Geluk voor iedereen binnen handbereik!

“Oh wat erg” was mijn reactie toen ik ontdekte dat de term ‘geluk’ 9.900 keer per maand gezocht wordt in Google. Zijn er dan zoveel mensen op zoek naar geluk? Het signaal dat ik uit dit zoekvolume haal, is dat veel mensen er in ieder geval mee bezig zijn en naar iets op zoek zijn dat ze nu niet hebben. Dit verlangen naar geluk komen we ook tegen bij onze coachingstrajecten en bij onze trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Veel mensen zijn op zoek naar geluk maar als je door vraagt, blijkt het voor de meesten lastig om een concrete vertaling te maken. Het zoeken naar geluk ontaardt dan in een onbestemd gevoel waar ze last van hebben. Omdat de vraag hoe geluk te vinden en hoe je gelukkig kunt zijn regelmatig langskomt wil ik mijn visie hierop met je delen.

Wat is geluk voor mij?

Voor mij betekent geluk dat ik tevreden ben met hetgeen dat ik doe en met hetgeen dat ik heb. Dat betekent voor mij ook dat ik gezien en gehoord wordt door mijn omgeving. Belangrijk hierbij is dat mijn communicatie effectief is. Dat wil zeggen dat anderen mij begrijpen en daar rekening mee houden zodat ik mijn doelen kan bereiken. Daarnaast is het ook belangrijk dat mijn communicatie duurzaam is. Dat wil zeggen dat ik op een zodanige wijze communiceer dat ik zowel oog heb voor mijn eigen belangen als die van de anderen. Zodat we met elkaar ‘verbonden’ blijven. Wil je weten wat we daar precies onder verstaan? Kijk dan ook eens bij onze masterclass Duurzaam en effectief communiceren.

Geluk is ‘ helaas’ niet een constante staat van zijn, maar is wat mij betreft het moment dat bijzonder is en waar je op dat moment intens van geniet. Zo kan ik een voetbalwedstrijd van mijn favoriete club heel intens beleven en kan ik wanneer ze goed in de wedstrijd zitten enorm genieten. Wanneer ze winnen is de euforie zo groot dat ik daar dagen lang plezier aan beleef.

Wat brengt dit artikel over geluk je?

Wat ik me oprecht afvraag als je geluk intoetst bij Google wat je dan verwacht te vinden. Waarschijnlijk hoop je tips te vinden die je vertellen hoe je gelukkig kunt worden? Die zoekterm heb ik ook ingetoetst en ik kwam veel algemene tips tegen die voor iedereen gelden. Helaas is iedereen toch anders en betekent geluk ook voor iedereen iets anders. Was het maar zo simpel. In deze bijdrage geef ik o.a. tips. Uitgangspunt is steeds dat jouw geluk afhankelijk is van de keuzes die je maakt en in hoeverre je daarbij kiest voor jezelf en jouw belangen. Dit noemen we ook wel jouw persoonlijk leiderschap. Met dat in het achterhoofd geef ik aan wat je zelf kunt doen om meer geluk te ervaren. Daarnaast geef ik een set met gratis zingevingsvragen weg die je helpen om gericht op zoek te gaan naar wat jou gelukkig kan maken.

Hoe kun je geluk vinden?

Veel geluk! Dat wil iedereen wel en we wensen het iedereen toe. Er is veel over geluk nagedacht, geschreven en je kunt overal goede tips vinden hoe je gelukkig kunt worden. Toch blijft geluk vaak ongrijpbaar. Geluk is niet iets buiten jezelf, iets dat je zo kunt vinden of oppakken, of iets dat je plotseling overvalt. Geluk is verbonden met je geschiedenis, je familie, je huidige manier van leven, je werk, je vrienden en met de dingen waar je mee bezig bent.

De grote vraag is, hoe kun je geluk aantrekken en hoe bereik je dat dan? Wat is het precies? Is er überhaupt een moment waarop je oprecht kan zeggen: ik ben gelukkig? In dit blog ga ik in op wat geluk is, hoe het werkt en vooral wat je zélf kan doen om gelukkig te zijn. Tot slot geef ik wat praktische tips die je kunt gebruiken om geluk in je leven aan te trekken.

