HEEL opleidingen
Home >> Trainingen en coaching voor Woningcorporaties

Trainingen en coaching voor Woningcorporaties

heel opleidingen woningcorporaties

De afgelopen economische crisis heeft ook de woningcorporaties niet gespaard. Het gevolg was o.a. dat ze kritisch naar hun budgetten moesten kijken en gedwongen waren tot het maken van keuzes. Daarnaast is het toezicht aangescherpt en moet er duidelijke verantwoording af worden gelegd. De doelstellingen moeten scherp geformuleerd zijn en de maatschappelijke rol moet weer zichtbaar zijn. Nu de crises over is, komt de sociale component weer prominent in beeld en moeten de corporaties zorgen voor betaalbare huurwoningen. 

Dit bovenstaande betekent heel wat voor de mensen die bij woningcorporaties werken. Er moet vaak op een andere wijze gewerkt gaan worden en de cultuur in de organisatie zal derhalve ook vaak veranderen. Wij bieden medewerkers en teams hierin ondersteuning. We geven handvatten hoe ze met die omstandigheden het beste om kunnen gaan en hoe ze weer met plezier aan het werk kunnen.

Onze trainingen zijn ontwikkeld naar aanleiding van gesprekken met mensen uit de wereld van de woningcorporaties. Als u zoekt naar een training die mogelijk op ons terrein ligt en die nog niet op deze website staat, zijn we vanzelfsprekend graag bereid om met u over uw opleidingswensen in gesprek te gaan. Dat kan gaan over zowel een teamtraining als over een training op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling.