Hoe je Cirkel van invloed vergroten?

De Cirkel van Invloed en de Cirkel van Betrokkenheid van Stephen Covey vormen samen een mooi instrument voor bewustwording. Ze geven praktische handvatten om mensen met een ‘energievraagstuk’ te helpen. Door gebruik te maken van het concept van de Cirkel van Invloed en Cirkel van Betrokkenheid krijg je inzicht in de effectiviteit van eigen gedrag. Hierdoor weet je precies wat je moet doen om je doelen te bereiken en hoe je jouw Cirkel van invloed kan vergroten. Ook weet je wat geen effect heeft. Met name dat inzicht kan je helpen om de keuzes te maken waar je energie van krijgt en waar je vrolijk van wordt. 

Wanneer je het gevoel hebt dat veel zaken je ‘overkomt’ is het een prima middel om de regie (terug) te pakken over je eigen leven. Hierdoor krijg je weer zelfvertrouwen en kracht. In onze teamtrainingen maar ook in onze coachsessies gebruiken we de theorie van de Cirkel van Invloed en de Cirkel van Betrokkenheid regelmatig als kapstok. Het stimuleert een proactieve houding, geeft energie en helpt je je energie zo te richten dat het meer oplevert. En dat willen we toch allemaal?

Wil je meer weten over hoe de theorie van de Cirkel van Invloed en Betrokkenheid werkt, hoe je je Cirkel van Invloed kan vergroten en deze gericht in kan zetten voor zelfreflectie en persoonlijke groei? Lees dan deze bijdrage. Wil je wat praktische handvatten om zelf je energie beter te benutten vraag dan onze oefeningen aan.

Petri Elemans en Ad van Heijst

Wat wordt er nu precies bedoeld met de Cirkel van Invloed en Betrokkenheid?

In zijn boek ‘De 7 eigenschappen van Effectief Leiderschap’ legt Covey een verband tussen je betrokkenheid, de invloed die je ergens op hebt en het effect dat je gedrag heeft. Daarbij daagt hij je uit om voordat je een beslissing neemt jezelf steeds enkele vragen te stellen over de opbrengst van je eigen gedrag. Het beantwoorden van deze vragen maakt je bewust van wat je geneigd bent om te doen en wat het resultaat is. Zo krijg je inzicht in je eigen gedrag en de consequenties. Dit inzicht maakt het weer eenvoudiger om andere keuzes te maken en het heft in eigen hand te nemen en houden.

Wel of geen invloed? Dat is steeds de hamvraag!

Wanneer je kijkt naar je eigen leefwereld is er een onderscheid te maken tussen gebeurtenissen waar je invloed op hebt en zaken waar je je betrokken bij voelt. Helaas voelen we ons vaak bij meer zaken betrokken dan waar we invloed op uit kunnen oefenen. Daarom overlapt de cirkel van Betrokkenheid de Cirkel van Invloed. Stephen Covey stelt dat iedereen een eigen Cirkel van Betrokkenheid en een eigen Cirkel van Invloed heeft. Je Cirkel van Betrokkenheid is gericht op alles dat je raakt. Dus alles waar je interesse en aandacht naar uit gaat. Je Cirkel van Invloed is gericht op alles waar je zelf je stempel op kan drukken.

Bol met stad symboliseert cirkel van invloed

Waarom een Cirkel van Invloed en een van Betrokkenheid?

Deze cirkels maken inzichtelijk dat het vooral zinvol is om je te richten op zaken die je kan beïnvloedden. Energie steken in zaken die je anders wil, maar die je niet kan beïnvloedden is zowel zonde van die energie, als frustrerend. Het helpt enorm om telkens als iets op je pad komt dat je raakt, je af te vragen of het al dan niet in je Cirkel van Invloed ligt. Deze vraag helpt je om bewust keuzes te maken. Ook kun je deze theorie als hulpmiddel gebruiken om te reflecteren op je eigen gedrag. Om zo patronen te herkennen waar je niet zo blij mee bent. Wil je handvatten om patronen te herkennen en gedrag waar je last van hebt doorbreken? Kijk dan ook eens naar ons blog Gedragsverandering: Kansen en valkuilen. 

