Logische niveaus van Bateson en Dilts

Niets is complexer dan je verdiepen in hoe iemand in elkaar zit. Het enige immers dat je van iemand ziet, is alleen wat hij in een bepaalde situatie doet. Naar wat hij denkt, voelt etc. kun je alleen maar vragen. Belangrijk hierbij is wel dat je de goede vragen op het juiste moment stelt en dat is niet altijd eenvoudig. Een mooi hulpmiddel als je iemand mag begeleiden of coachen zijn dan de vragen die gekoppeld zijn aan logische niveaus. Zij geven richting aan je gesprek en zorgen ervoor dat je uiteindelijk de vragen stelt die iemand verder kunnen helpen.

Het model van Bateson is vooral een praktisch handvat

Het beschrijft in de vorm van een piramide zes logische niveaus. Aan die niveaus zijn verschillende vragen gekoppeld en deze geven je handvatten om er gericht achter te komen wat iemand denkt, voelt of beweegt. Deze logische niveaus, ook wel neurologische niveaus genoemd, schetsen een beeld van de wijze waarop mensen én organisaties functioneren, leren en veranderen. Daarom is het goed toepasbaar voor het begrijpen en begeleiden van verandering. Het uitgangspunt is dat leren op meerdere niveaus plaatsvindt en dat er een verband is tussen deze verschillende logische niveaus.

Wil je weten hoe het logische model van Bateson en Dilts in elkaar zit? En leren hoe je het concreet kan toepassen in je begeleiding? Lees dan deze bijdrage of kijk ook eens bij onze leergang: Coachen van collega’s waar we je leren om dit model praktisch toe te passen. Of ben je geïnteresseerd in de uitgeteste vragen die je kan stellen om de logische niveaus te achterhalen? Vraag dan onze gratis weggever met vragen aan.

Veel leesplezier!

Petri Elemans en Ad van Heijst

De logische niveaus op één lijn dan voelt alles oké!

Wanneer de logische niveaus allemaal met elkaar op één lijn zitten, klopt het. Dan zit iemand lekker in zijn vel en is alles congruent. Als dat het geval is; voel je dat je op de juiste plek zit, doe je de dingen waar je je lekker bij voelt, zet je al je vaardigheden goed in, weet je dat wat je doet goed bij je past, ben je degene die je wil zijn en doe je waarvoor je bedoeld bent. Kortom alles is met elkaar verbonden en je hebt het gevoel dat het klopt. Dat noemen ze ook wel allignement. Alles zit op één lijn.

De logische niveaus niet op één lijn = onrust!

Echter dat is niet altijd het geval. Soms voelt iemand dat het niet allemaal meer klopt. Hij loopt ergens tegenaan en wil wat anders. Dat is het signaal dat hij in beweging moet komen en dat er iets geleerd moet worden. Vaak gaat dat spontaan en zo ontwikkelen we ons. Echter soms lukt dat op de een of andere wijze maar niet om dat zelf op te pakken. Wanneer dat zo is, kan je als coach of begeleider het logische model van Bateson en Dilts als handvat gebruiken. Om zo duidelijkheid te krijgen waar de ander nu precies tegenaan loopt. Of met andere woorden achterhalen wat nu precies de hindernis is waar de ander steeds tegenaan loopt. Om vervolgens de ander door een gerichte interventie op het juiste logische niveau verder te helpen.

De kaart is niet het gebied!

Deze uitdrukking wordt veel gebruikt in de NLP en is van Alfred Korzybiski. Uitgangspunt is dat iedereen een eigen unieke kijk heeft op de wereld. Dit komt omdat we allemaal een uniek filter hebben. Hierdoor zien, horen en interpreteren we allemaal op onze eigen wijze onze informatie. Ook als we naar hetzelfde kijken, zien we niet allemaal hetzelfde. Dit betekent tevens dat niemand hetzelfde hoort, ziet en voelt.

