Het HEELmodel; Leren (veranderen) volgens HEEL

Leren veranderen is best lastig!

Naarmate we meer ervaring hebben, wordt leren veranderen steeds complexer. Als je niets weet dan is leren en dus ook veranderen een bittere noodzaak. Immers je weet niets en als je niet onwetend wil blijven, moet je wel. Dan wordt het een gewoonte en je ziet vooral bij kinderen dat ze zelf op ontdekkingstocht gaan en zo spelenderwijs leren. Echter als je wat ouder wordt, is dat spelenderwijs leren niet meer zo vanzelfsprekend. Dat veranderen is dan soms best een hele klus en ook onaangenaam omdat je iets moet gaan doen dat je nog nooit eerder hebt gedaan. Dat gaat vaak niet allemaal gelijk goed en dat geeft weer spanning omdat je uit je comfortzone moet komen.In onderstaand stuk lichten we het HEELmodel toe. Wil je meer achtergrondinformatie klik dan hier.

Het HEELmodel geeft handvatten voor leren veranderen!

Om het allemaal wat eenvoudiger te maken hebben we ons HEELmodel voor leren veranderen bedacht. Dit model geeft de vier stappen weer die je altijd moet zetten wil je iets anders leren. We hebben het dan over Herkennen, Erkennen, Exploreren en Leren (loslaten). Door het systematisch doorlopen van deze stappen kun je leren veranderen. Het gaat dan over echt iets aanleren. Echter omdat we geen onbeschreven blad zijn gaat dat vaak tegelijkertijd ook om iets afleren. Dit noemen we het proces van leren veranderen. In dit proces gaat het altijd om het aanleren van nieuwe patronen aanleren. De kern is altijd dat je door zelfreflectie kritisch naar je eigen handelen kijkt. Dat kan zowel als individu in bijvoorbeeld een coachingstraject. Maar ook als team hoe je als team opereert. Het gaat dan om oude patronen doorbreken en daar nieuwe voor in de plaats zetten waar je weer blij van wordt.

Hoe kun je het HEELmodel toepassen?

In onze coaching en bij onze trainingen gebruiken we het HEELmodel als ezelsbruggetje om te zien of alle benodigde stappen voor gedragsverandering zijn doorlopen. Ons HEELmodel geeft de essentie voor het veranderen van gedrag weer. Het kernwoord hierbij is altijd zelfreflectie. Dit doe je door kritisch, vanaf een afstand, zonder oordeel te kijken naar je eigen gedrag en naar het resultaat ervan. Door met zelfreflectie de stappen te doorlopen kun je leren veranderen.

Om welke stappen gaat het bij het HEELmodel?

1. Herkennen van patronen.

Je gaat op zoek naar situaties waar je last van hebt en op zoek naar patronen. Hierdoor word je je bewust van je vaste gedrag in bepaalde situatie. In d eregel is dat best lastig omdat die patronen zo eigen zijn dat je ze niet meer herkent als eenkeuze. Veelal als we tijdens onze coachingstrajecten of in een teamtraining een patroon ontdekken is het eerste dat mensen zeggen zo ben ik nu eenmaal of zo werken we al jaren. Een opmerkzame buitenstaander kan je helpen om ze zichtbaar te maken. Zowel in onze coaching als bij de trainingen zijn we elke keer weer op zoek naar ingeslepen patronen. Die stellen we dan ter discussie en dan is het aan het team of de coachen om te zeggen of ze er al dan niet (nog) blij van worden.

2. Erkennen van je aandeel.

De tweede stap is essentieel als je wil leren veranderen. Immers de enige die jou kan veranderen ben jezelf. Daarom is het essentieel dat je erkent dat jij in hetgeen dat jou “overkomt” als het om jouw gedrag gaat altijd de sturende factor bent. Dat is vaak behoorlijk confronterend en pijnlijk zeker als je in een situatie zit waar je niet blij van wordt. Zo spreken we veel mensen die denken dat ze helemaal vast zitten en dat ze nog onmogelijk iets anders kunnen. Ze durven niet in te zien dat ze altijd nog een keuze hebben en leggen alles buiten zichzelf. Het ligt aan het management, de leidinggevende, de markt, de hypotheek, etc. Als je niet inziet en erkent dat alleen jij degene bent die invloed uit kan oefenen dan zal er nooit iets gebeuren. Dus alleen wanneer je de confrontatie met jezelf aan durft te gaan kun je leren veranderen en dat is vaak behoorlijk spannend.

3. Exploreren, bedenk mogelijkheden.

Exploreren is onderzoeken wat je anders kunt doen zodat je wél je doel bereikt. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat je duidelijk hebt wat je niet maar vooral ook wat je wel echt wil. Het succes van een gedragsveranderingstraject is een stuk groter wanneer je gaat voor iets dat je graag wil i.p.v. dat je gaat voor iets dat je niet meer wil. De meeste trajecten waarin mensen willen stoppen met iets worden geen succes omdat het vanuit negativiteit ingestoken is. Daarentegen geldt het andersom ook. Dus richt je op wat je wel wil. Bedenk wat je zou kunnen doen en probeer het gewoon uit. Gaandeweg zul je merken wat wel en niet werkt voor jou.

4. Leren en loslaten. De laatste stap van het HEELmodel

Bij de laatste stap leren en loslaten gaat het om uren maken door het gewoon te doen. Zo doe je ervaring op en maak je je dingen eigen. Vooral dit oefenen is een belangrijk onderdeel van ieder leerproces. We noemen het ook wel ‘vlieguren’  maken. Een keer oefenen in een beschermde omgeving tijdens een training is in de regel onvoldoende om het voortaan ander te gaan doen. Daarom stimuleren we onze coachees en teams die we begeleiden om daadwerkelijk in de praktijk veel te oefenen. Daarnaast moet er ook geëvalueerd en gereflecteerd worden. Voor een leertraject is het belangrijk dat het zeker in het begin zowel regelmatig gebeurt op de werkvloer als in de team/coach bijeenkomsten. Alleen zo kun je leren veranderen en wordt na verloop van tijd het nieuwe gedrag eigen.

Ga aan de slag en oefen met leren veranderen volgens het HEELmodel!

Elke stap van het HEELmodel heeft zijn eigen dynamiek en hoort bij de andere stappen. Dus ga aan de gang en kijk wat jij anders zou willen doen, erken je aandeel en begin! Blijf alert wees je ervan bewust dat terugval op de loer ligt en blijf oefenen, oefenen en nog een keer oefenen. Dan slijpt het er vanzelf in. Wil je meer weten van het HEELmodel en ermee aan de slag volg dan bijvoorbeeld onze training coachen van collega’s. In deze training staat het coachen met behulp van dit model centraal en leer je door vooral veel te doen hoe je het model succesvol kunt gebruiken. Wil je uitleg dmv een filmpje? Klik dan hieronder.

HEEL model en zelfreflectie

Reviews

Eigen leerproces in werking

Rated 5 out of 5
26 februari 2021

Dit is geweldig. Ben momenteel bezig met mijn opleiding tot kindercoach en kreeg feedback op mijn coaching, maar kon er niet veel voor mijn gevoel, omdat het in mijn blinde vlek zat. Ik heb de hulp van een vriendin ingeschakeld en zij liet me zien wat mijn blinde vlek was. Pas toen kon ik er iets mee. Maar dit model is precies wat ik kan gebruiken om niet weer in mijn oude patroon te vallen

R.

Laat een review achter

Je mag alleen een sterren-beoordeling achterlaten, maar we vinden het fijn als je jouw beoordeling nader toelicht.