Zingeving. De zin van het leven.

Al op jonge leeftijd was ik bezig met zingeving en de zin van het leven. Ik denk dat ik een jaar of 25 was en dat is redelijk jong om je dan al met zingeving bezig te houden. Ik voelde onrust en verdriet en vroeg me af of dit nu allemaal de bedoeling van het leven was. Inmiddels ben ik wat ouder en weet dat dit een vraag is die ieder wel een keer op zijn pad krijgt. Ik coach regelmatig mensen met vragen hierover en ook bij onze teamtrainingen komt regelmatig de vraag: “Waar doen we het allemaal voor?” Dus als je zelf ook met vragen over zingeving zit ben je een van de velen.

Bij zingeving gaat het over de goede vragen stellen op het juiste moment. In deze bijdrage vertel ik wat meer over mijn zoektocht en de gevonden antwoorden. wellicht dat het je inspireert. Ook ga ik in op wat zingeving is en welke plaats het inneemt in ons leven. Daarbij geef je tips hoe daar mee om te gaan. Tevens geef ik gratis de voor mij belangrijkste zingevingsvragen weg. Deze vragen hebben mij en ook anderen geholpen om antwoord te krijgen op essentiële vragen als het gaat om zingeving. Ze geven me rust als ik begin te twijfelen over zaken als: “de zin van het leven”. Dus vraag ze aan en doe er je voordeel mee.

Mocht je na het lezen van dit blog nog vragen of opmerkingen hebben neem dan contact met ons op of kijk bij onze trainingen voor persoonlijke ontwikkeling. Met name onze training persoonlijk leiderschap: Leef je mooiste leven! heeft veel raakvlakken met de inhoud van dit blog.

Veel leesplezier

Petri Elemans

1. Mijn verhaal over zingeving.

Zoals al eerder aangegeven komt de vraag over zingeving regelmatig op mijn pad en ook voor mij is het nog steeds een lastige vraag als die voorbij komt. De hamvraag is steeds waar doe ik het allemaal voor en word ik er blij van. Ik neem je mee in mijn verhaal en vertel wat ik hiervan geleerd heb. Helaas moet ik je nu al verklappen dat er geen écht antwoord is op de grote vraag over de zin van het leven is. Maar misschien kan ik je helpen om antwoord te geven op de vraag hoe jij aan jouw leven zin kunt geven. Benieuwd, lees hier hoe het mij vergaan is.

Boeken lezen over zingeving

Met mijn levensvragen ging ik op zoek naar boeken die me hierop wat antwoorden konden geven en kwam terecht bij zingeving. Zo verslond ik toen tientallen boeken over zingeving en was soms wel in drie boeken tegelijkertijd aan het lezen. Vrienden die bij me op bezoek kwamen zagen altijd wel één of twee boeken opengeslagen op tafel liggen. Ik was op zoek naar antwoorden en dat kenmerkte mij in die periode van mijn leven. 

zingeving-opengeslagen-boeken

Gesprekken over zingeving

Ook met vrienden had ik interessante en diepgaande gesprekken over ‘de zin van het leven’ en allerlei andere levensvragen. Ik dacht toentertijd dat zingeving iets heel groots en onaantastbaars was. Het was dan ook bijna niet te vast te pakken. Ik had grote vragen als: ‘Wat kom ik doen op de aarde?’ en ‘Wat is het doel van mijn leven’? Ik had het idee dat er een antwoord op die vragen was en zocht dat ver buiten mezelf. In die zoektocht raakte ik het spoor vaak bijster omdat de vraag veel te groot was. Ik kon er niet bij.

Wat betekent zingeving nu voor mij?

Nu, inmiddels bijna twee keer zo oud, heb ik geleerd dat zingeving voor mij niets anders betekent dan te weten wie ik ben en wat belangrijk is voor me is. Om daar vervolgens naar te handelen. Niets meer en niets minder. Ik weet nu dat je zelf zin kunt geven aan je bestaan. Dit doe je door de belangrijke situaties en gebeurtenissen die je meemaakt zelf betekenis te geven. Zingeving komt van binnenuit. Alleen daar vind jij de antwoorden op jouw vragen. En niet zoals ik dacht in boeken en artikelen. Het is dus aan jou om zelf zingeving te geven aan jouw leven en jouw vragen te beantwoorden. Niets meer en niets minder en dat is best lastig.