Voorbeeld uit de praktijk:

Wanneer je bijvoorbeeld voetbalsupporters van Ajax en Feyenoord naar een wedstrijd tussen hun clubs laat kijken en alle overtredingen laat scoren die ze zien zal er een significant verschil zijn tussen de uitkomsten. Alle supporters zullen daadwerkelijk hun eigen ploeg minder overtredingen zien maken dan dat de supporters van de ander ploeg zien. Dit komt omdat we de werkelijkheid zien door ons eigen filter. Dit is een feit en gebeurt onbewust. Je ziet wat je wil zien.

Dit gaat best ver en verklaart waarom er zoveel conflicten zijn. Als het gaat om interpreteren van situaties, bestaan er geen waarheden. Iedereen is ervan overtuigd dat zijn beeld de waarheid is. Wanneer je daar de discussie over aangaat, gaat het veelal om gelijk krijgen. Beide partijen vinden vanuit hun standpunt dat ze gelijk hebben en zullen daar vol voor gaan. Dit filteren is een gegeven en dat doen we allemaal.

Dus wees je bewust van je eigen filter!

De uitdaging is nu om als begeleider/coach je erg bewust te zijn van je eigen filter. En te proberen om jouw eigen filter zoveel mogelijk uit te schakelen om zo onbevooroordeeld mogelijk naar de ander te kijken. Hoe beter dat lukt, hoe beter je in staat bent om te achterhalen hoe degene die je mag begeleiden tegen de wereld aankijkt. En hoe beter je weet hoe de ander in elkaar steekt hoe beter je deze kan begeleiden.

De grootste fout die je kan maken is dat je denkt dat iedereen de wereld precies zo ziet als jij. Helaas was het maar zo eenvoudig. Het tegengestelde is waar. Wil je een goede coach of begeleider zijn dan moet je proberen te achterhalen hoe die ander in elkaar zit. Dat lukt alleen als je je eigen oordelen aan de kant schuift en respect hebt voor de wijze waarop de ander in de wereld staat.

Piramide van Bateson en de logische niveaus

Het model ofwel ook de piramide van Bateson met zijn logische niveaus is een mooi middel om helder te krijgen hoe de ander in het leven staat. Door gericht te werken met de logische niveaus en de vragen te stellen die bij het betreffende niveau horen, krijg je zicht hoe de ander in elkaar steekt. Immers hoe meer je van de ander weet, hoe beter je weet hoe ‘zijn gebied er uit ziet’. En hoe eenvoudiger je contact kan leggen met zijn leefwereld hoe meer je voor iemand kan betekenen.

Om de samenhang tussen de verschillende logische niveaus visueel duidelijk te maken, is door Dilts de piramide van Bateson bedacht. Uitgangspunt hierbij is dat de bovenliggende logische niveaus de onderliggende logische niveaus ordenen en richting geven. In onderstaande afbeelding zie je de piramide van Bateson met aan de linkerkant de vragen die wat zeggen over dat zingevingsniveau en aan de rechterkant een toelichting.

piramide met logische niveaus
Piramide van Bateson en Dilts: Bron Blogspot

Toelichting op de piramide van Bateson met de logische niveaus.  

De piramide van Bateson en Dilts geeft de samenhang tussen de logische niveaus weer. Uitgangspunt is dat het bovenliggende niveau het onderliggende niveau ordent. Alleen de eerste niveaus zijn zichtbaar. De rest speelt zich af in iemands hoofd. Ook hebben we doen, denken en willen toegevoegd aan de verschillende logische niveaus. Hieronder een korte toelichting van de verschillende niveaus.

Omgeving (zichtbaar en fysiek)

  • De omgeving is het onderste logische niveau. Dit niveau zegt wat over je externe mogelijkheden of beperkingen. Dan gaat het over waar, wanneer en met wie. Het beschrijft de omgeving waarin je verkeert.

Doen: (zichtbaar en fysiek)

  • Het gedrag ligt een niveau daarboven. Wat doe je nu precies in welke situatie. Welke keuzes maak je en hoe doe je dat? Zitten er patronen in etc.?
  • Het volgende logisch niveau gaat over jouw capaciteiten of vaardigheden. Wat heb je in huis? Wat kan je en wat kan je (nog) niet?  

Denken: (niet waarneembaar)

  • Jouw overtuigingen en waarden liggen vervolgens weer een logisch niveau hoger. Dan gaat het over het waarom je de dingen doet die je doet. Waar geloof je wel en niet in? Wat zijn voor jou belangrijke waarden en drijfveren?
  • Het volgende logische niveau identiteit zegt iets over wie je bent of wil zijn? Dan gaat het over waar vereenzelvig je jezelf mee?

Willen: (niet waarneembaar)

  • Het hoogste logische niveau zegt wat over jouw persoonlijke missie. Dan gaat het over spiritualiteit en zingevingsniveau. Waartoe ben je op aard? Wat is jouw opdracht in dit leven?

Hoe kan je het model van Bateson gebruiken?

Bij onze coaching en in onze trainingen maken we regelmatig gebruik van het model van Bateson. Het model is in gesprekken een mooi hulpmiddel om te achterhalen waar eventuele hindernissen zitten. Maar is ook prima systemisch in te zetten om te toetsen of het ‘allemaal wel klopt’.

Het logisch model als thermometer!

Het logische model van Bateson, met de daarbij behorende vragen voor de logische niveaus, is een hulpmiddel. Het geeft aan of er balans is. Dat is er alleen als de samenhang tussen de verschillende logische niveaus klopt. Doordat wat je wilt, denkt en doet, past bij de omgeving waarin je verkeert. Als dat allemaal goed afgestemd is dan is het congruent en stroomt de energie. Echter wanneer er onrust ontstaat en de ‘temperatuur’ oploopt, moet je gaan kijken wat er nu precies scheelt. Dit doe je door te onderzoeken op welk logisch niveau de onrust nu zit. Dit ‘hulpmiddel’ is zowel te gebruiken bij persoonlijke begeleiding als bij de begeleiding van teams. Echter om het leesbaar te houden zoomen we nu in op de persoonlijke begeleiding.

De oplossing ligt een logisch niveau hoger!

Het effect van elk neurologisch logisch niveau is dat het de informatie van het onderliggende niveau ordent en richting geeft. Dus als je bovenin iets verandert, zal er op elk niveau daaronder wat gebeuren. Echter andersom geldt dat niet. Dus het veranderen van iets op een lager niveau kan, maar hoeft niet persé effect te hebben op de hogere niveaus.

Ga op het juiste logische niveau aan de slag!

Daarom is het belangrijk dat je door de juiste vragen te stellen, achterhaalt waar de hindernis zit waar iemand tegenaan loopt. Hieronder staan wat vragen die je bij de verschillende logische niveaus zou kunnen stellen. Echter wil je een complete set met vragen, vraag dan onze gratis weggever met coachvragen voor de logische niveaus aan. De truc is nu om niet op dat niveau aan de slag te gaan maar een niveau hoger. Daar zit de oplossing!

Vraag hieronder de gratis vragen voor de logische niveaus aan!

Praktijkvoorbeeld hoe de logische niveaus te gebruiken.

Het model van Bateson kan dus ingezet worden bij het coachen of begeleiden om te bepalen waar de ‘hindernis’ zit die voorkomt dat iemand komt waar hij wil zijn. Echter het kan ook gebruikt worden om zicht te krijgen hoe iemand ‘in elkaar zit’ en wat hij belangrijk vindt. Vaak zijn mensen zich daar zelf nauwelijks van bewust en geeft het openingen om te begrijpen waarom ze de dingen doen die ze doen.

