HEEL opleidingen
Home >> Trainingen en coaching voor de Overheid

Trainingen en coaching voor de Overheid

Trainingen coaching OverheidDe dienstverlening van de Overheid verandert. Er komen nieuwe taken bij, wordt geschoven met taken van o.a. het Rijk naar de gemeenten en er wordt steeds meer geautomatiseerd. Daarnaast zijn de burgers steeds mondiger en willen steeds beter en sneller geïnformeerd worden. Om de burger zoveel mogelijk van dienst te zijn, worden organisaties gereorganiseerd. Er ontstaan werkmaatschappijen met andere gemeenten en bijna alle diensten zijn inmiddels ook toegankelijk via internet. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van de moderne ambtenaar hoog en uit allerlei rapporten blijkt dat er tussen nu en 7 jaar een groot gedeelte van de mensen die nu in overheidsdienst werkt daar niet meer werkzaam is. Kortom het is best een hectische omgeving om te werken en dat vraagt wel wat van de medewerkers.

Door bovengenoemde ontwikkelingen verandert immers regelmatig de aard van het werk. Ook moet er vaak door minder mensen hetzelfde werk verricht worden maar dan op een andere wijze. Dit vergt nogal wat aanpassingsvermogen van de medewerkers en niet iedereen kan zomaar in die trein mee. Wij willen medewerkers en teams bij de Overheid hiervoor ondersteuning bieden en handvatten geven hoe ze met die omstandigheden het beste om kunnen gaan. Onze trainingen zijn ontwikkeld naar aanleiding van gesprekken met mensen die werken bij de Overheid. Als u zoekt naar een training die mogelijk op ons terrein ligt en die nog niet op deze website staat, zijn we vanzelfsprekend graag bereid om met u over uw opleidingswensen op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling of voor een teamtraining in gesprek te gaan.