Teamontwikkeling

Goed werkende teams waar mensen zich verbonden voelen met de organisatie en met veel plezier en energie werken aan een goed resultaat, zijn een zegen voor de mensen die er werken en de organisatie. Er wordt open en direct met elkaar gecommuniceerd er vindt een goede afstemming plaats en de mensen zijn betrokken bij wat ze doen. Daarnaast voelen alle teamleden zich gezien en gewaardeerd en worden uitgedaagd om hun beste bijdrage te leveren. Er is vertrouwen in de leiding en wanneer nodig denken alle teamleden mee met hoe ze veranderingen die op hen af komen op een goede wijze kunnen tackelen. De factoren die een team succesvol maken als creativiteit, betrokkenheid, humor, vertrouwen/veiligheid en respect zijn in voldoende mate aanwezig.

Zo zou het moeten zijn. Echter dat is helaas niet altijd het geval. Soms raakt de focus zoek en gaat het plezier uit het team, wordt er indirect gecommuniceerd, voelen mensen zich geremd en zijn bezig om zich geforceerd te handhaven. Hierdoor raken ze het plezier in het samenwerken kwijt en gaat veel energie verloren. Dat is jammer omdat eigenlijk niemand dit wil.

Om een team (weer in) “the flow” te krijgen, bieden we teamvorming aan.

Wat levert teamontwikkeling  op?

Teamontwikkeling helpt bij het verbeteren van de samenwerking tussen de leden van het team. Het inspireert de teamgeest en maakt verrassend veel creativiteit los. Je leert elkaar beter kennen en kunt elkaar daardoor ook beter vinden als het nodig is. Onze cursisten vinden onze teamsessies leuk en uitdagend en ze inspireren de teamgeest. dat komt mede doordat we ons ook richten op wat goed gaat in het team en daar bij stil staan.

Het vermogen van het team verbetert doordat:

  • de teamleden met elkaar oplossingen vinden voor de vraagstukken die er spelen
  • de onderlinge uitwisseling wordt versterkt
  • de teamleden leren om de juiste vragen te stellen
  • de teamleden communicatiepatronen gaan herkennen
  • de individuele- en teamcompetenties verder ontwikkeld worden.

Programma

In overleg met het team bepalen we de doelstelling van de training. Vervolgens gaan we praktisch met het team aan de slag. Zaken die veelal aan de orde komen zijn: hoe maak je afspraken, hoe spreek je elkaar aan, hoe zorg je er voor dat iedereen betrokken is bij het team, waarde en normen van de teamleden, het team en de organisatie. In sommige gevallen zetten we ook systemisch werken in om zaken te verhelderen. De teamcoaching bestaat minimaal uit twee maar meestal uit meerdere sessies. Afhankelijk van de vraagstelling bepalen we in overleg hoeveel dagdelen nodig zijn.

Werkwijze

Deelnemers leren van en met elkaar aan de hand van reflectie en ervaringsgerichte oefeningen. We betrekken alle teamleden bij het proces en uitdagen iedereen uit om zijn zegje te doen en zijn bijdrage te leveren.

Praktisch:

Voor wie?

Voor teams die een frisse (her)start willen maken.

Aantal deelnemers

Deelnemers afhankelijk van de grootte van het team.

Duur

Nader te bepalen

Vorm

in-company, met twee trainers

Kosten

Samen met de opdrachtgever bepalen we wat nodig is en maken we een passende offerte.

Meer informatie

Ik wil graag meer informatie over de teamtrainingen, neem contact met mij op:

Je gegevens worden niet opgeslagen.

Contactformulier

Ik wil graag meer informatie over de teamtrainingen, neem contact met mij op:

Je gegevens worden niet op deze website opgeslagen.