Praktijkvoorbeeld: Het ‘lopen’ van de logische niveaus

Een oefening die we gebruiken bij onze coachopleidingen is ‘het lopen van de logische niveaus’. Deze oefening helpt o.a. om duidelijk te krijgen of een doel dat iemand voor ogen heeft, past bij wie hij is en wil zijn. Het is een aanrader om het proces ook visueel te maken door de betreffende logische niveaus als vloerankers in de juiste volgorde op de grond te leggen en vooraf kort uit te leggen waar de verschillende logische niveaus voor staan. Als begeleider stellen we de vragen en letten op wat degene die de vragen beantwoordt uitstraalt en geven daar feedback op. Denk aan bijvoorbeeld of iemand rustig is of staat te wiebelen? Kijkt hij blij of juist niet? Hoe is de ademhaling etc?

De casus: Coach of verpleegkundige?

Een van onze cursisten liep tegen het volgende aan. Ze was senior verpleegkundige en opleider maar door fysiek ongemak kon ze dat werk niet meer doen. De organisatie vond haar als persoon met kennis en ervaring echter zo waardevol voor de organisatie dat ze haar aanboden om mensen te gaan coachen. Ze kreeg alle medewerking om zich hierin verder te bekwamen en de vrijheid om het zelf op te zetten. Dat was ook de reden dat ze bij ons in de training coachend begeleiden zat. Echter op de een of andere wijze leek er maar geen schot in te komen.

Het lopen van de logische niveaus

Hoe is de oefening gegaan?

Stap 1:  We vroegen haar om in een ‘tijdmachine’ te gaan zitten en zich voor te stellen dat ze een aantal jaar verder was en  al coach was en dat alles lekker verliep. Kortom haar doel was al bereikt.

Stap 2: Vervolgens nodigden we haar uit om op het eerste vloeranker, dat de omgeving symboliseert, te gaan staan en te vertellen over haar omgeving. Daarbij stellen we helpende vragen als: “Waar ben je nu? Hoe ziet het er uit? Wie is er nog meer? Etc. Voor nog meer vragen raadpleeg onze gratis weggever met vragen. Ze gaf aan dat ze een eigen kantoortje had en dat er mensen bij haar kwamen voor een coachgesprek. Ook liep ze op verzoek regelmatig de afdeling op om mensen te ondersteunen. Ze straalde rust uit en had een glimlach op haar gezicht.

Stap 3: Hierna vroegen we haar om op het tweede vloeranker te gaan staan dat staat voor gedrag. We vroegen haar voor te stellen wat ze precies deed in haar rol als coach. Vervolgens stelden we haar ondersteunende vragen als: “Wat doe je precies? Wat zeg je? Etc.. Bij dit vloeranker zat er nog wel rust in, maar de glimlach was een heel eind verdwenen. Ook bleek dat ze nog niet alles helemaal op haar netvlies had staan.

Stap 4: De volgende stap is het vloeranker dat staat voor capaciteiten en vaardigheden. We vroegen haar over welke capaciteiten, kwaliteiten, talenten en vaardigheden ze nu beschikte en welke ze gericht inzette en wederom hoe ze zich voelde. Op dit vloeranker werd ze erg onrustig. Haar ademhaling werd zwaarder en ze begon te wiebelen. Bij doorvragen bleek dat ze zich afvroeg of ze ooit een goede coach zou kunnen worden.

Time out

Dit was een emotioneel moment en daarom hebben we de sessie even onderbroken. Meestal zit je dan op het niveau waar de hindernis zit. Belangrijk is dat je dan even lucht geeft. Daarom hebben we haar gevraagd om van het vloeranker af te stappen en even weer tot zichzelf te komen. Toen ze weer rustig was, werd de oefening hervat.

assertiever worden wandelaar op strand voetstappen

Stap 5: Hierna nodigden we haar uit voor het volgende vloeranker dat staat voor overtuigingen en waarden. We vroegen naar haar gedachten en overtuigingen en wat het coachen van haar collega’s voor haar betekent. Ze werd heel onrustig en gaf aan dat coachen voor haar eigenlijk een noodoplossing was maar dat ze zich eigenlijk nog verpleegkundige voelde. Daar was ze blij mee en goed in en daar kon ze het verschil mee maken. Als coach had ze dat gevoel niet echt.

