Coachingsgesprek een tipje van de sluier.

Herken je dat? Je loopt vast en je weet dat ondersteuning van een coach je verder zou kunnen helpen. Echter je stelt het steeds maar uit om de eerste stap te zetten voor het plannen van je eerste coachingsgesprek. Je denkt immers dat het wel weer over gaat of dat je er zelf wel uitkomt zonder deskundige ondersteuning. Dan kunnen we elkaar de hand schudden. Dat proces heb ik ook meegemaakt.

Ik denk dat deze bijdrage zowel interessant is voor mensen die er over nadenken om zelf naar een coach te gaan, als voor beginnende coaches. Wil je weten hoe wij coachen? Klik dan hieronder.

In dit blog vertel ik over mijn eigen ervaringen om naar een coach te gaan. Daarnaast ga ik in op de drempels die er zijn om de hulp in te roepen van een coach en wat je zoal kunt verwachten van een goed coachingsgesprek. Als het gaat om het coachingsgesprek zelf, zal ik het beperken tot het eerste gesprek oftewel het intakegesprek.

Daarnaast geef ik gratis een set met coachvragen weg die je inzicht geeft in wat voor een vragen een coach stelt en je kan helpen bij het formuleren van je juiste coachvraag. Zowel interessant voor coaches als voor iemand die er over denkt om zelf een coach te raadplegen.

Veel leesplezier!

Petri Elemans

1. Mijn verhaal

1.1 Een coach inschakelen voor hulp!

Ik was rond de 26 en voelde mij in die tijd ontzettend alleen en totaal verloren. Dit heeft een hele periode geduurd en het was een hele worsteling om aan mezelf toe te geven dat ik best hulp mocht vragen. Immers heb ik van jongs af aan geleerd sterk te zijn en alles zelf te kunnen dragen. Toch zag ik toen gelukkig in dat ik iets moest doen.

Toen ik merkte dat het zo echt niet meer verder ging en dat uitstellen geen optie was, heb ik eindelijk de stoute schoenen aangetrokken en besloten hulp te vragen. Ik heb me georiënteerd wat het beste bij mijn vraag zou passen. Ik zocht iemand die met me meekeek en me een spiegel voor hield. Én was me er tevens bewust van dat ik het toch zelf zou moeten doen. Ik had dus behoefte aan begeleiding waar ik zelf de regie had. Iemand zonder oordeel die met mij meeliep en meekeek. Die zich verdiepte in me en me wees op mijn mogelijkheden. Ik was niet op zoek naar iemand die vanuit protocollen mij vertelde wat voor mij volgens wetenschappelijk onderzoek het beste was. Zo kwam ik bij een coach uit.

De keuze van deze coach was via, via tot stand gekomen. Volgens mijn netwerk pasten we wel bij elkaar. De coach was een voor mij onbekende man op meer dan een uur reisafstand.Ik heb hem gebeld en een afspraak gemaakt voor een coachingsgesprek. En wat vond ik dat spannend zeg. Immers ik doorbrak door het vragen van hulp het patroon van alles zélf alleen te kunnen. Hulp vragen zag ik toen als een zwaktebod. Echter door het inschakelen van deze hulp had ik mijn eerste stap gezet. Ik weet nog dat ik het destijds ontzettend spannend vond om voor het eerst naar mijn coach te gaan.

1.2 Wat deed dat met me?

Ik voelde me hierdoor afhankelijk. Dit kwam doordat ik moest erkennen dat ik het zelf niet meer wist of het zelf niet kon. Dit voelde voor mij best vernederend. Bovendien ‘moest’ ik, een vreemde, inzicht geven in mijn persoonlijke zaken, wat ik moeilijk vond mede omdat ik de coach totaal niet kende. Daarnaast had ik door het maken van de eerste afspraak voor het coachingsgesprek me gecommitteerd. Hierdoor vond ik dan ook dat ik echt goed moest luisteren naar de opmerkingen en adviezen van die coach die ik misschien wel onzinnig vond.

1.3 Kennismaking en mijn eerste coachingsgesprek

Gespannen en nerveus, zelfs meer dan ik gewend was, ging ik voor de eerste keer op pad. Wanneer ik terugdenk aan dat moment kan ik nog zo de spanning voelen in mijn lijf. Ik had toen meer dan voldoende tijd uitgetrokken om op tijd te komen. Omdat ik wist niet of ik de weg voor de eerste keer goed gevonden kreeg of hoe lang ik er over deed om er te komen. Ik kan me herinneren dat ik ruim op tijd aanwezig was en in de auto bleef wachten tot het tijdstip waarop we hadden afgesproken. Eindelijk was daar het moment om naar binnen te gaan… wat een spanning. De coach had meteen door dat ik gespannen was. Ik kreeg wat te drinken en hij gaf mij het gevoel dat ik welkom was met alles dat er was. Langzaam ontdooide ik en voelde ik me op mijn gemak.