Ik zal je in de rest van de bijdrage wat tips en achtergronden geven zodat jij uiteindelijk weet waar de vragen vandaan komen en weet hoe jij succesvol met jouw zingevingsvragen aan de slag kunt.

2. Wat is zingeving?

Zingeving gaat altijd over betekenis geven aan je leven en aan gebeurtenissen die je tegenkomt. Kortom alles dat jouw leven zin geeft. 

Dan gaat het feitelijk over vragen als:

  • Waar word ik wel/niet blij van?
  • Waar krijg ik wel/geen energie van?
  • Wat laat me wel/niet de gehele dag stralen? 
  • Waarom doe ik wel/niet de dingen die ik doe?

Zingeving is feitelijk een fundamentele menselijke behoefte om betekenis toe te kennen aan wie je bent, wat je doet en wat er voorvalt in je leven. Het omvat zowel alledaagse zaken die belangrijk zijn voor iemand, maar ook fundamentele, existentiële levensvragen. Bij een crisis of (ernstige) ziekte speelt zingeving vaak expliciet een rol. Mensen zoeken dan houvast bij wat voor hen écht belangrijk is. Ze gaan op zoek naar een nieuwe richting in hun leven of kijken als hun leven bijna ten einde loopt wat nog echt belangrijk voor ze is. 

Zingeving en je ‘bucketlist’.

Onlangs zag ik de film “The bucketlist” met Jack Nicholsen en Morgan Freeman. Beiden waren terminaal en vroegen zich af welke dingen ze nog graag wilde doen om het maximale uit hun leven te halen. Om het zo nog extra zin te geven. Met dat in hun hoofd stelden ze een bucketlist op. Van lekker eten, iets moois zien tot skydiven en berg beklimmen. Toen ze bezig waren om die lijst ‘af te werken’ kwam Morgan Freeman erachter dat de liefde voor zijn gezin uiteindelijk toch belangrijkste was. Omdat zij hem het meeste raakten. 

Wat triggert de vraag naar zingeving?

Vaak krijgt zingeving een rol van betekenis in je leven als je het gevoel hebt dat het ontbreekt. Je hebt dan een leeg gevoel en stelt je de vraag: “Is dit alles?” Het is een sluimerend gevoel van ongenoegen of ontevredenheid en maakt je duidelijk dat je geen helder doel meer hebt. En dat je dat op dit moment ook zelf niet kan bedenken. Je vraagt je dan of hoe het verder moet. Dan gaat het om de vraag wat voor jou zingeving is. Meestal komen er dan een heleboel vragen tegelijkertijd naar boven en als je niet oppast blijven die door je hoofd heen malen. Wat voor mij helpend is geweest zijn een set met vragen die richtinggevend zijn. Ben je nieuwsgierig naar deze vragen ……

Ontvang de GRATIS zingevingsvragen en sta stil bij jouw richting.

3. Waarom is zingeving belangrijk?

Als mensen hebben we zingeving nodig om ons een compleet gevoel te geven en om een rijker en dieper leven te leven. Zingeving geeft richting aan ons leven. Het geeft aan wat we belangrijk vinden en wijst ons vooral de weg die we moeten gaan. Als mensen vinden we het belangrijk om ons nuttig te voelen en een doel te hebben. Dat betekent dat we telkens wanneer we weer een stapje op onze weg zetten richting ons doel het ons een goed gevoel. 

Dit alles betekent ook dat een zinvol leven dus niet te koppelen is aan rijkdom. Want ondanks alle welvaart, alle kennis die we hebben en de ontelbare keuzemogelijkheden, voelen we ons best vaak toch nog ongelukkig, leeg, ontevreden, eenzaam of gefrustreerd. Dit komt omdat we geen duidelijk doel meer voor ogen hebben dat zin geeft aan ons bestaan. Als je goed om je heen kijkt, in de supermarkt of op een terras, kun je zien dat er veel mensen ondanks alles toch diep in hun hart ongelukkig zijn. Ook als ik durf te kijken in mijn eigen hart, ontmoet ik best nog vaak pijn, boosheid of verdriet. Diep van binnen weet je dat je niet het leven leeft dat je werkelijk zou willen leven. Je vraagt je af of dit het nu is.

Zingeving is nu hot!