Ik wens je veel leesplezier!

Petri Elemans

geluk-allemaal-klavertjes-vier
geluk – klavertje vier

1.Ontstaan en ontwikkeling van verlangen naar geluk.

1.1 Onze eerste gelukservaringen

Ons verlangen naar geluk bestaat al wanneer we als baby geboren worden. Het idee van geluk voor een kind is vervulling van alle verlangens, onmiddellijk en precies op die manier zoals je het wil. Als baby voelen we een verlangen, we ‘vragen’ er om en verwachten/hopen dat we het meteen krijgen. Dat begint met verlangen naar eten en geborgenheid en groeit langzamerhand uit tot andere verlangens. Het is mooi om te zien hoe tevreden een kind kan zijn als dat verlangen ingevuld wordt.

Echter hoe volwassen we ook zijn die ervaring en dat gevoel dragen we in zekere zin ons hele leven met ons mee. Een overtuiging die daaruit voort kan vloeien is “Ik kan alleen gelukkig zijn als ik álles kan hebben wat ik wil, wánneer ik het wil en op de manier waarop ik het wil”. Op het moment dat wie dan ook niet aan die overtuiging kan voldoen, stort de wereld van die persoon in elkaar en voelt hij zich niet gelukkig.

1.2 Het belang van geluk in deze tijd.

De praktijk wijst uit dat streven naar geluk juist géén garantie is voor het bereiken van geluk. Vooral wanneer gelukkig worden je belangrijkste doel is, kan dat nastreven van dat doel je ongelukkig maken. In deze tijd waar veel mensen leven in overvloed en er genoeg eten is, is het nastreven van geluk een steeds belangrijker aandeel in ons leven. Persoonlijk geluk is meer een soort stip op de horizon waar we allemaal naar op zoek zijn. Om te weten of we ons doel bereiken is het daarom steeds belangrijker om geluk ook echt te herkennen en te kunnen ervaren. We willen weten wat geluk en gelukkig zijn voor ons betekent en ook bewust zijn van het geluk dat we misschien al hebben. Eigenlijk willen we steeds beter in staat zijn om onze zegeningen te tellen. Gelukkig zijn moet een concreet en haalbaar doel worden.

1.3 De bron van je geluk ben je zelf!

Wij worden opgevoed met het idee dat we gelukkig moeten zijn. Maar niet met het idee dat we zelf ons geluk moeten creëren. Dat betekent dat als je niet gelukkig bent of wordt, je maar één iemand de schuld kan geven: jezelf. Deze individuele verantwoordelijkheid kan zeer beklemmend werken. Als je niet weet wat geluk precies voor jou betekent, is het tenslotte moeilijk om dat levensdoel te bereiken. In het licht van bovenstaande ontwikkeling wordt zelfbewustzijn daarom steeds belangrijker. Wie zichzelf goed kent, kan tenslotte ook beter bepalen wat hem of haar gelukkig maakt.

1.4 Wat is geluk?

Geluk hebben, het ware geluk vinden, lang en gelukkig leven en van geluk spreken, geluk kan op diverse manieren worden opgevat. Geluk hebben betekent dat het leven mee zit en gelukkig zijn betekent dat iemand plezier heeft in zijn leven. Het één gaat niet altijd samen met de ander. Wie voor het geluk geboren is, hoeft niet altijd gelukkig te zijn en een pechvogel kan wel degelijk gelukkig zijn.

Spreuk: “Je hebt een beetje geluk nodig om gelukkig te worden.”

           Aristoteles

1.5 Hoe voelt geluk?

Ieder mens heeft het verlangen gelukkig te zijn. Maar wat is dat dan gelukkig zijn? Wat geluk oproept kan voor iedereen anders zijn maar het gevoel wordt het meest omschreven als: ”Dat hemelse gevoel waarbij alles op zijn plek valt, het moment dat alles klopt. ”In het, vaak veel te korte,  moment van echt geluk lijkt de tijd stil te staan en is elke gedachte die in je opkomt prettig. Je zou het dan ook niet erg vinden als dit moment voor altijd zou duren.