1.4 Het achterhalen van mijn coachvraag

Tijdens deze eerste ontmoeting lag de nadruk vooral op mijn coachvraag. We hebben mijn coachvraag vanuit meerdere gezichtspunten bekeken. Ik denk dat ik zo’n anderhalf uur in gesprek ben geweest met deze coach. Na het gesprek ging ik opgetogen naar huis. Het verschil in hoe ik me voelde van vóór het gesprek en erna heeft te maken met dat ik me gehoord en gezien voelde. Er was iemand die zonder oordeel naar me luisterde en mij het gevoel gaf dat hij naast me stond. Ook heette hij me welkom precies zoals ik was. Opluchting….dit had ik veel eerder moeten doen. Wat het gesprek me daarnaast ook had gebracht, is dat ik anders ging kijken naar mijn hulpvraag omdat de coach andere invalshoeken inbracht. Dit resulteerde erin dat ik meer ruimte voelde voor verandering en dat gaf me vertrouwen om het uiteindelijk anders te gaan doen.

2. Het is best spannend om hulp te vragen aan een coach!


Ik hoor regelmatig dat mensen die bij me komen het best spannend vinden om voor een eerste keer naar ons coachingsgesprek te komen. Zeker omdat het maken van een afspraak net als bij mij ook voor hen de uitkomst is van een heel proces. Wanneer iemand bij me komt heeft hij altijd drie stappen gezet. En bij elke stap heeft hij ja gezegd anders was hij niet gekomen. Welke stappen zijn dat?

 • De eerste stap is dat je toegeeft dat je het niet alleen kan en dat het tijd wordt voor deskundige ondersteuning. Dat vond ik best een ding om daar ja tegen te zeggen.
 • De volgende stap is dat je op zoek gaat naar een coach die bij je zou kunnen passen. Ook hier kun je lang wikken en wegen.
 • De laatste stap is dat je daadwerkelijk contact opneemt en een afspraak maakt voor je eerste coachingsgesprek. Ook hier zijn weer allemaal redenen te bedenken waarom het op dat moment niet past.

Kortom naar je eerste coachingsgesprek gaan, is best spannend.

3. Wat is een coachingsgesprek?

Een coachingsgesprek maakt obstakels voor groei zichtbaar!

Van nature heeft ieder mens de drang om zichzelf te ontwikkelen. Dat hoeft een coach je niet te leren of je daarbij te ondersteunen. De waarden die jou drijven om jezelf te ontwikkelen zijn bijvoorbeeld nieuwsgierigheid, wilskracht, liefde en levenslust. Wanneer één van deze essentiële waarden is beschadigd, gaat het niet meer vanzelf. Je draait rond in een cirkeltje en vertoont steeds hetzelfde, voor jou niet helpende, gedrag.

Wanneer dat zo is kan een coach je ondersteunen om dit probleem, dat jouw persoonlijke groei belemmert, weg te nemen. Door samen een ander gedrag te bedenken wat wel voor jou werkt. Bovendien maakt de coach door zijn vragen jouw obstakel zichtbaar. Vervolgens ga je samen op zoek naar eventuele patronen en hoe je het voortaan anders kan doen. Zo krijg je handvatten om daar wat mee te doen zodat het je niet meer belemmert. Tot slot ondersteunt hij jou om daadwerkelijk met die handvatten aan de slag te gaan om zo je ‘probleem’ op te lossen.

Coachingsgesprek voorbeeld uit de praktijk.

Vorige week kwam Anne bij mij voor een coachingsgesprek. Anne liep vast omdat ze recent haar baan was kwijtgeraakt en tot overmaat van ramp had haar partner een punt gezet achter hun relatie. Twee belangrijke steunpilaren voor Anne waren kort na elkaar weg. Je kunt je voorstellen dat haar leven op zijn kop stond en dat Anne geen grond voelde onder haar voeten. Toen Anne bij mij kwam was ze volledig het vertrouwen kwijt in mensen om haar heen en had ze niet het idee dat het nog goed zou komen met haar.

In ons eerste coachingsgesprek hebben we samen onderzocht wat vertrouwen voor haar betekent. In dit specifieke geval is het heel belangrijk dat ik steeds uitstraal dat ik te vertrouwen ben. Ook zal vertrouwen in de relatie die ik opbouw met Anne steeds een groot goed zijn. Vanzelfsprekend is vertrouwen een wezenlijk onderdeel in elk coachingstraject. Echter in een coachingstraject met juist vertrouwen als thema is het een breekpunt voor het traject als het vertrouwen geschaad wordt. Door steeds vertrouwen voor te leven in het contact met haar kon Anne haar vertrouwen in mensen om haar heen herstellen. Op deze manier wordt er dan ook gewerkt aan de hulpvraag van Anne.