Dat zingeving hot is, blijkt uit het grote aantal mensen dat het zoekwoord zingeving maandelijks intikt. Omdat veel mensen hier in het westen, vaak al op jonge leeftijd, op materieel gebied al bijna alles hebben, vragen ze zich regelmatig af of dit het allemaal wel is? Ze voelen een leegte en gaan op zoek naar een manier om die te vullen. Echter ook in de seniorenzorg wordt er inmiddels gesproken over zingeving. Wat maakt het leven van iemand die hulpbehoevend wordt nog zinvol en wat is de relatie tussen een zinvol leven, je prettig voelen en gezondheid?

4. Wat is zingeving in de zorg?

Zingeving is de diepste behoefte van de mens en tegelijkertijd de sterkst gezond makende kracht. Mensen die leven vanuit een bepaalde persoonlijke zingeving, kunnen veel meer aan dan mensen die leven vanuit conventies en uiterlijkheden. Hoe meer mensen in staat zijn om hun leven zelf zinvol in te vullen hoe beter dat is voor hun welzijn en gezondheid. Dat is de relatie tussen zingeving en de zorg.

Daarom is het zo belangrijk om de cliënten grip te laten houden op hun eigen leven. Maak niet de fout om als zorgprofessional vanuit medische invalshoek de regie over te nemen. Maar laat je cliënten de regie zo lang mogelijk zelf houden. Laat ze zelf bepalen wat voor hen al dan niet belangrijk en zinvol is. Het, hoe goed bedoeld ook, wegnemen van de eigen regie tast de ervaren zinvolheid van het leven en dus ook de gezondheid aan en werkt dus contraproductief. 

Zingeving en gezondheid?

Machteld Huber breekt een lans voor zingeving in de zorg. Ook voor mensen die steeds meer afhankelijk worden van anderen is het één van de pijlers om je fijn en gezond te voelen. Dan gaat het over thema’s als een zinvol leven, levenslust, iets hebben om naar uit te kijken, acceptatie, vertrouwen hebben, blijven leren en vooral dankbaarheid. Dankbaar voor alles dat je gegeven wordt. 

Wanneer je in staat bent om zin te geven aan jouw leven zal dat ook een positief effect hebben op je gezondheid. Machteld Huber noemt dit ook wel positieve gezondheid. Wanneer je het gevoel hebt dat je dat niet meer kunt, zal dat automatisch leiden tot een lager zelfvertrouwen. En zelfs tot psychosomatische klachten en gevoelens van burn-out en depressie. 

zingeving-roofvogel

Zelf een diepere betekenis aan je leven geven, is goed voor je gezondheid!

Gebrek aan zingeving kan leiden tot vervelende klachten zoals depressie en burn-out. Niet onbelangrijk dus dat je de zin van jouw leven vindt. Maar hoe doe je dat? Wat maakt dat deze vraag zo moeilijk te beantwoorden is? 

Zoals al eerder aangegeven was ik op 25-jarige leeftijd al bezig met zingevingsvragen. Dit begon te spelen na een crisis in mijn leven en was een vervolg op een belangrijke overgang in mijn leven. Ik zat voor die tijd niet lekker in mijn vel en had om die reden rigoureus gebroken met mijn oude leven. Hierdoor was de grond onder mijn voeten gebarsten en voelde ik geen houvast meer. Ik was op zoek naar een nieuw fundament en nieuw plezier. En merkte dat ik dat alleen kon vinden door stil te gaan staan en af te dalen in mijzelf en te doorleven wat dit alles met me deed. 

Ik maakte pas op de plaats door me af te vragen wat voor mij belangrijk nu belangrijk is. Ik ging het gesprek met mijn innerlijke criticus aan. Dat was best een lastige, confronterende, heftige, maar ook bijzondere, leerervaring. Uiteindelijk leverde het me prachtige inzichten op en een nieuwe basis. Hierdoor kreeg ik een nieuwe verstandhouding met het leven die beter bij me paste en waar ik me fijner bij voelde. Alsook de inspiratie iets te doen met deze ervaring. Kortom ik kreeg weer nieuwe levensenergie en voelde me uiteindelijk een stuk beter en gezonder.

Zingeving en Waardigheid en Trots

Mensen een zinvolle daginvulling geven was ook een van de thema’s in de campagne van Waardigheid en Trots. In dat kader hebben we als HEELopleidingen verschillende zorgteams mogen verzorgen voor de bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Hierbij hebben we, samen met zorgteams, gekeken naar welke mogelijkheden er in de dagelijkse praktijk zijn om mensen die hulpbehoevend zijn een zinvolle daginvulling aan te kunnen bieden. De belangrijkste conclusie was dat een zinvolle daginvulling voor iedereen anders kan zijn. Dat betekent dus dat maatwerk hierbij van groot belang is. Daarom gingen de teamleden met cliënten en hun naasten in gesprek. Om zo te achterhalen wat voor hen belangrijk is. Vervolgens werd creatief gekeken wat mogelijk was om daar invulling aan te geven.