1.6 Wat brengt geluk?

Ieder mens streeft iets anders na in zijn leven maar uiteindelijk is ieder mens bezig om dit geluksgevoel te vinden en het geluk vast te houden. Sommige mensen zoeken het in presteren, anderen zoeken het in de liefde en weer anderen zoeken het in rijkdom. We kennen allemaal voorbeelden van mensen die in onze ogen alles hebben of kunnen en die in onze ogen echt gelukkig zouden moeten zijn. Echter als we verder kijken, blijkt dat ook zij nog vaak steeds verlangen naar dat ongrijpbare punt van bevrediging, tevredenheid en rust. Waarom is zoiets wezenlijks zo moeilijk te vinden? Om eerlijk te zijn is het niet zo moeilijk, alleen zoeken we op de verkeerde plekken. Geluk zit in feite waar het altijd heeft gezeten, namelijk in onszelf.

Geluk man springt gat in de lucht
Geluk geeft je veerkracht!

2. Jij en geluk

2.1 Geluk zit in jezelf!

Als we kijken naar jonge kinderen dan zien we dat zij onbevangen zijn en veel meer dan wij leven in het hier en nu. Mede hierdoor hebben ze weinig nodig om gelukkig te zijn omdat ze nog steeds in staat zijn om ontzettend te genieten van ‘kleine dingen’ in het hier en nu. Daar komt ook de uitdrukking een kinderhand is snel gevuld vandaan. Als we ouder worden hebben we onszelf op de een of andere wijze aangeleerd dat geluk buiten ons ligt. Hierdoor wordt geluk iets mysterieus. Dit komt o.a. door wat we meekrijgen in onze opvoeding waar andere waarden veel meer gewicht krijgen dan de waarde gelukkig zijn. Hierdoor raken we de verbinding met geluk voor een groot gedeelte kwijt en wordt geluk steeds moeilijker te bevatten. Onze jongste ervaringen met geluk verdwijnt naar de achtergrond en geluk wordt hierdoor iets ongrijpbaars dat we buiten onszelf gaan zoeken.

2.2 Wat maakt jou gelukkig?

Om antwoord te kunnen geven op de vraag wat jou gelukkig maakt is het goed om te weten wat jouw geluksmomenten zijn. Wellicht heb je daar niet meteen een antwoord op maar als je daar eens langer bij stilstaat dan komen de herinneringen aan gelukkige momenten vanzelf. Je zou kunnen beginnen om een gelukslijstje te maken. Telkens schrijf je daar dingen op die jou gelukkig maken. Door dat regelmatig te doen, krijg je zowel inzicht in waar je blij van wordt maar beleef je je geluksmomenten eigenlijk ook nog een keer. Je zal merken dat dat ook zijn effect heeft op je geluksgevoel. De uitdaging is nu om op zoek te gaan naar patronen als het gaat om jouw geluksmomenten en te bedenken wat je kunt doen om daar vaker in terecht te komen.

2.3 Mijn gelukslijstje

Geluk voor mij is o.a. hardlopen of wandelen in de natuur, verbinding met mensen die me dierbaar zijn, de glimlach van mijn zoon, wandelen met Beau mijn hond, bezoek aan de sauna, een fijne training geven of een coachsessie hebben. Zoals je leest bestaat geluk voor mij uit ‘gewone’ alledaagse momenten. Ik schat in dat dat voor jou niet anders is. Als dat zo is en jouw geluksmomenten zo gewoon zijn en zo toegankelijk, waarom blijft het vinden van geluk voor de meesten onder ons dan zo’n grote uitdaging? En waarom zijn we het zo snel kwijt als we het hebben gevonden? Het antwoord daarop is simpel. Het heeft alles met onze perceptie te maken. Als het leven ons toelacht ervaren we geluk. Het leven ziet eruit zoals we dat graag wensen. Andersom is het ook waar. We voelen ons ongelukkig als we pech hebben en het leven niet aansluit bij onze wensen en verwachtingen.

3. Geluk zit in je hoofd!

3.1 Geluk is ‘slechts’ een gedachte

De gedachte over een gebeurtenis bepaalt hoe we ons voelen. Je zou dit uit kunnen proberen door onderstaande oefening te doen. Deze laat je zien wat je met je brein kunt doen. Let op het is geen gemakkelijke oefening die zo maar eventjes er tussendoor doet. Neem er de tijd voor en ervaar het.