4. De elementen van een coachingsgesprek?

Elk coachingsgesprek heeft tot doel om handvatten te geven voor gedrag waar de coachee blij van wordt. Samen met de coach onderzoekt de coachee wat hij moet doen of laten om zijn doel te bereiken. Belangrijk is dat de coachee altijd de regie heeft. Dat betekent dat hij zelf inhoud, snelheid en intensiteit van het coachingstraject bepaalt. Een goede coach volgt en stemt zich af op wat degene die hij coacht op dat moment nodig heeft.

Ben je zelf coach, leidinggevende of praktijkopleider en wil je meer uit je coaching halen, kijk dan eens bij onze nieuwe training coachend begeleiden. Daar leer je hoe je je collega, student of stagiaire in de leermodus krijgt.

Hieronder de aandachtspunten die een goede coach wel of niet in zijn coachingsgesprek laat zien. Deze aandachtspunten zijn gebaseerd op mijn eigen ervaring bij een coach en op ervaringen van andere coaches. Ik heb in kaart gebracht wat over het algemeen wél werkt in een coachingsgesprek en wat niet. Toch is niet iedereen hetzelfde. Daarom is het belangrijk dat je altijd iets kiest dat bij jou past. Echter uit de praktijk weten we dat hoe meer succesfactoren en hoe minder afbreuk factoren de coach in zijn coachingstraject gebruikt hoe beter het resultaat is. Helaas geldt het omgekeerde ook. Dus let hierop als je met een coach in gesprek gaat en bespreek het als je opmerkt dat je ergens last van hebt.

4.1 De succes- en afbreukfactoren van een coachingsgesprek:

4.1.1 Succesfactoren zijn:

 • dat er een goede afstemming is tussen de vraag en de gebruikte hulpvorm (zie verder bij vorm).
 • de coach regelmatig blijk geeft van gevoel en empathie zodat de coachee zich gezien en gehoord voelt.
 • wanneer de coach na een lang verhaal de kern uit het verhaal pakt en weergeeft in een samenvatting.
 • ook directheid en vanuit verbinding confronteren. Dat werkt helend. Wanneer er een goede band is, kan de coach zonder oordeel de coachee de spiegel voor houden en zeggen wat hij ziet.
 • dat er goed geluisterd wordt en dat er vervolgens relevante vragen gesteld worden die verdieping geven.
 • de coach vertrouwen en veiligheid uitstraalt. Hij heeft geen oordeel en dat betekent dat niets van wat de coachee zegt ‘te gek’ is.

en ook:

 • een goede combinatie van zachtmoedigheid en strengheid. Een goede coach staat naast de coachee en leeft mee. Echter hij heeft ook de rol om de coachee aan te spreken wanneer bijvoorbeeld gemaakte afspraken niet nagekomen worden.
 • de coach weet dat de kern naast de feiten ook altijd te maken heeft met emotie en vraagt wanneer noodzakelijk hierop door.
 • dat de coach ruime kennis en ervaring heeft én deze gepast weet in te zetten. Door bijvoorbeeld op het juiste moment iets te vertellen dat helpend is zonder gelijk al zijn kennis en ervaring te etaleren.
 • een groep lotgenoten waarmee je je eigen ervaringen kunt delen. Delen geeft lucht. Dat is ook de kracht van groepsbijeenkomsten als het gaat om persoonlijke ontwikkeling.

4.1.2 Afbreuk factoren zijn:

 • als de coach clichés gebruikt. Iedereen wil zich apart en uniek voelen. Daarvoor kom je bij een coach. Als de coach deze clichés gebruikt, zal de coachee afhaken en zich niet meer open stellen.
 • wanneer de coach zich boven de coachee stelt en het probleem wel ‘even zal oplossen’ en zegt wat de coachee moet doen.
 • geen goede afspraken zodat de coachee iets anders krijgt dan verwacht. Dit geeft verwarring.
 • dat de coach geen begrip toont of in discussie gaat over een bepaald gevoel of normerend of veroordelend is. De enige werkelijkheid in een coachrelatie is die van de cliënt. Daar moet de coach zich oordeelloos op richten. Doet hij dat niet dan zal de coachee zich niet gezien voelen en stoppen met delen van informatie.

en ook

 • wanneer de coach te snel is met zijn analyse en in het begin onvoldoende doorvraagt. Dit geldt ook als de coach te snel met oplossingen komt. Dan is de kans groot dat het probleem dat aangepakt wordt niet hetgeen is dat er daadwerkelijk speelt.
 • wanneer de coach formeel gedrag toont. Hoewel een coachingsrelatie altijd een zakelijke relatie is, zal de coachee zich over het algemeen niet gezien en gehoord voelen als de coach zich erg formeel gedraagt. Er is dan een afstand en ongelijkheid doordat van de coachee verwacht wordt dat hij zich open stelt en de coach dat niet doet.
 • als de coach probeert een doorbraak te forceren. De coachee bepaalt altijd de snelheid van zijn eigen coachingstraject.
 • wanneer het coachingsgesprek te technisch en te methodisch wordt. Er zijn zeker helpende modellen en technieken die een coach kan gebruiken. Echter de praktijk wijst uit dat hoe simpeler iets is, hoe groter de kans van slagen.

4.2 De vorm van het coachingsgesprek. Taak- of gespreksgericht?

Als je op zoek gaat naar een coach is het belangrijk dat je dan op zoek gaat naar iemand die bij je past als persoon. Daarnaast kijk je ook of zijn manier van werken je aanspreekt. Als het gaat om de manier van werken zijn er grofweg twee vormen van gespreksvoering te onderscheiden. Te weten de taakgerichte gespreksvoering en de procesgerichte gespreksvoering. Afhankelijk van wie je bent en wat je vraag is, zal het ene je meer aanspreken dan het andere. Vraag daarnaar bij je intakegesprek met de coach. Elke goede coach zal beide gespreksvormen beheersen en wanneer nodig schakelen tussen de ene en de andere vorm. Echter een coach is ook een mens en iedere coach heeft zijn eigen voorkeuren.

In onderstaand schema de belangrijkste verschillen uiteengezet.

Taakgerichte gespreksvoering Procesgerichte gespreksvoering
Directief, Coach is actief, Coachee passief Non-directief, Coachee staat centraal, de coach is dienstbaar
Begeleiding is resultaatgericht Veel ruimte voor de binnenwereld van de coachee
Inhoudsniveaus staat centraal Bestaansniveaus staat centraal
Risico van prestatiegerichtheid Risico van oeverloosheid
Snel, kort en krachtig Proces- en ontwikkelingsgericht
Rolverdeling deskundige t.o.v. leek Gelijkwaardigheid in de relatie
Gericht op controle en oplossing Gericht op ontmoeting en ontwikkeling

4.3 De visie van HEELopleidingen op het coachingsgesprek

Bij HEEL opleidingen zijn we vooral een groot voorstander van de procesgerichte gespreksvoering. Daar sturen we in eerste instantie op. Wij passen de taakgerichte gespreksvoering voornamelijk toe om uit impasses te komen. Om vervolgens weer naar het proces te gaan. Wij hebben ervaren dat het effect van coachen het grootst is en de kans op terugval het kleinst wanneer de coachee vanuit zichzelf tot een oplossing komt.

In dat geval is het immers zíjn oplossing en is het draagvlak véél groter dan wanneer de coach iets bedenkt dat goed voor hem zou kunnen zijn. Kortom een goede coach is een “luie coach”. Dat laatste echter vergt echter wel heel hard werken. Onze visie op coachen wordt in onderstaande video mooi verwoord door Wendy die bij ons o.a. de leergang coachen van collega’s heeft gevolgd.

De ervaring van Wendy

5. Waaraan moet een goed coachingsgesprek altijd voldoen?

Hieronder staan de basisvoorwaarden opgesomd waar een coachingsgesprek áltijd aan moet voldoen.

5.1 Er zijn duidelijke afspraken

Voor het slagen van het traject ligt de nadruk vooral om vooraf duidelijke afspraken te maken. Dit noemen we ook wel het contract. Bovendien maak je afspraken hoe je met elkaar omgaat, wat wordt wel of juist niet besproken en stel je de wederzijdse verwachtingen aan de orde. Hier wordt ook nogmaals benadrukt door de coach dat hij ‘slechts’ ondersteunend is, dat de coachee altijd de regie heeft en dat hij zelf aan de slag moet.

5.2 De persoonsgerichte benadering

De grondlegger van de persoonsgerichte benadering is de psycholoog, Carl Rogers. Persoonsgerichte benadering is gericht op verandering van zelfbeeld en op zelfacceptatie. Het doel is ontmoeting tussen twee mensen met ruimte voor ieders binnenwereld. Coaching is gericht op die ontmoeting, het is een kunst en bij iedereen anders. Je gaat samen op zoek naar de kern van de problematiek en streeft naar toenemende zelfsturing. In zijn theorie gaat hij ervan uit dat er drie werkzame factoren zijn voor elk coachingsgesprek. Te weten empathie en verbinding, acceptatie en respect, congruentie en echtheid. Het is belangrijk dat elke coach in elk coachingsgesprek deze factoren laat zien.