Door je elke keer af te vragen of iets al dan niet in je Cirkel van Invloed ligt, krijg je inzicht in hoe je keuzes maakt. Zo krijg je antwoord op de vraag waar je je meeste tijd en energie in steekt en wat het je oplevert. De vraag die je je dan steeds kan stellen of je daar blij van wordt. Zo niet, weet je wat je moet doen.

Covey’s Cirkel van Invloed en Betrokkenheid in vogelvlucht

Ieder mens is anders en dat betekent dat ieders cirkel van invloed en betrokkenheid er anders uitziet. Zo maakt de een zich bijvoorbeeld druk over het klimaat en de ander over Corona. Of de een is CEO van een groot invloedrijk bedrijf en de ander vrijwilliger bij het hospice. Toch maakt wie je bent of wat je doet niet uit voor dit verhaal. Immers iedereen heeft zijn eigen twee cirkels. Hierdoor is deze theorie door iedereen te gebruiken want het principe is voor alle situaties toepasbaar.

Wat is de Cirkel van Betrokkenheid?

De Cirkel van Betrokkenheid beschrijft alle zaken om je heen die je iets doen of waar je ‘wat’ mee hebt. Hoe die cirkel er precies uit ziet is bij iedereen anders. Toch zijn er meestal best veel raakvlakken, denk aan het weer waar iedereen meestal mee bezig is, of de economische situatie of de politiek. Maar er zijn zeker ook verschillen, zo is de een erg betrokken bij het milieu terwijl de ander helemaal idolaat is van sport. 

Wat is de Cirkel van Invloed?

De Cirkel van Invloed gaat over alle zaken waar jij als persoon direct invloed op uit kunt oefenen. Dus waar jij zelf het vermogen hebt om dat te veranderen. Het gaat dus om concrete dingen die je zelf kunt doen en die niet afhankelijk zijn van anderen. 


Wil je inzicht krijgen in je cirkels van invloed en betrokkenheid?

Vraag hier de gratis oefeningen aan.

De Cirkel van Invloed en de Cirkel van Betrokkenheid zijn deels overlappende cirkels!

Wanneer iets op je pad komt kan je je steeds twee dingen afvragen. Het eerste is: Interesseert het mij of voel ik me daarbij betrokken? Het tweede is: Kan ik er invloed op uitoefenen? Dat betekent dat er 4 antwoorden mogelijk zijn.

  • Geen betrokkenheid en geen invloed. (negatieve energie)
  • Wel betrokkenheid en geen invloed. (negatieve energie)
  • Geen betrokkenheid en wel invloed. (negatieve energie)
  • Wel invloed en betrokkenheid. (Positieve energie)
cirkel van invloed en betrokkenheid van Covey
Bron coachcenter

Over het algemeen hebben we de neiging om ons druk te maken over zaken waar we ons betrokken bij voelen. Zaken waar we ons niet bij betrokken voelen, doen ons niet veel. Of we nu wel of geen invloed hebben. Het uitgangspunt bij de theorie van Stephen Covey is dat je als je je ergens betrokken bij voelt je steeds afvraagt of je er ook invloed op uit kan oefenen. Alleen wanneer de cirkel van Invloed en die van betrokkenheid elkaar overlappen heeft het zin om ergens energie in te steken. Alle andere energie is verloren energie!

Hoe werken de Cirkels van Invloed en Betrokkenheid?

