HEEL opleidingen
Home >> Trainingen en coaching voor Zorg & Welzijn

Trainingen en coaching voor Zorg & Welzijn

Trainingen en coaching Zorg en Welzijn

Mensen die werken in de Zorg hebben wat met mensen. Ze willen er zijn voor anderen en hen zoveel mogelijk helpen. De wijze waarop dat nu gebeurt, is niet meer zoals enkele jaren geleden. De Zorg is nu anders georganiseerd. Denk hierbij aan kleinschalig wonen/werken, zelfsturende teams, langer thuis wonen, etc.. Maar ook de wijze waarop er naar het verlenen van zorg wordt gekeken, is anders. De eigen regie van de cliënt en het welzijn zijn steeds belangrijker. Bovenstaande veranderingen hebben grote invloed op het werk van de medewerkers. Ze zijn steeds vaker de ‘spin in het web’. Hierdoor moeten ze meer overleggen met zowel cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers als collega’s. Dat betekent afspraken maken met alle partijen, hen aanspreken en samen met hun collega’s regelen dát het gebeurt. Dat is voor veel medewerkers die gewend waren om zélf alles voor hun cliënten te doen een hele omschakeling.

Dat omschakelen is best lastig. Wij begeleiden medewerkers én teams in de Zorg hierbij. We geven hen handvatten hoe om te gaan om met deze veranderende omstandigheden. We leren ze anders naar situaties te kijken. We kijken niet naar wat niét meer kan maar wat nog wél mogelijk is. Dat blijkt in de praktijk vaak meer dan men eerst dacht. Zo laten we hen zien dat ze ook in de nieuwe rol nog heel veel kunnen betekenen voor hun cliënten. Hieruit putten ze weer voldoening en werkplezier.

Als u zoekt naar ondersteuning die mogelijk op ons terrein ligt en die nog niet op onze website staat, zijn we vanzelfsprekend graag bereid om met u in gesprek te gaan.