HEEL opleidingen

Petri Elemans

Pettri ElemansPetri Elemans is haar loopbaan begonnen als consultant en vervolgens als opleidingsadviseur binnen het onderwijs. Zij heeft toen veel ervaring opgedaan op het snijvlak van menselijk gedrag en het verbeteren van de prestaties van de organisatie door gerichte opleidingen te ontwikkelen. Haar ervaring is echter dat dergelijke opleidingen niet altijd beklijven en dat je vaak pas echte gedragsveranderingen ziet als mensen in hun kern geraakt worden. Daar wilde ze mee aan de slag. Om dit te kunnen doen heeft ze diverse opleidingen gevolgd. In deze opleidingen stond het ondersteunen van mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling en bewustwording centraal en werd gebruikt gemaakt van o.a. Transactionele Analyse (TA) Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en systeemwerk.
Ze is vanaf 2004 gediplomeerd coach/counselor en begeleidt mensen bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Haar passie is om mensen opnieuw in verbinding te brengen met hun kern. De gevolgde opleiding ‘Professionele Communicatie’ is geaccrediteerd door Stichting Post HBO Nederland (SPHBO). Dit is een landelijk organisatie op het gebied van Post-HBO opleidingen en maakt deel uit van Stichting CPION, Centrum voor Post Initieel Onderwijs.Haar registratienummer is 94816-95543. Haar opdrachtgevers komen uit het onderwijs, de overheid en de zorgsector. De ervaring uit haar eigen werk- en persoonlijke leven zet zij nu in bij haar trainingen om andere mensen te begeleiden om hun eigen weg te vinden.