Als professional communiceren met mantelzorgers

De wijze waarop zorg wordt verleend aan bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg is door de bezuinigingen de laatste tijd flink veranderd. Vroeger was het zo dat als iemand permanente zorg nodig had hij/zij een beroep deed op de zorg en dat dan de medewerkers van de zorginstelling er voor zorgden dat alles geregeld werd.  Ze namen veelal alle zorg van de familie over  en de mantelzorgers konden de zorg dan gerust uit handen geven. Dit was overzichtelijk en het was voor iedereen duidelijk waar ze aan toe waren.

Echter die tijd is voorbij.  Het wordt voor de medewerkers in de zorg steeds meer “zorgen dat” de cliënten de hulp krijgen die ze nodig hebben dan “zorgen voor”.  Dat betekent dat er nog zoveel mogelijk een beroep gedaan wordt op de familie en de omgeving om bij te dragen aan de zorg.

De medewerkers moeten hiervoor met de mantelzorgers in gesprek om duidelijke afspraken te maken, waarbij het belangrijk is dat ze wel de regie blijven houden en dat de mantelzorgers deze niet overnemen.  Want in principe blijft de zorgverlener verantwoordelijk voor de geleverde zorg aan de cliënt. Dit vraagt nogal wat van de communicatieve vaardigheden van de verzorgenden. Immers hoe doe je dat, hoe maak je sluitende afspraken, hoe spreek je “vrijwilligers” aan op wat ze wel of niet gedaan hebben etc.. Om dit te verbeteren en te oefenen hebben we deze training ontwikkeld.

Wat levert de training Als professional communiceren met mantelzorgers op?

De training geeft de cursisten inspiratie en praktische handvatten voor het versterken van de communicatie met de familie/mantelzorgers. Hierdoor krijgen ze meer zelfvertrouwen in het  contact met hen en ontwikkelen ze meer inlevingsvermogen en een open houding. De cursist schaaft zijn luister- en gespreksvaardigheden bij waardoor hij in staat is om de familie/mantelzorgers een welkom gevoel te geven en tegelijkertijd duidelijk te maken wat ieder van elkaar te verwachten heeft. Uitgangspunt hierbij is dat de cursist zijn persoonlijke kwaliteiten in relatie met de mantelzorgerscontacten ontdekt en ontwikkelt. Deze training is inmiddels geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 13 PE punten. Enkele quotes van cursisten:

  • “De training geeft mooie praktische voorbeelden, de balans tussen theorie en praktijk is goed.”
  • “De training helpt bij de bewustwording in contact met anderen en bij reflectie.”
  • ”Ik heb veel inzicht gekregen hoe communicatie kan verlopen, tips en zelfinzicht.”
  • “Ga de cursus ook doen ik kan nu beter communiceren, veel oefenen en bij jezelf blijven.”
  • “Neem deel aan deze training heel leerzaam.” “Gewoon doen!!!.”
  • “De trainers creëren een veilige en leuke sfeer. “
  • “Erg leerzaam en leuk.” “Het geleerde is op meerdere terreinen inzetbaar.”
  • “Het is leerzaam en ik ben me bewuster geworden van mijn eigen rol.”

Programma
We starten met een inventarisatie van de leervragen van de cursisten en stellen daar zoveel mogelijk het programma op af. De rode draad in de training is dat de cursist zijn eigen leerdoelen bepaalt en dat we hem helpen bij het ontwikkelen/ bijstellen van zijn gewenst (eigen) gedrag en het corrigeren van  zijn ongewenst gedrag (zelfreflectie).

We hebben veel aandacht voor basis communicatieve vaardigheden als luisteren, (luistervaardigheden en ongewenste luistergewoonten),  stellen van open vragen, door kunnen vragen en samenvatten. Tevens staan we stil bij het  aangeven van de effecten van het eigen non– en verbale gedrag. Daarnaast hebben we ook aandacht voor onderhandelen en overtuigen. Centraal  in deze training staat het oefenen van luister– en gespreksvaardigheden met als doel de relatie met  mantelzorgers te verbeteren dan wel bij te stellen vanuit een klant– en servicegerichte cultuur.

Aanpak
In de training worden veel praktische oefeningen gedaan waarbij ervaringen en situaties van de deelnemers centraal staan. Bij de training werken de deelnemers tussen de bijeenkomsten door aan hun persoonlijke leerdoelen. Na afloop schrijven ze een reflectieverslag over hun leerproces. Dit verslag kan later bijvoorbeeld gebruikt worden bij de ontwikkelingsgesprekken zodat de deelnemers ook na de training nog met hun leerproces bezig blijven.

Beoordeling van de training:
De training zelf als geheel, de werkvormen en de inhoud kregen een 8,9 als beoordeling. De toepasbaarheid in de praktijk een 9,1 en de vraag of het voldaan heeft aan de verwachtingen scoorde een 9,4. Alleen de beoordeling voor de beide trainers en de catering scoorden met een 9,7 hoger. Kortom een prima beoordeelde training.

 

 

Voor wie?

De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie met mantelzorgers willen verbeteren.

Praktisch

10-15 deelnemers

Vorm

In-company/ open inschrijving met twee trainers.

Data

2 en 16 november 2018

Kosten open inschrijving

€ 400,- p.p.

Je gegevens worden niet opgeslagen.

Aanmeldformulier

Ik meld me aan voor de training:

Je gegevens worden niet op deze website opgeslagen.