Het mogelijk maken van de voor de cliënt zinvolle activiteiten bleek een schot in de roos. Het ervaren welbevinden van de cliënten werd, zoals uit de afgenomen enquêtes bleek,  hierdoor positief beïnvloed. De belangrijkste eye-opener was dat met name ‘kleine zaken’ als het helpen bij het tafeldekken, aardappels schillen, strijken, afwasmachine inruimen, etc. veel voldoening gaven. Door cliënten de mogelijkheid te geven om deze voor hen zinvolle activiteiten te doen, nam het welbevinden toe. 

Saillant detail is dat we er in de gesprekken achter kwamen dat het vanuit medisch standpunt niet meer aanbieden van het dagelijkse zeer gewaardeerde wijntje of gebakje de ervaren zinvolheid van het leven ernstig aantastte. Dit had vaak eerder een negatief dan een positief effect op het algemeen welbevinden en de ervaren gezondheid van cliënten. 

5. Zingeving is niet de leegte vullen door telkens nieuwe doelen te stellen.

Sommigen vullen de ervaren leegte door zich telkens nieuwe doelen te stellen en zoeken steeds weer naar steeds nieuwe uitdagingen. Een nog mooiere woning, een nog belangrijkere baan, nog extremere sporten, nog verdere en langere vakanties, nog meer invloed, nog meer geld verdienen. etc. Ze stellen zich telkens nieuwe doelen om vooral maar niet stil te hoeven staan en hun leegte te voelen. Deze strategie lijkt heel succesvol. Want elk nieuw doel geeft ook richting in je leven. Echter als er geen groter doel achter zit, ontstaat er bij het bereiken van je doel altijd weer een nieuwe leegte.

Maakt een doel je leven automatisch zinvoller? 

Ja, vaak wel even. Want we zijn geneigd om de zinvolheid van het leven te koppelen aan het al dan niet behalen van doelen. Echter de praktijk wijst uit dat je jezelf deze vragen vooral stelt als er verwarring of chaos is bij jou van binnen. Je bent onzeker en op zoek naar een houvast. Een na te streven doel geeft even houvast en een bepaalde zin in jouw leven en vult je onzekerheid vanbinnen.

De tactiek die veel mensen gebruiken is om zichzelf steeds nieuwe doelen te stellen. Echter ik ben erachter gekomen dat dit voor mij geen echte oplossing is. Door steeds andere doelen na te streven kreeg ik een opgejaagd gevoel. Ik kwam uiteindelijk tot de conclusie dat het niet belangrijk is om steeds nieuwe doelen na te streven. Maar wel belangrijk om te weten is waar mijn verwarring en angsten vandaan komen en die te begrijpen. Immers ik wil van die verwarring en chaos in mijn hoofd af. 

De uitdaging is dus om jouw verwarring onder ogen te zien en te onderzoeken waar deze bij jou vandaan komt. En dus niet te proberen het antwoord te vinden ergens anders. Weet diep van binnen dat het enige dat je wil, is van je bezorgdheid af komen. Dat betekent dat de vraag naar de zin van het leven eigenlijk alleen maar afleidt en een excuustruus is. 

Jouw zingeving wordt beïnvloed door de tijd waarin je leeft en jouw omgeving.

Anderen gaan, net als ik toentertijd, op zoek naar een diepere betekenis in hun leven. En stellen zich de grote levensvragen als; “Wie ben ik?” en “Wat doe ik op deze aarde?”. Hoewel het mijn vragen zijn, is het toch belangrijk om te weten dat mijn antwoorden op deze vragen grotendeels worden bepaald door de waarden die we nu als samenleving belangrijk vinden. Zo zijn de belangrijkste waarden waar onze maatschappij nu op gebaseerd is vrijheid, individualiteit, materialisme en consumentisme. Terwijl het enkele tientallen jaren hiervoor soberheid, gehoorzaamheid, solidariteit en conformisme waren. Dat zijn fundamenteel andere waarden. Omdat we allen gevormd worden door onze omgeving zullen die veranderende waarden ook onze zoektocht naar zingeving beïnvloedden. 

Nu ga ik geen oordeel vellen over deze waarden. Elke waarde heeft zijn voors en zijn tegens. Zo is er meer vrijheid om de keuzes te maken die we willen. Echter de andere kant is wel dat dat ook weer leidt tot onrust en ontevredenheid omdat dit keuzestress geeft. 

De vraag is of we slechts een speelbal zijn van onze omgeving en dat deze bepaalt wat voor ons belangrijk is. Of dat we denken dat we daar zelf nog een duidelijke stem in hebben. Ik wil graag geloven dat ik als het gaat om mijn zingeving daar nog steeds een duidelijke stem in heb. 

Opmerkelijk: Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die religieus zijn vaak minder grote levensvragen hebben. Dit komt omdat zij het antwoord op de vraag naar de zin van hun leven door hun geloof voor zichzelf al beantwoord hebben.

zingeving-fotocollage

6. Wat is de zin van het leven?

Deze vraag hield mij bezig toen ik voor het eerst met zingeving bezig was. Dat veranderde langzamerhand in de vraag ‘Wat is de zin van mijn leven?’ Ik had hier in de gauwigheid geen antwoord op en dacht het antwoord te vinden in het lezen van boeken met titels als ‘Leven als bestemming’  etc.. Dat bracht me niet echt het antwoord. Ook de film ‘ The Meaning Of Life’ van Monty Python bracht behoudens wat bizarre humoristische sketches geen helderheid. 

Telkens hoopte ik weer dat ik het antwoord ergens zou vinden. Echter langzamerhand kwam ik erachter dat hoe goed ook de tips waren het tips waren voor iedereen en dat daar niet de oplossing voor mij lag. Die lag op een ander terrein. Hieronder lees je hoe ik het gedaan heb en geef ik je tips hoe jij achter de zin van jouw leven kunt komen.

Wat is een zinvol leven?

Als je het hebt over een zinvol leven moet je erachter komen wat dat voor jou is. Iemand anders kan dat niet voor jou bepalen. Het gaat er hierbij altijd om welke betekenis jij eraan geeft en dat je erachter komt wat voor jou belangrijk is. Wat geeft jouw leven zin? 

Veelal zijn we geneigd om onze zingeving te koppelen aan het al dan niet nastreven of bereiken van algemene doelen. Veelal komen die voort uit onze opvoeding en geeft om onze omgeving door hun reacties aan als we die doelen nastreven of we al dan niet geslaagd zijn in ons leven. Echter zo werkt het niet als het over de zin van jouw leven gaat. Want als het goed is gaat het hierbij om jouw behoeften, waarden en verlangens. Maar hoe kom je bij die behoeften, waarden en verlangens als je geconditioneerd op de automatische piloot en in de waan van de dag leeft?

7. Leef je eigen leven

Ik ontdekte hierdoor dat voor mij de betekenis van het leven is dat ik mijn leven leef! Niets meer en niets minder. Dat klinkt heel eenvoudig maar ik verzeker je, echt je eigen leven leiden en je eigen koers bepalen is best een uitdaging. De crux is dat je aanvaardt dat jouw leven, met alles dat op jouw pad komt, het waard is om geleefd te worden. Geloof daarin en ga niet, wanneer je bang bent, het leven van anderen imiteren of kopiëren. En ga zeker niet een goeroe volgen die het allemaal schijnt te weten. Zolang je imiteert, kopieert en volgt zal je nooit weten wat de zin van jouw leven is. Het gaat erom dat jij jouw leven zin leeft. 

Voor mij is dat accepteren wat er op mijn pad komt en erop vertrouwen dat ik alles in huis heb om daar goed mee om te gaan. Een leven zonder angst. Zonder bang te zijn wat iemand van me vindt, of de angst dat ik iets verkeerd doet. 

Wanneer we ons laten meeslepen door die angst zijn we zo in de war dat we moeite hebben om te omschrijven wat voor zin ons leven voor ons heeft. 

Het is belangrijk om je pijnpunten te begrijpen. Je kan er niet aan ontsnappen.

Om de volle betekenis van ons leven te begrijpen moeten we ook de dagelijkse pijnpunten van ons leven begrijpen en daarmee leren omgaan zodat we volledig kunnen genieten van ons leven. Vluchten voor die pijnpunten heeft geen zin en vergalt ons leven. Wil je leven zinvol zijn dan is het de kunst om daar volledig van te genieten. Je pijnpunten geven aan dat er iets aan de hand is. Veroordeel ze niet maar maak er gebruik van. Zie het als een gratis advies aan jezelf en ga er mee aan de slag. 

