Samenwerken met collega’s

Samenwerken met collega’s, vooral als je het gevoel hebt dat je elkaar niet begrijpt, is soms een hele toer. Wanneer je het niet bespreekbaar maakt, is er een grote kans dat het snel van kwaad tot erger gaat. Wat we dan vaak zien, is ofwel dat beide partijen met elkaar het gevecht aangaan, ofwel elkaar uit de weg gaan, ofwel elkaar compleet negeren. Wat er ook gebeurt, dit is niet goed voor de onderlinge samenwerking en tast het werkplezier van alle partijen aan. Volgens ons hoeft dat niet. Daarom hebben we dit blog geschreven met tips hoe je het samenwerken met collega’s kan verbeteren.

Belangrijk bij samenwerken is dat je altijd onderzoekt wat je samen met je collega’s op kan pakken. Steun elkaar als collega’s om je als team gezamenlijk verder te ontwikkelen. Deel informatie, coach je collega’s, wissel ‘best practices’ uit, en verminder de behoefte om je eigen toko te beschermen.

Wil je meer handvatten om je collega’s te coachen? Kijk dan ook hieronder eens naar onze training coachend begeleiden. Daar gaan we met name in op hoe je door iemand te coachen vanuit gelijkheid kan leren van elkaar en elkaar kan coachen.

Veel leesplezier en doe je voordeel met de tips.

Petri Elemans en Ad van Heijst

Waarom is samenwerken met collega’s belangrijk voor de organisatie?

Goed samenwerken met collega’s zorgt voor een voorspelbare organisatie. Als collega’s goed samenwerken weten ze wat hun collega’s doen. Doordat ze dat weten kunnen ze als ze een vraag van een klant krijgen, daar naadloos op inspelen. Dit komt zowel de effectiviteit als de efficiëntie van de organisatie ten goede. Daarnaast zorgt het voor aanzienlijk minder fouten doordat collega’s elkaar wanneer nodig corrigeren en ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat organisatie daar aandacht voor hebben. Doordat collega’s beter samenwerken zal er beter met elkaar gecommuniceerd worden en zal hierdoor het aantal misverstanden door miscommunicatie verminderen.

Niet goed samenwerken met collega’s leidde tot een administratieve wachtlijst!

Als projectleider bij een zorgorganisatie heb ik op de administratie meegemaakt dat collega’s onderling niet goed samenwerkten. Iedere medewerker had een beetje haar eigen stijl ontwikkeld bij het afhandelen van de aanvragen die binnenkwamen. Op zich deden ze het allemaal uiteindelijk prima, mits ze het gehele proces zelf op haar manier afhandelde. Echter de meeste dames werkten parttime en hierdoor ging het regelmatig mis.

Wanneer iemand vrij was werd de aanvraag door een andere collega opgepakt. Echter zij wist dan niet precies wat er al wel of niet gedaan was. Dit gaf verwarring voor zowel de klant als de collega en veroorzaakte spanning wanneer de collega’s elkaar weer troffen. Het gevolg was veel miscommunicatie en een niet kloppende administratie doordat niet alles aan- of afgemeld werd in het systeem van de Zorgverzekeraar. Uiteindelijk leidde dit weer tot minder inkomsten voor de zorgorganisatie.

Wat levert een goede samenwerking met collega’s jouzelf op?

Een belangrijk iets wat een goede samenwerking met collega’s je oplevert, is werkplezier. Er ontstaat dan een sámen én een gemeenschappelijk doel. En dat doet wat met mensen. Wanneer collega’s een goede samenwerking hebben is er aandacht voor elkaar. Je ziet en hoort elkaar en laat dat merken. Met name dat heeft een positief effect op ieders welbevinden. Want hoe je het ook wendt of keert we blijven sociale dieren en op een plezierige wijze samenwerken met collega’s zorgt voor (werk)plezier.

Hoe bereik je een goede samenwerking met collega’s?

Hoe je een goede samenwerking met collega’s bereikt, is natuurlijk de hamvraag. Want hoe mooi het allemaal ook klinkt, goed met elkaar afstemmen is en blijft een complex iets. Eigenlijk is het verbazingwekkender dat de samenwerking soms in één keer goed gaat, dan dat er wat strubbelingen zijn. Belangrijk voor een goede samenwerking met collega’s is wel dat je deze strubbelingen meteen bespreekt. Echter dit bespreken is voor de meesten best lastig.

Tips om samenwerken met collega’s te bespreken!

Hieronder wat tips om op een constructieve wijze het gesprek aan te gaan wanneer de goede samenwerking met je collega’s onder druk staat. Overwin je schroom en ga het gesprek aan. Je zal merken dat als je onze tips toepast het niet alleen voor jezelf maar ook voor je collega, leidt tot meer werkplezier. Want onderhuids van alles voelen dat een goede samenwerking in de weg staat is niet iets dat we kunnen verbloemen. Het heeft altijd effect op ons welbevinden. Vandaar dat we graag deze tips geven.

Wees moedig en heb geduld!