5.2.1 Empathie en verbinding

Hier gaat het erom dat de coach zich in jou kan verplaatsen, dat hij als het ware jou van binnenuit kan bekijken. Dan gaat het over verbinding. Met name de goede relatie tussen de coach en de coachee is bepalend voor het slagen van elk coachingstraject. Alleen als er écht verbinding is, zal er voldoende openheid zijn van de coachee om tot de gewenste oplossing te komen. Wat HEEL opleidingen betreft gaat het bij verbinding altijd om verbinding tussen hoofd, hart en buik. Bekijk voor meer uitleg ons model van verbinding.

5.2.2 Acceptatie en respect

De coach toont altijd eerbied voor jou en jouw denkbeelden. Hierdoor voel jij je gezien en bevestigd in je bestaan. De eigen denkbeelden van de coach zijn in deze niet relevant voor de coachingsgesprekken.

5.2.3 Congruentie en echtheid

Uitgangspunt is dat het altijd ‘klopt’. Hierbij gaat het zowel over wát de coach zegt als hóe hij het zegt. Maar zeker ook wát hij doet. Het eerder aangehaalde voorbeeld van Anne met vertrouwen is daar een mooi voorbeeld van. Om echtheid uit te kunnen stralen is het essentieel dat de coach contact heeft met zijn eigen binnenwereld en dat dan ook uitstraalt.

6. Wat mag jij verwachten bij het coachingsgesprek?

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de ingezette vaardigheden van een coach en de mogelijkheid om een goede coachrelatie op te bouwen cruciale factoren zijn voor een succesvol coachingstraject. Het gaat dan vooral over onderstaande vaardigheden.

6.1 Luisteren

Allereerst zal een goede coach de kunst van het aandachtig en onbevooroordeeld luisteren meester zijn en op die manier inzicht krijgen in wat nu eigenlijk het probleem is waar de coachee mee worstelt. Bovendien leeft hij zich in in jouw situatie, en luistert naar je met een ‘derde’ oor. Met dit oor hoort hij ook wat er niet gezegd wordt. Hij zal je daar vragen over stellen. Uitgangspunt is steeds wat heeft deze coachee nu nodig en wat wil hij bereiken? Mocht je je luistervaardigheden willen verfijnen dan is onze eendaagse training de kunst van het luisteren misschien iets voor je.

6.2 Veiligheid, vertrouwen en verbinding

Daarnaast zorgt de coach ervoor dat er een klimaat ontstaat van veiligheid, vertrouwen en verbinding. Hij is geïnteresseerd in je en stelt je op je gemak. Dit doet hij door zonder oordeel naar je vraag te luisteren en hij geeft je zeker welgemeende complimenten. Hiermee gaat de coach de verbinding aan en sluit aan bij jouw spoor. Tevens maakt hij ook gebruik van zijn lichaam door jou als coachee ook op non-verbale wijze aandacht te geven.

Met zijn lichaamshouding straalt hij veiligheid en vertrouwen uit maar eveneens ook interesse en openheid. Dit doet hij door o.a. te knikken of te hummen en een open houding aan te nemen. Hierdoor laat hij je weten dat hij je begrijpt en dat hij je hoort. De coach zit met zijn bovenlichaam en zijn hoofd naar jou toegewend, hij heeft frequent oogcontact, hij zit rechtop en ontspannen. In ons blog over non-verbale communicatie vertellen meer over hoe je dit gericht in kan zetten.

6.3 Eerlijkheid, openheid en directheid

De menselijke factoren van de coach die van belang zijn voor een goede relatie zijn kwaliteiten als eerlijkheid, openheid en directheid. Coachees komen bij een coach omdat ze niet verder komen en er in hun omgeving geen luisterend oor is of was. Hierdoor voelen ze zich ook vaak niet gezien en gekwetst. Bij een goede coach ervaren zij weer dat er soms in dit leven toch zo iets als echtheid bestaat. En dat niet alle mensen bij voorbaat te wantrouwen zijn. Toch gaat er wel eens iets mis.

Belangrijk hierbij is dat een goede coach bij een eventueel moeizaam contact dit bespreekbaar maakt en ook kritisch kijkt naar zijn eigen aandeel daarin. De coach is immers ook maar een mens en niets menselijks is hem vreemd. Om scherp te blijven en alert heeft een goede coach dan ook regelmatig overleg met zijn collega´s (intervisie) om zijn zelfkennis op peil te houden.