Stap 6: Het volgende vloeranker symboliseert identiteit. Wie ben je? Onze cursist kwam er achter dat ze in hart en nieren nog steeds verpleegkundige was. Ze houdt van aanpakken, de handen vuil maken en vooral heel goed voor anderen zorgen. Wanneer ze naar zichzelf keek zag ze een verpleegkundige die haar vak niet meer uit kon oefenen en dat deed haar erg zeer. Toen we doorvroegen bleek dat ze zichzelf wat meer abstract als hulpverlener zag. Het maakt haar blij als ze andere mensen kan helpen. Wanneer ze dat doet is het prima. Toen ze dit zei was ze volkomen rustig en in balans.

Stap 7: Na dit inzicht nodigden we haar uit om op het laatste vloeranker van identiteit te gaan staan. Dan gaat het over zingeving. Wat is belangrijk? Wat is ‘the meaning of live’? Waarvoor kom je elke dag uit bed? Etc. De cursist gaf in alle rust aan dat ze het gevoel heeft dat ze op de wereld is om anderen te helpen en dat ze zo de wereld een stukje mooier wil maken.

Terugkijkend reflectie en evaluatie:

Stap 8: Reflectie. Na het laatste vloeranker vragen we onze cursist naar haar ervaringen en wat ‘het lopen van de logische niveaus’ haar heeft opgeleverd. Ze gaf aan dat ze moeite heeft om haar rol als coach te verbinden met de hogere niveaus. Dit komt omdat ze nog steeds de overtuiging heeft dat ze verpleegkundige is en als een coach niet zoveel bijdraagt als het gaat om anderen helpen. En ze gelooft dat ze in haar rol als verpleegkundige die coacht niet de bijdrage kan leveren die ze eerder als verpleegkundige op de werkvloer wél kon leveren. Ze voelt zich tekort schieten.

Toch heeft ze door de vragen wel inzicht gekregen dat haar rol als coach van verpleegkundigen ook past in waar ze voor staat. Want zo kan ze indirect via de verpleegkundigen die ze coacht ook mensen helpen. De stap van verpleegkundige die mensen moet gaan coachen naar coach (met ruime ervaring als verpleegkundige) die verpleegkundige coacht gaf haar lucht. Met name door het inzicht dat ze als coach ook haar expertise als verpleegkundige zo indirect inzet voor haar medemensen.

Stap 9: Met dit inzicht lopen we vanaf de hogere niveaus naar beneden en stellen wederom vragen die bij de verschillende niveaus horen. Het mooie is dat onze cursist uiteindelijk wel in staat was om haar coach zijn te koppelen aan de hogere niveaus en dat gaf letterlijk lucht.

Dit instrument is een mooie manier om snel te achterhalen wat iemands passie is en op welk niveau eventuele belemmeringen zitten om een bepaald doel te bereiken. In dit voorbeeld zat het op het vlak tussen identiteit en overtuigingen. Wanneer je dat weet, kun je daar als coach of begeleider mee aan de slag.  

Enkele voorbeeldvragen passend bij de logische niveaus

Hieronder staan de neurologische niveaus met enkele voorbeelden van vragen per niveau. Deze vragen horen bij een bepaald logisch niveau. Het is de uitdaging om deze vragen geclusterd te stellen. Als je dat doet gaat de situatie leven en is het eenvoudiger om de vragen te beantwoorden. Degene aan wie de vragen gesteld worden krijgt, door het beantwoorden van de vragen, zo duidelijkheid wat er speelt. Deze vragen gebruiken we o.a. in onze begeleiding. Je zal merken dat je afhankelijk van het soort vragen dat je stelt je andersoortige antwoorden krijgt. Om het geheel leesbaar te houden geven we per logisch niveau slechts enkele vragen. Wil je er meer hebben vraag dan onze weggever met de gratis coachvragen aan.

