HEEL opleidingen
Home >> Trainingen en coaching voor het Onderwijs

Trainingen en coaching voor het Onderwijs

Trainingen coaching Onderwijs

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat werken in het onderwijs een mooie maar soms ook stressvolle bezigheid is. In relatief korte tijd moet er veel gebeuren. Zowel de contacten met de steeds mondiger wordende leerlingen en hun ouders maar vooral ook het overleggen met collega’s vraagt veel energie. De ervaren werkdruk is hierdoor hoog. Dat heeft weer zijn consequenties voor hoe mensen in hun werk staan. Het komt helaas veelvuldig voor dat het werkplezier en de gezondheid van de medewerkers onder druk komen te staan en daar wordt niemand blij van.

Om op een andere wijze naar het werk te kijken coachen we mensen. Daarnaast hebben we trainingen ontwikkeld. Dit zowel voor individuele mensen als voor teams. Het uitgangspunt hierbij is altijd om op een gezonde wijze plezier in het werk te krijgen en te houden. Wij denken dat iedereen, die met onderwijs te maken heeft, daar baat bij heeft.

Wat doen we. Wij gaan in gesprek met het team of met de individuele cursisten. Samen met hen bedenken we hoe ze met plezier en geïnspireerd kunnen werken. We kijken naar de situatie, reflecteren op ieders rol en bepalen wat zij zélf kunnen doen. Vervolgens maken we dat concreet en worden daar afspraken over gemaakt.

Als u zoekt naar een training die mogelijk op ons terrein ligt en die nog niet op onze website staat, zijn we vanzelfsprekend graag bereid om met u over uw opleidingswensen of over teamontwikkeling in gesprek te gaan.

NB: Een aantal van onze trainingen is eerder gevalideerd door Registerleraar.

Vijf aannames bij veranderen

Veranderen is niet eng maar is een natuurlijke constante. Met aandacht en verleiden, mensen zien en horen gaat het vaak vanzelf. Ga de dialoog aan. 1. Anders (moeten) gaan werken zorgt voor spanning! Wanneer er in een organisatie anders gewerkt moet...

Werkdruk versus werkplezier

Hoge werkdruk is helaas niets nieuws! Wij werken al vele jaren voor het onderwijs en zien dat werkdruk nog steeds veel aandacht vraagt. We willen zeker niet de werkdruk bagatelliseren maar willen zeker ook aandacht vragen voor werkplezier. Misschien...

Werkdruk: Uren en taken

Inleiding: Zodra het over werkdruk gaat, zeggen mensen meestal dat ze het gevoel hebben dat ze in te weinig tijd te veel moeten doen en dat geeft stress. Het taakbeleid waar uren en minuten gekoppeld worden aan taken geeft een fixatie op hoeveel...