6.4 Liefdevolle confrontatie

De hulpvraag waar de coachee mee komt, speelt meestal ook in het hier en nu, in het contact met de coach. Wanneer de coach de coachee hier op een liefdevolle manier mee confronteert kan dit zeker heel leerzaam zijn omdat de coachee misschien voor het eerst in zijn leven inzicht krijgt in de manier waarop hij zijn eigen dilemma eigenlijk in stand houdt.

6.5 Concreet en doelgericht

Bovendien mag je van een goede coach verwachten dat hij concreet en doelgericht werkt. Steeds zal hij samen met jou zoeken naar praktische oplossingen en concrete activiteiten die jou helpen om vorderingen te maken. De coach heeft allerlei soorten oefeningen, methodieken, praktische aanpakken, richtlijnen en vuistregels achter de hand die voor jou van toepassing zijn en zet deze gericht in.

6.6 Kennis van zaken

De goede coach zal eveneens op de hoogte zijn van algemene kennis over specifieke problemen van de coachee’s waar mee hij werkt zoals; faalangst, conflicten, levensloopvragen en dergelijke. Deze kennis zal steeds op de achtergrond aanwezig zijn en wanneer nodig ingezet worden zonder het directe contact te verhinderen.

7. Wat mag je niet verwachten in een coachingstraject?

Je mag zeker niet verwachten dat jouw coach jouw problemen oplost. De doelstelling van coachen is wat mij betreft dat je zelf handvatten krijgt om je eigen probleem en vergelijkbare vraagstukken op te lossen. Hiermee gaan we samen op zoek naar patronen en een voor jou op maat gesneden methodiek om dat aan te pakken. Als coach ondersteun ik door bovenstaande kwaliteiten en vaardigheden in te zetten. Ik ben empathisch, vraag door, denk mee, geef gevraagd adviezen etc.. Echter de regie in het coachingstraject blijft altijd bij de coachee liggen. Het voornaamste doel van ieder coachingstraject is dat de coachee in zijn/haar kracht komt en zo leert om zelfstandig de problemen aan te pakken. Door gericht gebruik te maken van die kracht. Dat is waar een coachtraject bovenal wat mij betreft om gaat.

Een ontmoeting van 2 vrouwen voor een coachingsgesprek

8. Voorbeeld verloop van het eerste coachingsgesprek:

Wat komt er allemaal kijken bij een eerste coachingsgesprek. Hier in een opsomming de items die belangrijk zijn en die in ieder geval voldoende aandacht moeten krijgen.

8.1 De ontvangst. Een warm welkom!

Vorige week had ik een eerste coachingsgesprek met Harm die zich via de mail had aangemeld. Via een tevreden cliënt kwam hij bij mij terecht. Harm belt één minuut voor het afgesproken tijdstip aan. Ik open de deur, zie een wat gespannen man van middelbare leeftijd met een jongensachtige uitstraling. Hij vraagt of hij op het juiste adres is. Ik vraag of hij Harm is en ik stel mezelf voor. Geef hem een hand en nodig hem uit om mee te komen. Bij het betreden van de gespreksruimte geef ik aan waar hij plaats kan nemen en vraag of hij wat wil drinken. Terwijl ik koffie haal, heeft Harm de gelegenheid om de ruimte in zich op te nemen en te wennen aan de omgeving. Als ik terug kom met de koffie nodig ik Harm uit om makkelijk te gaan zitten in de stoel en op adem te komen.

8.2 De klik. Kunnen we samen verder?

Een eerste coachingsgesprek is zeker altijd een oriënterend gesprek. Bovendien geef ik altijd aan dat het gesprek voor beiden nog vrijblijvend is. Het is niet vanzelfsprekend dat wij samen verder gaan, maar we overleggen wat het beste vervolg is van dit coachingsgesprek. Wat vooral belangrijk is, is of er een klik is. Dat wil zeggen dat beide partijen het idee hebben dat ze met elkaar door een deur kunnen.

Daarbij gaat het voor de coachee om vragen als: Kan ik jou vertrouwen als coach? Zal jij begrijpen waar de moeilijkheid voor mij precies zit? Hoe open kan ik zijn? Zal jij me niet gek vinden? Wil ik mijn vuile was wel buiten hangen? Dit zijn heel normale vragen. Voor de coach gaat het om vragen als: kan ik me goed op jou afstemmen, hoe ver kan ik gaan met doorvragen zonder dat het bedreigend wordt, kan ik jou wel begeleiden bij jouw vraag.