Omgeving/context externe mogelijkheden of beperkingen

Dit is het laagste niveau. Dit is de locatie waar het gebeurt en wat je ziet. Dan gaat het over bijvoorbeeld iemands werkplek. Vragen die je kan stellen zijn o.a. Waar, wanneer en met wie (niet)?

Gedrag

Één niveau hoger vinden we gedrag. Dit is net als de omgeving ook zichtbaar en is ook meetbaar. Veelal als mensen bij ons komen voor coaching ligt er meestal een vraag op gedragsniveau. Bijvoorbeeld ik wil leren om niet meer zo kwaad te worden wanneer ik ‘gecorrigeerd’ wordt door mijn leidinggevende. Of ik wil me meer laten zien en horen op het werk. Op dit niveau moet het uiteindelijk gebeuren. Dan gaat het om vragen als: Wat doe je? Hoe doe je dat? Wat is het resultaat etc.?

Capaciteiten/vaardigheden

De juiste capaciteiten en vaardigheden zijn nodig om te bereiken wat je wil bereiken. Dan gaat het over wat je in huis hebt aan talenten. Vragen die op dit niveau gesteld worden zijn:  Wat kan je en wat kan je (nog) niet? ik?

Waarden (criteria) en overtuigingen

Weer een stap hoger gaat het er over hoe we denken en daaraan gekoppeld wat we vinden. Op dit niveau vinden veranderingen het meest eenvoudig plaats. Overtuigingen en waarden leveren namelijk energie om in beweging te komen. Als je op dit niveau aan het werk bent, dan ben je aan het motiveren. Het is over het algemeen goed om je constant af te vragen: wat motiveert deze persoon? Er is ook een grote kans dat overtuigingen onbewust aanwezig zijn. Belangrijk daarbij is dat je de overtuigingen die de informatie daaronder sturen helder krijgt.

Helpende of belemmerende overtuigingen.

De vraag die daarbij hoort is of het helpende of belemmerende overtuigingen zijn. Word je er al dan niet vrolijk van. Door hierop door te vragen worden overtuigingen en waarden duidelijk. Je maakt als het ware als coach of begeleider je gesprekspartner bewust van zijn overtuigingen. Zowel degene die hij zelf al weet als degene waar hij als het ware steeds doorheen kijkt. Dit zijn de zogenaamde transparante overtuigingen en die sturen ons net zo als degene waar we wel bewust van zijn.

De vraag die je steeds kan stellen is of die overtuigingen helpend of belemmerend zijn. En als ze belemmerend zijn waarom deze dan nog steeds spelen. Alleen die vraag al opent deuren. Bij waarden gaat het om vragen: Waarom doe je wat je doet? Waar loop je warm voor? Wat is voor jou belangrijk? etc. Bij overtuigingen gaat het om vragen als: Waar geloof je in? Of waarvan ben je overtuigd?

Identiteit

Bij identiteit gaat het er over wie je bent. Welke rol past jou naadloos? Waar ben je moeiteloos briljant in? Veelal hebben we meerdere rollen en zetten die afhankelijk van de context in. Ben jij de zendeling die mensen ergens van wil overtuigen. Of ben je de ‘brandweercommandant’ die zich als er een crises is voelt als een vis in het water en intuïtief weet wat te doen? Of de hulpverlener die altijd helpt als er iets is? Om daar achter te komen kun je vragen stellen als: Wie ben je? Hoe zie je jezelf? Waarmee vergelijk je jezelf?

Zingeving is het ‘hoogste’ van de logische niveaus

Op het hoogste niveau ga je ontdekken wat je als persoon bijdraagt aan de wereld. Bij organisaties noemen ze dit ook wel de ‘Why’. Het universum is namelijk groter dan identiteit, dus groter dan ieder individu. Iedereen maakt deel uit van een groter geheel, en tegelijk is iedereen een afspiegeling van dit groter geheel. Zoals gezegd is het belangrijk dat alle niveaus op één lijn zitten en dat betekent dat het geheel congruent moet zijn. Dan klopt het als het ware. Nu is het niet zo dat we de hele dag bezig zijn met wat onze missie is. Maar toch is het goed om daar regelmatig eens bewust bij stil te staan. Want je missie schijnt namelijk overal doorheen!