  1. Denk terug aan een onplezierige gebeurtenis waar je heel ongelukkig was.
  2. Sta hier een moment bij stil en blijf bij die gedachte. Maak contact en zorg dat je je weer zo ongelukkig mogelijk voelt.
  3. Neem de tijd om het weer te herleven.
  4. Wanneer je daar voldoende bij stil hebt gestaan zet je er een andere positievere gedachte voor in de plaats. Dit doe je door aan iets geheel anders te denken. Dit kun je doen door bijvoorbeeld naar muziek te luisteren, een stukje te lezen te dansen of te springen.
  5. Sta nu weer stil bij je gevoel en merk op hoe het nu is.

Waarschijnlijk merk je, wanneer je dit doet, dat je je anders gaat voelen dan toen je dacht aan die onplezierige gebeurtenis. Het rare hierbij is dat er in feite niets is veranderd. Het enige dat er anders is, is dat jij gestopt bent met denken aan die onplezierige gebeurtenis die jou van slag maakte. Dit betekent dat je met je gedachte invloed hebt over hoe je je voelt. Dit betekent tevens dat op het moment dat de gedachte verdwijnt het lijden stopt.

Het mooie hiervan is dat je dus je gedachten kunt sturen en dat een kleine verandering in de manier waarop je denkt een grote impact kan hebben op je gevoel van geluk. Het enige dat je hoeft te doen is anders gaan kijken naar gebeurtenissen waardoor je ervaring verandert. Heel simpel dus, geluk is hierdoor voor iedereen binnen handbereik.

geluk verliefd jong stel in kofferbak auto

3.2 Gelukkig zijn, is ook een keuze!

Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen geschiedenis. Ieder van ons maakt zijn eigen vreselijke en pijnlijke dingen mee in zijn leven. Gebeurtenissen die je gevoel van geluk destijds behoorlijk op de proef hebben gesteld. Misschien ben je een dierbare verloren, heeft je huis in de brand gestaan of heb je een ernstig auto ongeluk gehad. Stuk voor stuk zijn dit allemaal hele nare pijnlijke gebeurtenissen die je diep raken. Echter die gebeurtenissen zijn je overkomen en dat kun je hoe jammer het ook is niet meer ongedaan maken. Het is zoals het is.

Echter waar je wel invloed op hebt is hoe jij hier mee omgaat. Je kunt ervoor kiezen om in de pijn te blijven hangen en jezelf wijs te maken dat je niet het recht hebt om gelukkig ze zijn. Maar je hebt ook de mogelijkheid om er bewust voor te kiezen om het ‘lijden’ te stoppen en te kijken wat er wél is. Dit betekent niet dat je de gebeurtenissen moet ontkennen alsof het er niet is of er nooit is geweest. Juist niet, maar het gaat om er vrede mee te hebben dat je de situatie niet kunt veranderen. Wát je ook doet. Je dierbare krijg je niet terug, je huis zal afgebrand blijven en het auto-ongeluk is niet uit te wissen.

3.3 Kies voor meer blijdschap en voldoening!

Hoeveel verdriet je ook hebt, het zal niets veranderen aan de situatie. Echter je hebt wel een keus in de manier hóe je naar de gebeurtenis kijkt.  Zo heeft een van de inspiratiebronnen van deze bijdrage Mo Gawdat in zijn bestseller ‘De logica van geluk’  beschreven hoe hij zijn leven na de dood van zijn zoon weer een nieuwe wending heeft gegeven. Hij toont met zijn persoonlijk verhaal aan dat je altijd zelf in staat bent om vorm te geven aan het leven zoals jij dat graag voor je ziet. Dat betekent dus ook dat gelukkig leven met meer blijdschap en voldoening eigenlijk meer een keuze is dan een gevolg van wat er allemaal op je levenspad komt.

“Geluk is als water: je houdt het niet vast, maar je kan het tot je nemen of het laten stromen.”