8.3 Motivatie. Wat heeft de coachee er voor over?

De motivatie moet zeker gelijk duidelijk zijn en is direct verweven met het probleem waarvoor de cliënt hulp zoekt. De vraag is vooral hoe groot is de motivatie van de cliënt om aan zijn probleem te werken en wat zijn zijn verwachting van het coachingstraject. Een coachingstraject heeft bovendien uiteindelijk alleen zin als de coachee bereid is om daar gericht tijd voor vrij te maken en er energie in te steken. Hierbij bespreek ik altijd meteen ook aan wat de reële mogelijkheden en de beperkingen van het coachingstraject zijn.

9. Het formuleren van de coachvraag.

Bij het formuleren van de coachvraag gaat het er om dat je bij de kern komt. Ik heb bijna nog nooit een coachingstraject gedaan waar degene die bij me kwam klip en klaar zijn coachvraag kon formuleren. Sterker nog vooral dat formuleren van die coachvraag is vaak de kern van het coachingstraject en ook een deel van de oplossing. Omdat dit formuleren van die coachvraag een zeer belangrijk iets is staan we hier wat langer bij stil.

9.1 Gericht informatie inwinnen om de coachvraag goed te formuleren.

Welke informatie is noodzakelijk om op tafel te krijgen bij een eerste coachingsgesprek is altijd afhankelijk van de coachvraag en het doel van de ondersteuning. Doel is om samen te onderzoeken wat er aan de hand is, de coachvraag formuleren en precies achterhalen wat de coachee hoopt te vinden.

Dit noemen we ook wel de coachvraag formuleren. Als coach vraag ik je altijd om aan te geven “wat je hier brengt” en vraag door op wat je zelf in wil brengen. Doorgaans is er niet sprake van één specifieke coachvraag maar zijn de cliënten over het algemeen ontevreden over hoe hun leven nu loopt. Daarvoor zijn meestal verschillende aanknopingspunten die meer concreet aangeven waarin ze vastlopen en waarbij ze verbetering willen. Denk bijvoorbeeld aan moeite met het aangeven van grenzen of moeite met het maken van keuzes of spanningen en/of slecht slapen.

Op welk niveau wordt de coachvraag geformuleerd.

Bij het formuleren van de coachvraag is het ook belangrijk dat deze op het juiste logische niveau wordt gelegd. Het heeft geen nut om iemand die er diep van overtuigd is dat hij niet kan plannen alleen een cursus timemanagement aan te bieden. Immers wat hij ook leert, hij durft er toch niet op te vertrouwen dat hij het uiteindelijk kan leren. Daarom is het belangrijk dat de coachvraag op het juiste niveau gesteld wordt. Dan weet je als coach of je je bij het coachen bijvoorbeeld vooral moet richten op vaardigheden of op overtuigingen of zelfs identiteit. Het gaat nu te ver om daar nu volledig in te zijn. Wil je hier meer over weten kijk dan ook eens naar onze bijdrage over de logische niveaus daar leggen we alles verder uit.

Voorbeeldvragen coachingsgesprek

Hieronder enkele voorbeeld vragen van een coachingsgesprek. Wil je toegang tot meer coachvragen dan kun je klikken op onderstaande button.

 • Waar loop je tegen aan?
 • Wanneer heb je er last van?
 • Wat betekent dat voor je?
 • Hoe kan je het de volgende keer anders doen?
 • Welke vaardigheden heb je daarvoor nodig?

Wil je meer GRATIS voorbeeldvragen voor een coachingsgesprek?

Klik op onderstaande button en krijg toegang tot nog meer coachingsvragen.

9.2 Doorvragen naar achtergrond. Wat zit er achter de coachvraag?

Om een beeld te krijgen van een bredere context waarin de coachvraag geformuleerd kan worden vraag ik vaak door naar het hier en nu en naar het verleden. Hoe ziet je dagelijkse leven eruit? Denk hierbij aan carrière, gezin, etc. en wat heb je in het verleden gedaan en meegemaakt. Afhankelijk van wat er te sprake komt, de relevantie en de bereidheid om nog meer te delen, vraag ik verder door. Bovendien weet ik uit ervaring inmiddels dat er bijna altijd wel een vraag achter de eerder geformuleerde coachvraag verscholen gaat. Naar die coachvraag gaan we samen naar op zoek. Dit klinkt misschien wat zwaar maar dat gaat in zo’n gesprek bijna vanzelf en lucht meestal erg op. Wil je meer weten hoe zo’n coachingstraject eruit ziet kijk dan naar onze bijdrage over het coachingstraject.