Het bedenken van je missie werkt niet!

Ook is het goed om bewust te zijn van de vraag: kun je je missie ontdekken of kun je je missie bedenken? Als je je missie bedenkt, dan probeer je een bedenksel te blijven van datgene wat je graag wil zijn. Dit is een mis-match met jezelf. Als je je missie ontdekt, dan word je je bewust van datgene dat je toch al deed. Ook begrijp je meteen waarom bepaalde zaken heel soepel lopen en waarom bepaalde zaken altijd stroef gaan. De vragen die op dit niveau liggen zijn geen vragen die je even tussendoor beantwoordt. De antwoorden vormen de kern van wie je bent. Bij zingeving gaat het om ‘grote’ vragen als: Waartoe ben ik op de wereld? Wat is mijn motivatie waarvoor ik het doe? Wat wil ik betekenen voor de omgeving waar ik deel van uitmaak? Waar word ik blij of verdrietig van? Wat raakt me?

Wil je je meer verdiepen in zingeving? Kijk dan ook eens naar onze zingevingsvragen en ga daarmee aan de slag.

Onze zingevingsvragen helpen je om duidelijk te krijgen wat voor jou belangrijk is.

Geïnteresseerd?
Klik op onderstaande button.

Tot slot: De logische niveaus zijn een prachtig hulpmiddel

We hebben in deze bijdrage uitgelegd wat de logische niveaus zijn en hoe je ze in kan zetten als begeleider van mensen en ook teams. Met name de onderlinge samenhang tussen de logische niveaus en de ordening is hierbij essentieel. De kracht van het model van Bateson en Dilts is dat je vrij eenvoudig kan achterhalen op welk niveau de ‘hindernis’ zit en ook waar de oplossing vandaan moet komen. Daarnaast zijn de vragen die bij de logische niveaus horen ook een mooi middel om te weten hoe iemand of een organisatie in elkaar zit. Kortom maak er gebruik van. En als je er meer van wil weten en wil leren hoe je het als coach of begeleider toe kan passen? Kijk dan eens bij o.a. onze leergang: Coachen van collega’s.

Reviews

Geen titel

Rated 5 out of 5
24 maart 2021

Heel helder verwoord!

A.

Bateson en Dilts die je meenemen naar je echte ik als je durft!

Rated 4 out of 5
22 maart 2021

Het model van Bateson en Dilts is voor mij persoonlijk een eye opener waarmee ik zeker verder kan. Wellicht als coach, maar zeer zeker ook als individu die ook iedere dag rondloopt op deze planeet. Wat mij het meeste erin treft is de opdracht om terug te gaan naar de basis en vanuit daar te ( leren ) kijken naar eerst jezelf en daarna pas naar een ander. Je moet leren kijken, luisteren en observeren vanuit de basis en die moet niet al ingekleurd zijn. Door dan samen een niveau hoger de instap te maken kom je tot meer inzicht. Zo heb ik het gelezen. Maar ik vind het ook zeer zeker iets om bij jezelf te rade te gaan. Maar ook dan, probeer de eenvoud en dus de echte realiteit als basis te nemen of begin er anders niet aan. Want anders zou je zomaar jezelf op het verkeerde been kunnen zetten. Dus, als je zelf geleerd hebt om de basis te vinden en vooral te accepteren dan pas kun je een ander er toe uitnodigen misschien wel. Zeer de moeite waard om te lezen in ieder geval en zeer interessante materie.

A.G.

Laat een review achter

Je mag alleen een sterren-beoordeling achterlaten, maar we vinden het fijn als je jouw beoordeling nader toelicht.