  E. Kieckens 

geluk 5 dobbelstenen in het strandzand

4. De acht ultieme tips voor meer geluk in je leven

1. Geluk zit in jezelf!

Geluk maak jezelf. Veel mensen zijn op zoek naar geluk en zoeken het in dingen buiten zichzelf. Een ander huis, een hoger salaris of een nieuwe garderobe. De praktijk wijst uit dat dit op korte termijn bevrediging geeft maar niet voor lange tijd. Hoe graag je dat ook zou willen. Van binnen gaat het weer knagen als je aan de nieuwe situatie gewend bent. Wil je je geluksgevoel vergoten dan zal je iets aan je gevoel moeten doen. Als je van binnen iets verandert, zal je merken dat je geluk zelf kunt maken. Als je niet gelukkig bent ben jij de enige die er iets aan kan doen en iets kan veranderen.

Je hoeft alleen te bedenken wat jij nodig hebt om gelukkig te zijn. Om er vervolgens voor te zorgen dat jij meerdere momenten op de dag hebt waar je van kan genieten. De één kan genieten van een heerlijke kop cappuccino of van de glimlach van een vriend of vriendin en een ander geniet van knuffelen met zijn huisdier of een wandeling door het bos. Wat het ook is, vind uit wat voor jou geluk is. Vaak zit geluk in de zogenaamde ‘kleine dingen’ in bijvoorbeeld de relationele sfeer of op het gebied van je persoonlijke ontwikkeling.

2. Bepaal waar jij blij van wordt?

Voor een gelukkig leven is het belangrijk te weten waar je blij van wordt. Dit doe je door op zoek te gaan naar jouw persoonlijke drijfveren, ambities en de voor jou belangrijke waarden. Als je die weet heb je meer zicht op wat je werkelijk wil en kun je daar je keuzes op baseren. Het probleem bij het nastreven van geluk is vaak dat we niet precies weten wat we precies willen en of de droom waar we voor gaan wel daadwerkelijk de droom is die ons gelukkig maakt. Kortom we hebben geen antwoord op de vraag of we dingen doen omdat wij ze zélf fijn vinden, of dat we ze doen om er een ander blij mee te maken? Als je niet precies weet wat je zelf werkelijk wil dan is het feitelijk niet mogelijk om een goede keuze te maken.

2.1 IJk je Kompas

Je eerste stap is om helder te krijgen wat je precies wil. Door dit te doen ijk je in feite je Kompas. Als je dat gedaan hebt kun je jouw koers naar je geluksdoelen gaan bepalen. Achterhaal welke waarden belangrijk zijn in je leven en hoe je daar invulling aan kunt geven. Wanneer je hierbij ondersteuning wil, is bijvoorbeeld de training Persoonlijk Leiderschap een absolute aanrader voor je. Wil je hier meer over lezen, kijk dan naar de beschrijving van de training Persoonlijk Leiderschap.

2.2. Ga op zoek naar je eigen geluksmotief!

Het geluksmotief in je leven is er meestal al op zeer jonge leeftijd. Het geeft in feite de richting aan waar jij van nature voor warm loopt en het vrolijkste van wordt. 

Er zijn er 3 categorieën te onderscheiden te weten:

  • Fysiek/ gezondheid (Bijvoorbeeld: snelheid, beweging, sport, reizen, buiten zijn.)
  • Succes in het werk, (Bijvoorbeeld: erkenning voor of plezier bij bepaalde prestaties)
  • Relatie en familie. (Bijvoorbeeld: huwelijk, kinderen, logeren, vakantie)

Misschien is het interessant om eens te achterhalen hoe dat bij jou zit. De beste manier om dat te achterhalen is om eens pas op de plaats te maken. Stap uit de waan van de dag en bepaal wat voor jou nu, in de levensperiode waar je nu zit, echt belangrijk is. Wanneer je dat periodiek doet zal je merken dat sommige dingen in een bepaalde levensfase belangrijker zijn dan anderen. Daarom is het goed om dit af en toe eens te doen. Als hulpmiddel hiervoor hebben we een set met gratis zingevingsvragen die je daarbij kunnen helpen. Dus als je interesse hebt, download de vragen en ga er mee aan de slag en ontdek of je nog op het juiste pad zit.

Ontvang de GRATIS zingevingsvragen en ontdek jouw geluksmotief!