Voor het voeren van een gesprek over samenwerken is wat moed en geduld nodig. Immers het gaat om verbinding met anderen en het uitspreken van jouw behoeftes. Daarom ‘helaas’ geen snelle tips maar adviezen voor het voeren van die moedige gesprekken die de samenwerking wezenlijk verbeteren. Deze gesprekken gaan over zaken die we vaak niet geneigd zijn om “zomaar” te bespreken.

Luister naar de onderstroom aan gedachten 

De praktijk wijst uit dat we als we samenwerken vaak onvoldoende beseffen wat er onderhuids gebeurt. Het gaat dan meestal om zaken die mensen zich onbewust afvragen bij een ontmoeting met anderen. Zoals:

  • Moet ik mijzelf beschermen? Kan ik deze persoon vertrouwen?
  • Word ik toegelaten of buitengesloten? Hoor ik erbij en zo ja waar hoor ik dan bij?
  • Word ik gewaardeerd? Wie vindt mij leuk en wie heeft er een hekel aan me?

Wanneer je die opkomende frustraties niet herkent, benoemt, bespreekt en tijdig de kop in drukt, gaan zaken die eerst vanzelf gingen niet meer vanzelf. Hierdoor loopt de samenwerking steeds stroever. Dus sta ook regelmatig bij stil en neem het serieus.

Waardeer en respecteer de ander zoals hij is!

Zet de toon voor open en eerlijke gesprekken. Als je alert bent op de kwaliteiten van de ander en ook complimenten geeft, zal de ander zich meer durven laten zien. Daarmee komen diens talenten nog meer naar voren. Het is een kwestie van mindset, van onbevooroordeeld en met respect het gesprek aangaan met het doel om duurzaam contact op te bouwen om zo productief samen te werken. 

Als je dat verlangen oproept bij jezelf ga je vanzelf uitzien naar een gesprek. Hierdoor ben je benieuwd naar wat je van de ander kunt leren. Laat de ander uitspreken en geef hem échte aandacht door vooral goed te luisteren. Hierdoor leer je hem beter kennen en ben je steeds beter in staat om dingen te zien vanuit zijn perspectief. Helpend hierbij is om te bedenken dat iemand met een andere achtergrond dan jij een idee kan bedenken waar jij nooit op zou komen.

samenwerken-met-collega's- 6 personen net handen op elkaar in een kring

Durf je kwetsbaar op te stellen!

In onze teamtrainingen merken wij op dat écht met elkaar in gesprek gaan en elkaar feedback geven voor veel mensen best wat moed vergt. Immers door uit te spreken wat je wil, stel je je kwetsbaar op en dat is soms best lastig. Toch is het jezelf kwetsbaar durven op te stellen een belangrijke succesfactor als het gaat om samenwerken met collega’s. Veelal leidt dat tot meer verbinding en zal de ander ook opener worden.

Luister naar de ander! Hoor wat hij te zeggen heeft!

Goed luisteren blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Bij goed luisteren gaat het zowel om passief luisteren als om actief luisteren. 

Passief luisteren

Bij passief luisteren, ook wel diep luisteren genoemd, stem je je helemaal af op de ander. Je maakt oogcontact en toont door knikken en hummen dat je aandacht op die ander is gericht. Kortom je bent en blijft met je aandacht bij die ander. Je neemt in je op wat de ander zegt en laat dat bezinken. Zonder dat je al bezig bent om vragen te stellen of ergens wat van te vinden. In onze luistertraining blijkt dat een heel moeilijk onderdeel te zijn. 

Actief luisteren

Bij actief luisteren daarentegen geef je steeds weer wat je gehoord hebt. Je herhaalt belangrijke punten en checkt hierdoor of je de ander goed begrepen hebt. Vervolgens vraag je door met als doel om de ander te begrijpen en te laten voelen dat je weet waar het bij de ander over gaat. 

Hoe beter je beiden aspecten van de luisterkunst beheerst hoe betere collega je bent omdat je weet wat iemand nodig heeft.

Kijk naar jezelf! (Zelfreflectie)

De ander kun je niet veranderen, alleen jezelf en hoe jij omgaat met situaties. Stel dat de ander erg veel praat. Probeer je dan niet te irriteren. Daarmee veroordeel je de ander. Vraag je in plaats daarvan af waaróm hij dat doet. Welke niet vervulde behoefte zit daar onder? Blijf je vastzitten in een negatief oordeel of ergernis over de prater, probeer de ander dan niet te veranderen, maar vraag jezelf af: wat zegt dit over mij? Dit noemen we zelfreflectie en dit vraagt moed. We kunnen wel elke keer de ander afkeuren, maar dat verbetert de relatie niet. Het zorgt ervoor dat je afstand neemt. Wil je gericht meer inzicht over je zelf, lees dan ons blog over zelfreflectie. Hierin staat beschreven hoe je met een aantal praktische stappen jezelf dit eigen kan maken.

Neem je verantwoordelijkheid en werk samen met je collega’s!

Bespreek wat jullie gezamenlijk verstaan onder een succesvolle samenwerking? Trek aan de bel als iets je niet zint of als je iets niet snapt of als het gesprek voor jouw gevoel de ‘verkeerde kant op gaat’. En stel gezamenlijke doel wat je wil bereiken? Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen aandeel en schuif het niet af op je collega’s. Samenwerken doe je samen en je hoe het ook wendt of keert ook altijd samen verantwoordelijk voor het eindresultaat. Of dat nu positief of negatief is.

