HEEL opleidingen
Home >> Trainingen en coaching voor Woningcorporaties

Trainingen en coaching voor Woningcorporaties

heel opleidingen woningcorporaties

De afgelopen economische crisis heeft ook de woningcorporaties niet gespaard. Het gevolg was o.a. dat ze kritisch naar hun budgetten moesten kijken en gedwongen waren tot het maken van keuzes. Daarnaast is het toezicht aangescherpt en moet er duidelijke verantwoording af worden gelegd. De doelstellingen moeten scherp geformuleerd zijn en de maatschappelijke rol moet weer zichtbaar zijn. Nu de crises voorlopig over lijkt, komt de sociale component weer in beeld en moeten de corporaties zorgen voor betaalbare huurwoningen. 

Dit bovenstaande betekent heel wat voor de mensen die bij woningcorporaties werken. Er moet op een andere wijze gewerkt gaan worden en de cultuur in de organisatie zal derhalve ook vaak veranderen. Wij willen de medewerkers ondersteuning bieden bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en handvatten geven hoe ze met die omstandigheden het beste om kunnen gaan.

Onze trainingen zijn ontwikkeld naar aanleiding van gesprekken met mensen uit de wereld van de woningcorporaties over de vraag waar behoefte aan is. Als u zoekt naar een training die mogelijk op ons terrein ligt en die nog niet in deze brochure staat zijn we vanzelfsprekend graag bereid om met u over uw opleidingswensen op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling in gesprek te gaan.