3. Breng plezier in je leven en geef het door!

Zorg dat je jezelf omringt met positieve mensen. Mensen die ook het beste proberen te maken van hun leven en optimistisch blijven ook als het even tegenzit. Positiviteit werkt aanstekelijk en inspireert, hierdoor ga jij jezelf ook beter voelen. Heb vertrouwen in jezelf en in de toekomst. Ga voor jezelf na wat je zou willen bereiken en stel haalbare doelen. 

Geef ook je plezier door. Wanneer je behulpzaam en vriendelijk bent naar anderen, word je daar zelf ook gelukkig van. Vrijgevigheid en de bereidheid tot delen maakt mensen gelukkig. Dus heb wat meer compassie met anderen, glimlach eens naar de mensen om je heen of geef eens wat vaker een complimentje

Oefening:

Ga vandaag iets doen dat je leuk vindt! Dat klinkt als een makkelijke opdracht, en dat is het misschien ook wel. Kies iets om te doen waar je echt van kunt genieten – en doe dat vervolgens. Of het nou sporten, lezen, koken, met vrienden afspreken, muziek maken of luisteren, naar buiten gaan of iets anders is. Ga wat leuks doen en geniet er met volle teugen van! Sta er na afloop even bij stil en geniet er nog een keer van.

Wanneer je dit regelmatig doet zal je zien dat het ‘allemaal’ wat lichter wordt en dat je glimlach eerder spontaan komt.

4. Zorg goed voor jezelf!

Zorg voor voldoende slaap, goede voeding en beweging. Gezond en gevarieerd eten maakt je gelukkiger omdat je je gewoonweg beter voelt als je de juiste voeding binnen krijgt. Wanneer je daarnaast ook nog eens beweegt, voel je je fitter en heb je minder last van lichamelijke klachten. Bovendien bevordert lichaamsbeweging de aanmaak van dopamine waardoor gevoelens van stress en spanning minder worden en het zelfvertrouwen toeneemt. Als je beweegt worden er in je lichaam verschillende chemische stoffen aan gemaakt die ervoor zorgen dat je je lekkerder gaat voelen. Je gaat je fitter en gelukkiger voelen. Zorg er dus voor dat je zeker aan de norm voldoet van iedere dag 30 minuten matig intensief bewegen.

Voldoende slaap zorgt er ook voor dat je uitgerust bent en dat je beter in je vel zit. Bij voldoende nachtrust ben je minder prikkelbaar en minder chagrijnig. Je zult merken dat je je gelukkiger voelt als je voldoende slaapt.

5. Leer te luisteren naar je gevoel!

Het is waardevol om te luisteren naar je gevoel omdat het je de vrijheid geeft om keuzes te maken. Daarnaast zorgt luisteren naar je gevoel er voor dat je in je contact met anderen authentieker bent. Dichter bij je gevoel zijn, haalt je uit je hoofd en zorgt ervoor dat je minder piekert, je bent als het ware aanwezig in je lijf. Om écht te kunnen genieten en écht te kunnen lachen, gewoon dus écht gelukkig zijn, moet je ook de andere kant van de medaille kunnen ervaren zoals je ongeluk durven voelen en daar om kunnen huilen.

6. Geluk is ook gewoon accepteren wat er is

Wanneer je tevreden bent met je leven en dankbaar bent met je leven precies zoals het is, geniet je meer. Spreek met jezelf af dat je wekelijks iets bedenkt waar je dankbaar voor bent. Onderzoeken tonen aan dat je je werkelijk gelukkiger gaat voelen als je dit wekelijks doet. Zou mooi zijn als jij ook inzicht krijgt in hetgeen jij dankbaar voor bent. Tel je zegeningen!

Één van de belangrijkste dingen waar je je mee bezig kunt houden als je gelukkig wilt worden is met accepteren van je leven zoals het op dit moment is. Natuurlijk zijn er dingen die nog niet zo gaan als je graag zou willen maar dat betekent niet dat je niet gelukkig mag zijn met hetgeen er nu wel is.