9.3 Vervolg van het coachingstraject. Gaan we verder en zo ja hoe?

Zoals al eerder aangegeven is het doel van het eerste coachingsgesprek informatie verzamelen en het formuleren van een voorlopige coachvraag. Vervolgens maken we op grond hiervan samen de balans op en geven antwoord op de volgende vragen. Kan en wil ik jou begeleiden bij je hulpvraag en wil jij met jouw coachvraag door mij begeleid worden? Wanneer we daar beiden volmondig met “ja” op antwoorden dan gaan we verder en maken we afspraken voor het vervolg. Wat betreft de lengte van dat vervolg is het onze ervaring dat je met 5 gerichte coachingsgesprekken van ongeveer 1 ½ uur in de regel zelfstandig verder kunt.

10. Conclusies en samenvatting

In deze bijdrage heb ik eerst stil gestaan bij wat nu een coachingsgesprek allemaal inhoudt. Bovendien heb ik aangegeven, hoe je tot het formuleren van de coachvraag komt en wat je van een coach allemaal mag en kan verwachten. Tot slot heb ik ook duidelijk gemaakt dat je als je met een coach in zee gaat je niet aan ‘de goden bent overgeleverd’. Integendeel! Als cliënt ben jij altijd degene die de regie heeft. Jij zit aan het stuur en de coach hoort zich af te stemmen op jou.

Hoe en wat hij daarvoor allemaal wel en niet zou moeten doen in het coachingsgesprek heb ik eerder in dit artikel aangegeven. Dit alles neemt niet weg dat het bovendien best spannend is om je voor een coach open te stellen. Echter een goede coach is een professional. Dat betekent dat je er vanuit kan gaan dat een goede coach dat vertrouwen nooit zal beschamen en daar zorgvuldig mee om zal gaan en dat hij je waarschijnlijk zeker bijna altijd verder kan helpen.

Coachen is een mooi vak!

Voor mij geldt bovendien dat dat eerste contact met mijn coach mijn verlangen heeft gevoed om zelf ook coach te worden. Ik heb zelf ‘aan den lijve’ de kracht van het coachingsgesprek ervaren en weet dat je als coach mensen daadwerkelijk verder kunt helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Echter coachen is ook een écht ambacht. Dat betekent vooral dat je om een goede coach te worden ten eerste een goede theoretische achtergrond moet hebben. Om daarna vooral heel veel ‘uren te draaien’. Ben je geïnteresseerd om zelf te gaan coachen kijk dan eens naar onze leergang coachen van collega’s.

Of ben je al coach en zoek je verdieping dan is onze training ‘Coaches: houd de zaag scherp” misschien wat voor je.

Ik hoop dat mijn verhaal, mocht je overwegen om een coach te raadplegen of om zelf coach te worden, voldoende informatie geeft om gericht verder te gaan.

Interesse in een vrijblijvend eerste coachingsgesprek?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of wil jij ook eens rustig praten over hetgeen jou in de weg zit om verder te kunnen groeien, maak dan zeker vrijblijvend een afspraak voor een eerste coachingsgesprek en onderzoek samen met Ad of met mij wat wij voor je zouden kunnen betekenen.

Ja! Ik ben benieuwd wat een coachingsgesprek voor mij kan betekenen en ik wil graag vrijblijvend een afspraak maken.

Geraadpleegde bronnen

NB: De belangrijkste bron van deze bijdrage is natuurlijk onze eigen achtergrond en ervaring. Wil je daar mee over weten kijk dan op de pagina over ons. Daar geven we aan hoe we werken, vanuit welke uitgangspunten en hoe we onze kennis en ervaring hebben opgedaan.

Julie Starr, Praktijkgids voor coaches, De handleiding voor het proces, de principes en de vaardigheden van personal coaching 2013 Boom uitgeverij Amsterdam
Passepartout, Vensters op leren Kaders Wibe Veenbaas e.a. Uitgave van Phoenix Opleidingen Utrecht

Reviews

Authentiek voorbeeld

Rated 5 out of 5
22 augustus 2021

Ook ik ben een beginnend coach en vind het artikel heel helder.

Ga het doorsturen aan mijn collega coaches in opleiding! Dank je wel!

M.N.

Helder verhaal

Rated 5 out of 5
8 november 2019

Het is wel een lang verhaal maar toch heb ik het vanuit mijn interesse voor coachen in een ruk uitgelezen. Wat een mooie eye-openers geeft het. Ben er erg blij mee.

K.V.T.H.

Wat een waardevol artikel

Rated 5 out of 5
8 november 2019

Als beginnend coach ben ik op zoek naar praktische handvatten en naar een helicopterview. Daar is dit artikel heel geschikt voor. Wat ben ik hier blij mee. Ik print het uit en ga het in alle rust nog een keer uitgebreid lezen.

K.D.G.

Laat een review achter

Je mag alleen een sterren-beoordeling achterlaten, maar we vinden het fijn als je jouw beoordeling nader toelicht.