Hoe groter je Cirkel van Invloed hoe meer je de regie hebt over je eigen leven. Stephen Covey adviseert je daarom om je alleen te richten op zaken in je Cirkel van Invloed. Als je daar al je energie in steekt, zal je zien dat deze cirkel groeit en dat je meer positieve energie krijgt. Je richten op zaken waar je je wel betrokken mee voelt maar waar je geen invloed op uit kunt oefenen, is verspilde energie. Het levert je alleen frustratie op. En sterker nog hierdoor zal je minder bezig zijn met je Cirkel van Invloed en zal deze zelfs afnemen. De uitdaging is dus om proactief te zijn en je alleen te richten op zaken waar je echt iets aan kunt doen. 

Dus maak je niet druk over het economisch klimaat, over het weer, over politieke spanningen, het milieu of over handelsoorlogen. Weet dat dat, tenzij het je vak is, eigenlijk verspilde energie is. Kijk naar waar je wel invloed op hebt en ga daarmee aan de slag. Dus heb je wat met het milieu, kijk dan naar wat in jouw cirkel van invloed ligt en richt daar je energie op. Kijk naar wat je zelf kan doen. Denk bijvoorbeeld aan: zuiniger met energie omgaan, minder vliegen, je afval scheiden, etc..  Dat alles ligt in je Cirkel van invloed. In onze training Persoonlijk leiderschap: Leef je mooiste leven! besteden we ook aandacht hoe je hiermee om kan gaan.

cirkel-van-invloed-kolibri

Het verhaal van de Kolibrie.

Op een dag was er door een blikseminslag een enorme brand in het regenwoud. Alle dieren vluchten en keken op een afstand gelaten naar de vlammen die hun onderkomens vernietigden. Behalve de Kolibrie. Dit kleine vogeltje vloog heen en weer naar de rivier en druppelde steeds wat water op de vlammenzee. De andere dieren zagen dat met verbazing aan en vroegen waarom de Kolibrie dat deed. Want zeg nou eerlijk wat voor een effect hebben nou die paar druppeltjes op deze vuurzee. Nou zei de Kolibrie. Ik kan kiezen ofwel niets doen en me druk maken ofwel doen wat ik kan doen. Dit is wat ik kan doen. Maar misschien als we allemaal zouden doen wat we zouden kunnen, kunnen we misschien samen wel de brand blussen.

Bovenstaand verhaal gebaseerd op dit filmpje

Pro-actief en de cirkel van invloed?

Pro-actieve mensen zijn zoveel mogelijk bezig in hun cirkel van invloed. Ze stellen prioriteiten en weten wanneer en hoe ze hun invloed kunnen gebruiken. Ze bouwen eerlijke, integere relaties op en geven zelf het goede voorbeeld. 

Wanneer je pro-actief bent, span je je in voor zaken, die je echt kan veranderen en waar je invloed op hebt. Je probeert steeds een deel van de oplossing te zijn i.p.v. een deel van het probleem. Daarmee creëer je positieve energie die je cirkel van invloed vergroot. Je drijfveren zijn waarden als integriteit, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, loyaliteit en respect. Je blijft dicht bij jezelf en bent op zoek naar wat je zelf kan beïnvloeden en pakt dat op. Door daar steeds gericht mee bezig te zijn, breid je je Cirkel van Invloed uit. De vraag die je je steeds stelt is of iets al dan niet in je Cirkel van Invloed thuishoort. Zo ja dan steek je er energie in. Zo nee, dan niet. 

Wanneer je je Cirkel van Invloed wil vergroten: 

  • Heb je de moed om te veranderen wat je kan en wil veranderen,
  • Heb je inzicht in wat je niet kan veranderen en leg je je daarbij neer,
  • Erken je dat je gemaakte fouten niet terug kan draaien maar probeer je ervan te leren
  • Weet je wanneer je wel of geen invloed uit kan oefenen en handelt ernaar.

Je lijfspreuk is: ”Doe er wat aan of laat gaan!”