7. Geluk is ook jezelf blijven ont-wikkelen en ontdekken

Gedurende je leven ben je in ontwikkeling, al vanaf je geboorte. Gaandeweg je leven doe je ervaringen op die ervoor kunnen zorgen dat je verder van jezelf af komt te staan. Als je dat merkt is het zaak om weer op zoek te gaan naar jezelf en naar hetgeen echt belangrijk is voor jou. Dit doe je door nieuwe dingen te ontdekken, jezelf te vormen en jezelf nog beter te leren kennen. Ga daarom dingen doen die je nog niet eerder hebt gedaan om zo uit de sleur te komen. Door iets nieuws te ervaren kom je jezelf weer tegen, leer je het een en ander en dit werkt vaak heel inspirerend.

“A man who views the world the same at fifty as he did at twenty has wasted thirty years of his life.”

Muhammad Ali

8. Persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei is geluk!

Als je regelmatig aandacht besteedt aan persoonlijke ontwikkeling en zo bewust merkt dat je als persoon groeit, geeft dat ook een geluksgevoel. Daarom is het aan te raden om regelmatig een keer stil te staan en te reflecteren op je eigen gedrag. Waar sta je nu, wat gaat al goed, wat kan er nog verbeteren en hoe ga je dan aanpakken. Door jezelf dat periodiek af te vragen, kom en blijf je in je persoonlijke groei modus zitten. (Als je meer informatie over reflecteren wil en concrete handvatten, lees dan onze bijdrage over zelfreflectie.)

Vraag je ook bij tijd en wijle af wat voor jou belangrijk is in het leven, wat heb jij nodig, en hoe kijk jij tegen bepaalde situaties aan. Word je daar nog blij van of niet. Ga daarbij niet gelijk twijfelen. Uitgangspunt is altijd dat je goed bent zoals je nu bent en op altijd weg om nog een betere versie van jezelf te worden. Realiseer je hierbij ook dat het op dit moment al prima is. Belangrijk is dat jij jezelf durft te zijn en dat je je eigen leven leeft en niet leeft naar de verwachtingen van iemand anders.

5. Tot slot: Gelukkig zijn en gelukkig blijven heb je zelf in de hand

Wat je overkomt heb je helaas zelf voor een groot gedeelte niet in de hand. Je kunt wel gezond leven e.d. maar dat is geen garantie dat het allemaal loopt zoals je wil. Immers de een leeft er op los en blijft zo gezond als een vis en de ander leeft heel gezond en krijgt een vreselijke ziekte. Zo is het leven en laten we eerlijk zijn bij de een zit het veel meer mee dan bij de ander. Echter of je geluk ervaart in jouw leven heb je zelf voor een groot gedeelte wél in de hand. Ga met de tips aan de slag en maak contact met geluk dat op jouw levenspad komt en geniet er van.

Ik hoop dat je na het lezen van dit blog een antwoord hebt op wat jou gelukkig maakt en hoe je dat kunt bereiken. Dat je nu weet wat je zelf kunt doen om gelukkig te zijn en ook om gelukkig te blijven. Stel dat het lezen van deze bijdrage niet genoeg is voor je dan hebben wij een mooie training voor je ‘Krachtige keuzes’ die jou kan helpen bij het creëren van jouw geluk en het ontwikkelen van  meer zelfvertrouwen. Wanneer je liever een op een met met individuele coaching aan de slag gaat voor het vinden van jezelf en je eigen geluk, dan kun je vrijblijvend een eerste afspraak maken neem dan contact met ons op.

Geraadpleegde bronnen

De voorsprong van geluk de zeven principes van de positieve psychologie voor succes en prestaties op het werk. Shawn Achor (Geraadpleegd 22-11-2019) April 2010 Kosmos uitgevers
Mo Gawdat. De logica van geluk Amsterdam 2018 Uitgeverij Brandt

NB: De belangrijkste bron van deze bijdrage is natuurlijk onze eigen achtergrond en ervaring. Wil je daar mee over weten kijk dan op de pagina over ons. Daar geven we aan hoe we werken, vanuit welke uitgangspunten en hoe we onze kennis en ervaring hebben opgedaan.

Reviews

Uit ervaring weet ik dat de HEEL coaches in staat zijn je de vragen op weg naar je geluk door jezelf te laten beantwoorden.

Rated 5 out of 5
6 februari 2021

F.

Laat een review achter

Je mag alleen een sterren-beoordeling achterlaten, maar we vinden het fijn als je jouw beoordeling nader toelicht.