Wees openhartig!

Storingen ondermijnen het proces en hebben daarom altijd voorrang. Vertel over wat je bezig houdt en vertel de waarheid over wat je beleeft. Ben open en eerlijk in wat je dwars zit en wat een goed gesprek in de weg staat. Zo creëer je een open atmosfeer waarin veel dingen bespreekbaar zijn en waarop jij ook mag worden aangesproken. Zo bouw je aan vertrouwen. Mensen houden van transparantie en voelen vaak onderhuids aan als er zaken achter worden gehouden.

Samenwerken met collega’s is vooral elkaar feedback geven!

Ruzies en conflicten ontstaan vaker door de woorden die niet uitgesproken worden dan door de woorden die wél uitgesproken worden. Durf bespreekbaar te maken wat er in je omgaat? Laat je niet meeslepen door je frustratie, interpretaties en te snelle conclusies. Je raakt dan alleen maar meer gefrustreerd. Als je je niet uitspreekt, vergroot je de kans op ontevredenheid en frustratie van beide kanten. 

Van belang is je eigen gevoelens te (h)erkennen. Een ongemakkelijk gevoel duidt op iets waar je last van hebt. Vraag daarna aan de ander of je hem/haar er iets over mag zeggen. Druk jezelf uit met behulp van ik-uitspraken. Geef aan wat het met jou doet. De ander zal zich hierdoor niet aangevallen voelen en zal je daardoor gemakkelijk begrijpen. 

Zorg er ook voor dat je woorden overeenkomen met je lichaamstaal. Iets positiefs zeggen met een negatieve lichaamstaal (zoals zakkende schouders of terwijl je met je ogen rolt) kan mensen in verwarring brengen of je oneerlijk doen lijken. Overigens: feedback geven hoeft niet alleen als je iets negatiefs ervaart. Je kunt ook feedback geven in de vorm van complimenten. Je zult verstelt staan wat een positief effect dat vaak heeft.

Wees je instinct te sterk af!

Er bestaat altijd een kans dat je je toch aangevallen voelt ondanks alle openheid en eerlijkheid die je biedt. Trek het je niet persoonlijk aan. Maar zie dit als een kans om te onderzoeken wat er leeft in de ander. Er is een grote kans dat het hier om een projectie gaat. Dat is iets wat niet bij jou hoort, maar wat de ander op jou projecteert. Vraag naar de behoeftes van de ander. Vraag hem zich uit te spreken. Als iemand boos op je is, stel dan eens deze vraag: “Wat wil je me vragen?” Of : ”Wat kan ik voor je doen?” Daarmee leg je de verantwoordelijkheid voor de aanval bij de ander, waar die hoort. Die zal daardoor weer tot zichzelf kunnen komen.

Probeer valkuilen (waar we allemaal wel eens in vallen) te vermijden, zoals:

  • Een discussie willen winnen. Meestal levert dat geen echte winst op. Niemand wil gezichtsverlies leiden.
  • Slimmer willen zijn dan de ander is niet goed voor de relatie.
  • In de verdediging gaan en van daaruit zijn gedrag verklaren.
  • Je door je geraaktheid laten meeslepen om zelf gehoord te worden, waardoor je je niet meer kunt verplaatsen in de ander.
  • Alleen naar je eigen gedachten in je hoofd luisteren in plaats van naar de ander.
  • Vasthouden aan je eigen beleving waardoor je de bedoeling van de ander verkeerd interpreteert.

Houd het speels! Samenwerken met collega’s is vooral ook leuk!

Als je samen vooruit kijkt, experimenteert en pioniert, vaste gedachtes en patronen loslaat, en van elkaar fouten mag maken, dan wordt het contact ook speels! In speelsheid zit heel veel plezier, kracht en creativiteit. Leer van je fouten en probeer het opnieuw. Help andere mensen om groter te denken en spannende en uitdagende projecten te omarmen. Humor relativeert en breekt het ijs.

Conclusie goed samenwerken met collega’s is de moeite waard!

In dit blog geven we je tips om het samenwerken met je collega’s te verbeteren. Maak er gebruik van en ervaar wat een goede werkrelatie met je collega’s direct je werkplezier positief beïnvloedt. Dit is wat jij één op één kan doen. Echter mocht de werksfeer bij het samenwerken met je collega’s op een onverklaarbare wijze niet goed te krijgen zijn, schroom dan niet om eens te kijken bij onze training teamontwikkeling. Misschien kunnen wij met onze expertise wat doen om de boel weer vlot te trekken.

En wil je meer weten wat je zélf kan doen om jouw samenwerking te verbeteren? Lees dan ook eens ons blog: Samenwerken kun je dat leren?

Reviews

Er zijn nog geen reviews. Laat s.v.p. een review achter.

Laat een review achter

Je mag alleen een sterren-beoordeling achterlaten, maar we vinden het fijn als je jouw beoordeling nader toelicht.