afbeelding verbinding HEEL

Verbinding/contact volgens HEEL opleidingen

Het  plaatje illustreert hoe wij verbinding en contact tussen mensen zien. Wetende dat slechts 8% van de communicatie bestaat uit woorden, 37% uit de intonatie en 55% uit wat de ander met zijn lijf uitstraalt is het alleen richten op de woorden die een ander zegt een gemiste kans. Wat ons betreft is er alleen echt contact tussen mensen mogelijk wanneer er op alle niveaus met elkaar gecommuniceerd wordt. Sterker nog een boodschap komt alleen goed over als al die niveau met elkaar op een lijn zitten. Vooral in teams waar mensen erg van elkaar afhankelijk zijn of in werk waar intensief contact is met andere mensen als de zorg is het essentieel dat je de ander op alle niveaus weet te raken.

Hoofd             Denken                      Woorden

Hart                Voelen                        Verwantschap

Buik                Weten/intuïtie         Samen/verbinding

Wanneer er niet op alle niveaus afstemming is, zal er veel ruis op de lijn zijn en worden veel van de intenties “ verkeerd gelezen”. Mensen voelen zich als het om complexere zaken gaat waar veel gevoel of begrip mee gepaard gaat, vaak niet gezien en gehoord door elkaar. Vooral als er alleen maar op hoofdniveau contact is. Vervolgens reageren ze in hun communicatie op het niet hebben van contact en het niet gezien en gehoord worden en komen “de woorden” niet meer binnen. In onze trainingen zien we dat het daar vaak fout gaat omdat er geen echte verbinding is tussen mensen. Dan kan het gaan om de relatie met de collega maar ook de relatie met anderen die op de een of andere wijze ook iets met het werk te maken hebben. Dan is het helaas vaak echt zoeken naar wat de ander precies bedoelt. Als dat niet duidelijk is, wordt er geïnterpreteerd wat de ander bedoelt te zeggen en daar gaat het vaak nog wel eens fout. Nu is het niet zo dat iedereen in een organisatie perse met elkaar verbonden moet zijn om lekker te kunnen samenwerken. Maar als er op de een of andere wijze een band is op meerdere niveaus helpt dat wel. Vooral als je in de werk veel met andere mensen te maken hebt.

Wanneer het plaatje congruent is en er op verschillende niveaus contact is lijkt de communicatie vanzelf te gaan. Wanneer dat niet het geval is, gebeurt er niet veel. Als HEEL opleidingen richten we ons in onze trainingen op al deze niveaus en dan is het mogelijk om, zoals bij de evaluatie van een teamtraining werd gezegd: “zaken boven water te krijgen en bespreekbaar te maken die anders onderhuids waren gebleven en een optimale samenwerking in de weg zouden kunnen staan.”  Of dat ze bij een andere training zeggen: “We hebben al vaker van dit soort trainingen mee gemaakt. Maar ik heb nu voor het eerst het idee dat mensen wat meer vrij uit spraken en aangeven waar het werkelijk om ging. Een compliment dus aan jullie van HEEL.’ Daar zijn we trots op!