HEEL opleidingen
Home >> Trainingen en coaching voor de Overheid

Trainingen en coaching voor de Overheid

Trainingen coaching OverheidDe dienstverlening van de Overheid is als gevolg van verdergaande automatisering de laatste jaren flink veranderd. Er komen nieuwe taken bij, taken worden verschoven van het Rijk naar de gemeenten en de burgers worden steeds mondiger en willen steeds beter en sneller geïnformeerd worden. Om de burger zoveel mogelijk van dienst te zijn worden organisaties gereorganiseerd. Er ontstaan KCC’s en diensten zijn toegankelijk via internet. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van de moderne ambtenaar hoog en uit allerlei rapporten blijkt dat er tussen nu en 7 jaar een groot gedeelte van de mensen die nu in overheidsdienst werkt daar niet meer werkzaam is. Kortom het is best een hectische omgeving om te werken.

Door bovengenoemde ontwikkelingen verandert regelmatig de aard van het werk van de ambtenaar en moet er door minder mensen vaak hetzelfde werk verricht worden maar dan op een andere wijze. Dit vergt nogal wat aanpassingsvermogen van de moderne ambtenaar en niet iedereen kan zomaar in die trein mee. Wij willen medewerkers bij de Overheid ondersteuning bieden bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en handvatten geven hoe ze met die omstandigheden het beste om kunnen gaan. Onze trainingen zijn ontwikkeld naar aanleiding van gesprekken met mensen die werken bij de Overheid. Als u zoekt naar een training die mogelijk op ons terrein ligt en die nog niet in deze brochure staat zijn we vanzelfsprekend graag bereid om met u over uw opleidingswensen op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling in gesprek te gaan.