afbeelding verbinding HEEL

Verbinding/contact volgens HEEL opleidingen

Het  plaatje illustreert hoe wij verbinding en contact tussen mensen zien. Wat ons betreft is er alleen écht contact tussen mensen wanneer ze op alle niveaus met elkaar communiceren. Sterker nog een boodschap komt alleen goed over als al die niveau met elkaar op een lijn zitten. Dan klopt alles en is het congruent. Met name in teams waar collega’s erg van elkaar afhankelijk zijn is dat essentieel. Maar ook als er veel contact is met “klanten” denk aan de zorg en het onderwijs is het belangrijk dat het contact klopt. Anders is er geen verbinding. dat geeft ruis op de lijn en vaak gedoe.

De drie niveaus van verbinding

Hoofd             Denken                      Woorden

Hart                Voelen                        Verwantschap

Buik                Weten/intuïtie         Samen/verbinding

Wanneer er niet op alle niveaus afstemming is, worden veel van de intenties “ verkeerd gelezen”. Mensen voelen niet gezien en gehoord door elkaar. Vooral als het om complexere zaken gaat waar veel gevoel of begrip mee gepaard gaat. Meestal is er dan vooral alleen maar op hoofdniveau contact. Dat voelt iemand en onbewust reageert die daar op. Op de andere twee niveaus voelt iemand zich dan niet gezien en gehoord. Het gevolg is dan dat  “de woorden” niet meer binnen komen. Wetende dat slechts 8% van de communicatie bestaat uit woorden, 37% uit de intonatie en 55% uit wat de ander met zijn lijf uitstraalt is dat logisch. Dus het alleen richten op de woorden die een ander zegt is een gemiste kans.

Verbinding is de smeerolie in contact

In onze trainingen en bij onze coaching zien we dat het vaak fout gaat omdat er geen echte verbinding is tussen mensen. Dan dat gaat vaak om de relatie met collegaé of een leidinggevende. Op de een of andere wijze komt niet binnen wat de ander bedoelt. Vervolgens interpreteert de ander dat vanuit zijn eigen referentiekader en dan gaat het vaak mis. Nu is het niet zo dat iedereen in een organisatie persé met elkaar verbonden moet zijn om lekker te kunnen samenwerken. Maar als er op de een of andere wijze een band is op meerdere niveaus helpt dat wel. Vooral als je in de werk veel met anderen te maken hebt. Wanneer het plaatje congruent is en er op verschillende niveaus contact is lijkt de communicatie vanzelf te gaan. Wanneer dat niet het geval is, gebeurt er niet veel.

Trainingen met aandacht voor alle drie niveaus

Als HEEL opleidingen richten we ons in onze trainingen op al deze niveaus. Daarmee krijgen we zoals bij de evaluatie van een teamtraining werd gezegd “zaken boven water en bespreekbaar die anders onderhuids waren gebleven en een optimale samenwerking in de weg kunnen staan.”  Of krijgen te horen: “We hebben al vaker van dit soort trainingen mee gemaakt. Maar ik heb nu voor het eerst het idee dat mensen wat meer vrij uit spraken en aangeven waar het werkelijk om ging. Een compliment dus aan jullie van HEEL.’

Zo werken we en daar zijn we trots op!