Maar hoe doe je dat nu?

Tips voor een zinvol leven!

  1. Allereerst moet je de maatschappij waarin je leeft begrijpen. Om vervolgens te leren om daarin je eigen keuzes te maken. Wat geloof je wel en wat niet? Wat is voor jou helpend, waar word je vrolijk van en van wat niet. Bepaal je eigen waarden, je eigen pad en ga daarvoor!
  2. Bepaal vervolgens wat je wel en wat je niet wil. Dat zijn belangrijke vragen die je voor jezelf helder moet hebben. Helpen hierbij kan zijn om te bedenken waar je vrolijk van wordt. Plezier en blijdschap zijn hele mooie indicatoren om te weten of je voor jou op de goede weg bent.
  3. Accepteer dat je slechts een van de velen bent en dat je niet alles zelf kunt beïnvloedden. Stephan Covey verwijst in zijn boeken vaak naar de cirkel van invloed. Kijk naar je invloed en betrokkenheid en richt je energie slechts op zaken waar je zelf iets in kunt betekenen. Dat scheelt een heleboel frustratie en je zal zien dat het ook een positieve invloed heeft op hoe je je leven ervaart.
  4. Geniet met volle teugen van de dingen die op je pad komen. Er zijn geen grote en kleine dingen alleen maar dingen die de moeite waard zijn. Sta daarbij stil en maak het zo zinvol. 

8. Samenvatting en conclusie

Ons probleem is vaak dat als ons leven leeg is we het een doel willen geven. Zodat we naar dat doel toe kunnen streven. Maar als we een doel hebben wat wordt nagejaagd door een leeg hart, is dat doel ook leeg. Daarom is ons doel ons leven rijk te maken, niet met geld maar innerlijk rijk. Als we de zin van het leven willen ontdekken dan moeten we dat niet vinden buiten onszelf maar dan moeten we de deur naar onszelf door. Daar vinden we het antwoord. De zin van het leven is dus de verbinding vinden met jezelf, heel maken wat beschadigd is geraakt en van daaruit de verbinding aangaan met mensen om je heen en liefdevol zijn, zowel voor jezelf als je medemens.

De vraag is steeds of het leven niet een doel op zich is? Waarom willen we meer dan dat? Komt dat omdat we ontevreden zijn met ons leven, ons leven is leeg, saai en zinloos? Zeggen we daarom dat het leven een diepere betekenis moet hebben?

Dat zijn best hele grote vragen en daar moet ieder van ons zelf zijn antwoord op zoeken. Wat mij betreft is iemand die de dingen ziet zoals ze zijn en tevreden is met wat hij heeft niet in de war. Hij leidt in mijn ogen een rijk leven. Er is duidelijkheid en hij vraagt niet naar de zin van het leven. Voor hem is het leven zelf het begin en het einde van alles. 

venster-beslagen

Zingeving komt wat mij betreft van binnenuit!

Op zoek naar zingeving gaat dus over naar binnen kijken en ontdekken wat jouw leven de moeite waard maakt. Wat zijn voor jou belangrijke waarden en waar kom jij je bed voor uit? Als je antwoord hebt op die vragen en leeft vanuit je eigen authenticiteit dan heeft jouw leven zin. Dan ben je een gelukkig en tevreden mens.

Dus mijn advies ga op zoek naar wat jouw leven zin geeft en geniet van je leven.

Heb je na het lezen van dit blog behoefte om een keer te sparren neem dan contact met ons op. Misschien kunnen wij je helpen om jouw weg te vinden.

Bronnen: 

Deze bijdrage is gebaseerd op mijn eigen ervaringen die ik opgedaan heb bij het zoeken naar mijn eigen zingeving. Alsook op de indrukken die ik opgedaan heb door het lezen van al de boeken en publicaties over zingeving.

Reviews

Zinnig

Rated 5 out of 5
2 december 2020

Bedankt voor de mooi inzichten. Fijn blog om te lezen.

P.

Geen titel

Rated 5 out of 5
2 juli 2020
A.

Mooi blog over the meaning off live

Rated 5 out of 5
21 juni 2020

Praktische en herkenbaar met tips. Een aanrader om te lezen.

H.D.K.

Laat een review achter

Je mag alleen een sterren-beoordeling achterlaten, maar we vinden het fijn als je jouw beoordeling nader toelicht.