Individuele coaching

Ik wil iets anders maar weet niet precies wat en hoe.

 
Herken je dat? Het is vaak lastig om zonder hulp tot blijvende gedragsverandering te komen. Coaching kan hierbij van pas komen. Als coach kijken we met je mee, houden een spiegel voor, prikkelen je om uit de “comfortzone” te komen en stimuleren je om nieuwe dingen te ondernemen. Op deze wijze is het mogelijk om stapsgewijs te groeien en tot de door jou gewenste ontwikkeling te komen. Onze rol als coach is om ervoor te zorgen dat jouw focus op het nieuwe gedrag gericht blijft en dat er voldoende “geoefend” wordt. Alleen zo is er kans dat het nieuwe gedrag inslijpt en écht eigen wordt.

 

 

Wat levert een coachtraject je op?

Door gericht aandacht te geven aan het nieuwe gedrag wordt de kans dat er werkelijk iets blijvends verandert aanzienlijk groter en kunt je je verder ontwikkelen. Je professionaliteit en werkplezier nemen toe en je persoonlijke groei wordt gestimuleerd.

 

Voor wie?

Coachen is interessant voor mensen die in beweging willen komen en een steuntje in de rug nodig hebben om daadwerkelijk tot die verandering te komen.

De steun van een coach kan je helpen als je bijvoorbeeld:

  • jezelf verder wilt ontwikkelen maar niet weet hoe je dat aan moet pakken,
  • een grote werkdruk ervaart en niet weet hoe daar mee om te gaan,
  • merkt dat je niet meer kunt of wilt voldoen aan de (hoge) eisen die het werk aan je stelt,
  • een conflict hebt met een collega/leidinggevende
  • of als je merkt dat het op de een of andere wijze niet vloeiend loopt en je wil reflecteren op wat je anders zou kunnen doen om dat te veranderen. 

Kortom wanneer je hulp in de vorm van een klankbord nodig hebt om gericht aan je eigen persoonlijke ontwikkeling te werken. 

 

 

Werkwijze en uitgangspunten van onze coaching

 

De Klik en geen oordeel

Voor een goede coachrelatie is het noodzakelijk dat er een wederzijdse klik is. Als coach leggen we vanuit vertrouwen contact. En sluiten, zonder oordeel, aan bij de persoonlijke waarden, knelpunten en overtuigingen van degene die we coachen.

Veilige omgeving en zelfonderzoek

We zorgen voor een veilige omgeving en begeleiden het proces door te stimuleren, te motiveren, te verhelderen, uit te dagen en te confronteren. Daarnaast nodigen we uit tot zelfonderzoek in een sfeer van steun, respect en aandacht.

Afscheid ongewenst gedrag en aanleren nieuw gedrag

Hierdoor zal de cliënt er in slagen zijn ongewenst gedrag te doorbreken en grenzen te verleggen. Samen wordt de situatie en mogelijkheden geanalyseerd. Hoofd- en bijzaken worden gescheiden en prioriteiten worden gesteld. Zodat er stap voor stap gewerkt wordt aan de nieuwe situatie. De coach geeft feedback en weet symptoombestrijding te scheiden van echt oplossen. De coach stimuleert om door te gaan en de situatie echt te verbeteren.

 

Onze aanpak

 

Intake

We beginnen met een intakegesprek. Hierin maken we kennis met elkaar en kijken of de noodzakelijke klik er is. Tijdens dit gesprek helpt de coach om de persoonlijke doelen te concretiseren en wordt duidelijk of een coach traject zinvol is.

Eigen verantwoordelijkheid staat centraal

Het coachtraject is gericht op het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en daadkracht en op het realiseren van de doelen.

Vijf gesprekken van 1,5 uur

Een coachgesprek duurt 1,5 uur en vindt plaats in een rustige ruimte. Regelmatig evalueren we om te beoordelen of we nog op het goede spoor zitten. Onze ervaring is dat we bij een coachingtraject gemiddeld vijf gesprekken nodig hebben om de gestelde doelen te realiseren.

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk

De coachgesprekken hebben een vertrouwelijk karakter. Dit betekent dat over de inhoud door de coach niet gesproken wordt met derden. Alleen op verzoek van en in samenspraak met de cliënt stellen we zo nodig een korte eindrapportage voor bijvoorbeeld een werkgever.

 

Dit zeggen mensen:

  • “De coachgesprekken hebben me geleerd om meer voor mezelf op te komen.”
  • “Ik had de neiging om zaken die ik zei vervolgens gelijk weer onderuit te halen. De coach wees me er op en liet me zien welk effect dat heeft op anderen. Door de sessies heb ik geleerd om dit niet meer te doen. Ik sta nu mijn mannetje en zowel ik als mijn omgeving hebben daar veel plezier van.”
  • “Vanuit een veilige omgeving die de coach creëerde durfde ik eindelijk kritisch te kijken naar mijn eigen gedrag. Dat was best confronterend want wat ik zag maakte me niet echt blij. In de gesprekken heb hardnekkige patronen herkend en ben aan de slag gegaan. het traject heeft me heel veel opgeleverd. Een echte aanrader.”

Voor wie

Onze coaching is bestemd voor iedereen die in beweging wil komen en een steuntje in de rug nodig heeft om daadwerkelijk tot verandering te komen.

Praktisch

individueel

Duur

5 sessies van 1,5 uur

Coaches

Petri Elemans
Ad van Heijst

Kosten

€ 695,- p.p.

Je gegevens worden niet opgeslagen.

Aanmeldformulier

Ik meld me aan voor de training:

Je gegevens worden niet op deze website opgeslagen.