Trainingen coaching Onderwijs

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat werken in het onderwijs een stressvolle bezigheid kan zijn. Door het feit dat het onderwijs zo georganiseerd is als het georganiseerd is, wordt er in relatief korte tijd heel veel gevraagd van mensen. Dat heeft zijn consequenties hoe mensen zich voelen en zich opstellen. Het komt veelvuldig voor dat mensen na enkele jaren gezondheidsklachten krijgen en het niet meer trekken en daardoor zich anders gaan gedragen dan ze zouden willen. Wij bieden medewerkers in het onderwijs ondersteuning bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en geven handvatten hoe ze met die veranderende omstandigheden het beste om kunnen gaan zodat ze met plezier aan het werk blijven en daardoor ” duurzaam inzetbaar “.

 

Onze trainingen zijn ontwikkeld naar aanleiding van gesprekken in het onderwijsveld over de vraag waar behoefte aan is. Een aantal van onze trainingen en onze coaching is inmiddels gevalideerd door Registerleraar op het gebied van algemeen professioneel handelen. Als u zoekt naar een training die mogelijk op ons terrein ligt en die nog niet in deze brochure staat zijn we vanzelfsprekend graag bereid om met u over uw opleidingswensen op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling in gesprek te gaan.

 

Publicaties: