. Echter door het lezen van dit artikel weet ik nu ook dat ik zelf wat te doen heb. Ik ben geïnspireerd en ga met d tips aan de slag.

I.V.V.

Laat een review achter

Je mag alleen een sterren-beoordeling achterlaten, maar we vinden het fijn als je jouw beoordeling nader toelicht.