Reactief en de Cirkel van Betrokkenheid

Wanneer je je reactief opstelt richt je je vooral op je cirkel van betrokkenheid. Zaken ‘overkomen’ je en je richt je vooral op problemen in je omgeving en op omstandigheden waar je niets aan kan doen. Denk aan het milieu de politiek maar ook aan wat andere mensen denken, hoe ze zich gedragen en hoe ze met hun emoties omgaan. Je voelt je vaak slachtoffer en geeft anderen de schuld van wat er ‘allemaal’ gebeurt. Of je klaagt en moppert veel en creëert zo veel negatieve energie. Je gelooft dat eerst de wereld om je heen moet veranderen, voordat jezelf kan veranderen. Hierdoor verwaarloos je de dingen waar je wel invloed op kan uitoefenen en hierdoor zal je Cirkel van Invloed steeds kleiner worden.

Tot slot: De Cirkel van Invloed en van Betrokkenheid geven mooie inzichten!

Wij merken zelf, maar ook bij onze trainingen en in onze coaching, dat de cirkels van invloed en betrokkenheid mooie inzichten geven en mensen en ook teams, daadwerkelijk verder kunnen helpen. Echter in de praktijk blijkt dat we meestal geneigd zijn om onze eigen cirkel van invloed groter te zien dan dat deze daadwerkelijk is. We ontwikkelen als het ware blinde vlekken en overschatten onze eigen invloed. Dit leidt veelal tot grote frustratie want je denkt dat je goed bezig bent maar feitelijk heeft het geen effect. 

Het in kaart brengen van ieders cirkels maakt vaak pijnlijk duidelijk hoeveel energie we geneigd zijn te stoppen in dingen die ons raken maar waar we geen invloed op kunnen uitoefenen. Met name wanneer je zelf inziet dat je energie steekt in iets dat je feitelijk niet kan beïnvloedden is heel confronterend en frustrerend.

Maak je cirkels inzichtelijk! 

Het rare is dat mensen, als je doorvraagt, vaak zelf wel weten dat ze feitelijk geen invloed hebben maar het best lastig vinden om dat toe te geven. Onze begeleiding is er veelal op gericht om de ander te helpen tot dat inzicht te komen. Om vervolgens van daaruit de energie te richten op wat ze zelf wel kunnen beïnvloedden om zo hun eigen Cirkel van Betrokkenheid te vergroten.

Kortom de beiden cirkels geven glashelder weer wat het effect is wanneer je je energie steekt in zaken die je wel of niet kan beïnvloedden. Hoe meer je je richt op zaken waar je wel vat op hebt, hoe groter je invloed wordt. En hoe meer je je energie richt op zaken waar je geen vat op hebt hoe teleurgestelder je zal zijn. Weet dat en breng in kaart hoe jouw beide cirkels eruitzien en stel je als iets op je pad komt, steeds de vraag of je ergens wel of geen invloed op uit kan oefenen. Wanneer dat niet zo is, probeer het los te laten en verspil er geen energie aan. Echter wanneer dat wel zo is ga er vol voor en weet dat je je energie niet voor niets inzet.

Veel succes! 

Reviews

Zo simpel is het

Rated 5,0 out of 5
31 december 2022

Stop met je ergeren aan zaken waar je niets aan kan doen. Verspilde energie. Mooie inzichten. Bedankt Heel voor dit stukje.

I.K.

Gebruik de cirkels als ankerpunten

Rated 5,0 out of 5
23 augustus 2022

Wat een duidelijke uitleg en wat een simpel maar werkend concept. Het geeft zo’n lucht om je alleen te richten op zaken die je kan beïnvloeden. Lees dit en handel er naar!

P.J.

Geen titel

Rated 4,0 out of 5
27 mei 2022

A.

Mooi artikel

Rated 5,0 out of 5
25 mei 2022

Geeft goede handvatten en ook de weggever is praktisch. Een echte aanrader. Bedankt Heel

P.P.

Laat een review achter

Je mag alleen een sterren-beoordeling achterlaten, maar we vinden het fijn als je jouw beoordeling nader toelicht.

error: Geen toestemming...