Onbegrepen gedrag: Kijken naar jezelf!

Herken je dit?

  • Een cliënt die agressief is, dag en nacht aandacht vraagt en dat je inmiddels de wanhoop nabij bent?
  • Of een patiënt die je continu uitdaagt, claimt of schreeuwt?
  • Of iemand die de hele dag zit te mopperen en te roddelen en je zo het bloed onder de nagels vandaan haalt?

Dat komt helaas nog wel eens voor en wordt vaak mede beïnvloed door het ziektebeeld. De vraag is echter hoe ga je hiermee om zonder het te ontkennen of je te schamen? En hoe ga je ermee om als team en maak je het met elkaar bespreekbaar?

Goede zorg is ‘afstemmen op de ander, terwijl je afstemt op jezelf’

Voor jou als professional die dagelijks met mensen werkt en zichzelf als instrument inzet voor een goede relatie, is het van groot belang om zicht te hebben op je eigen emoties en gevoelens en vooral om deze te kunnen onderzoeken en te hanteren. Denk aan situaties die vreugde oproepen maar juist ook de emoties als machteloosheid, irritatie of boosheid die bij onbegrepen gedrag van cliënten vaak naar boven komen.

Helaas komt onbegrepen gedrag regelmatig voor in de ouderenzorg. Vooral bij mensen met dementie. Als een cliënt dergelijk gedrag vertoont, is dit voor hemzelf en zijn omgeving vaak erg belastend en stressvol. Denk aan gevoelens van schaamte en boosheid. Soms wordt het gedrag louter en alleen veroorzaakt door de ziekte van de cliënt. Het komt echter ook voor dat professionals door de manier waarop, ze iets zeggen of doen, onbewust dit gedrag bij de cliënt oproepen of versterken.

Je eigen gedrag en emoties bewust ervaren, onderzoeken en leren afstemmen, geeft ruimte en mogelijkheden voor nieuwe creativiteit en voor het bedenken van interventies die meer bij de cliënt aansluiten. Denk hierbij aan omgangsvormen als bejegening, wijze van gebruik van de zintuigen, wijze van aanspreken, aankijken, aanraken etc… met als doel om echt in contact te komen, het onbegrepen gedrag van de cliënt meer te begrijpen en van daaruit het eigen gedrag in wisselwerking af te stemmen op waar de cliënt op dat moment behoefte aan heeft. Daarvoor hebben wij deze training ontwikkeld.

Wat levert de training onbegrepen gedrag op?

In deze praktische training leer je concrete vaardigheden om in verschillende fases van de zorg een goed contact op te bouwen met mensen die lijden aan bijv. dementie. Je krijgt zicht op wat er in de interactie gebeurt tussen jou en de cliënt en wat je vooral wel en niet moet doen in dit contact.

Na deelname aan deze cursus heb je meer inzicht in je eigen gedrag en wat dat oproept bij de ander. Wat doe je precies? Zowel verbaal als non-verbaal en wat roept dat op bij de ander? Je leert om vanaf een afstand naar jezelf te kijken en te doen wat in een bepaalde situatie gewenst is. Het resultaat is dat je uiteindelijk beter contact kunt leggen met minder moeite. Hierdoor ontstaat meer begrip voor elkaar. Dit heeft weer tot gevolg dat het minder escaleert en dat je je minder sneloverbelast gaat voelen.

Programma

De volgende thema’s komen aan de orde:

  • Hoe weet ik of er wel of geen contact is?
  • Hoe kan ik contact maken?
  • Hoe kom ik er achter wat de cliënt precies bedoelt?
  • Verbale versus non verbale communicatie, congruent gedrag.
  • Welk contract heb ik met de cliënt en zijn omgeving?

Het is vooral een praktische training. Korte theorie met veel oefeningen, reflectiemomenten en interactieve werkvormen. Aan de hand van een stappenplan bespreken we de verschillende fases van contact tot verbinding.

Aanpak

Deze training wordt gegeven in een veilige en vertrouwde omgeving zodat er een aangenaam leerklimaat ontstaat. Hierdoor kunnen de deelnemers open en vanuit verbinding met elkaar in gesprek. We halen de cursisten uit de “waan van de dag”, maken pas op de plaats en kijken waar de deelnemers nu staan en waar ze naar toe willen.

We werken o.a. met de methodieken van NLP en systeemwerk in de vorm van oefeningen, verhalen, visualisaties en praktijkopdrachten. We onderschrijven de uitgangspunten van ” Menslievende zorg”, Positieve gezondheid en de “Presentie theorie” van Andries Baart.

Voor wie?

Deze training is voor professionals (verzorgenden, verpleegkundigen) die directe zorg verlenen aan cliënten en die bewust naar hun eigen aandeel in zowel de verbale als de de non-verbale communicatie willen kijken en deze meer willen afstemmen bij onbegrepen gedrag.

Door wie gegeven?

Petri Elemans en Ad van Heijst

Praktisch

8 tot 12 deelnemers

Duur

2 dagen

Open inschrijving

28 maart en 17 april 2019

Kosten

€445,-.

Het is denkbaar dat deze training voor een gedeelte gefinancierd kan worden uit de extra middelen die in het kader van “Waardigheid en Trots” beschikbaar zijn gesteld onder het kopje bevorderen van deskundigheid van het personeel.

Je gegevens worden niet opgeslagen.

Aanmeldformulier

Ik meld me aan voor de training:

Je gegevens worden niet op deze website opgeslagen.