Zelfsturende teams

Bij goed werkende zelfsturende en zelf organiserende teams voelen mensen zich verbonden met elkaar en de organisatie. Ze voelen zich verantwoordelijk en werken met veel plezier en energie aan een goed resultaat. De communicatie is open en direct, er vindt een goede afstemming plaats en de mensen zijn betrokken bij wat ze doen. Daarnaast voelen alle teamleden zich gezien en gewaardeerd en uitgedaagd om hun beste bijdrage te leveren. Er is vertrouwen in elkaar en de leiding. Wanneer nodig denken alle teamleden mee met hoe ze veranderingen die op hen af komen op een goede wijze kunnen tackelen. De factoren die een team succesvol maken als creativiteit, betrokkenheid, humor, vertrouwen/veiligheid en respect zijn in voldoende mate aanwezig.

Zo zou het moeten zijn. Echter dat is helaas niet altijd het geval. Soms raakt zomaar zonder een heel duidelijke reden de focus zoek. Dan wordt er opeens indirect gecommuniceerd. Hierdoor verdwijnt  het plezier uit het team. Er ontstaat spanning, de teamleden voelen zich geremd en zijn opeens bezig om zich geforceerd te handhaven. Hierdoor verdwijnt de flow en gaat veel energie verloren. Dat is jammer omdat eigenlijk niemand dit wil. Om een team weer op de rit te krijgen en te houden bieden we deze training aan.

Wat levert de training zelfsturende teams u op?

Onze training optimaliseert de samenwerking tussen de leden van het team. Doordat de teamleden elkaar weer aanvoelen en gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen. Onze teamsessies zijn leuk en uitdagend, inspireren de teamgeest en maken verrassend veel creativiteit los.

Het vermogen van het team verbetert doordat:

  • de teamleden leren om de juiste vragen te stellen
  • de teamleden hun communicatiepatronen gaan herkennen en zo nodig aanpassen
  • de onderlinge uitwisseling wordt versterkt
  • de individuele- en teamcompetenties verder ontwikkeld worden
  • de teamleden met elkaar oplossingen vinden voor de vraagstukken die er spelen

Wat zeggen deelnemers over de training?

  • “Onder begeleiding van Ad en Petri hebben we zaken boven tafel gekregen en bespreekbaar gemaakt die anders onderhuids waren gebleven en een optimale samenwerking in de weg zouden staan.” (Ronald)
  • “Wat me met name aangesproken heeft is de zorgvuldigheid waarmee alles gebeurt en de fijne begeleiding.” (Annelies)
  • De positieve insteek en het feit dat er nu door mijn collega’s echt naar me geluisterd wordt, heeft mij erg goed gedaan.” (Peter)
  • ” De training was een eye-opener. Wat een mogelijkheden hebben we met elkaar als we anders naar elkaar kunnen kijken. Prachtig hoe dat inzichtelijk werd.” (Inge)

Programma

In overleg met het team bepalen we de doelstelling van de training. Uitgangspunt is altijd dat we op zoek gaan naar de gezamenlijke waarden en normen van de teamleden. Deze vertalen we naar de praktijk en maken daar concrete afspraken over. Daarnaast hebben we het veelal ook over hoe maak je afspraken, hoe neem je beslissingen, hoe spreek je elkaar aan, hoe ga je om met conflicten, hoe zorg je er voor dat iedereen betrokken is en blijft bij het team. In sommige gevallen zetten we ook systemisch werken in om vanuit een andere invalshoek te komen tot inzicht en een oplossing. Onze training bestaat minimaal uit twee maar meestal uit meerdere sessies. Afhankelijk van de vraagstelling bepalen we in overleg hoeveel dagdelen nodig zijn.

Aanpak

Deelnemers leren van en met elkaar aan de hand van reflectie en ervaringsgerichte oefeningen. We gaan vooral praktisch aan de slag met reële situaties. Daarbij betrekken we alle teamleden actief bij het proces en dagen hen vanuit een veilige omgeving uit om hun zegje te doen en hun bijdrage te leveren. Om iedereen de aandacht te geven die hij verdient werken we met twee trainers zodat alle teamleden de aandacht krijgen die nodig is.

Voor wie?

Teams die zelfsturend (moeten) werken.

Praktisch

Deze training is bedoeld voor alle leden van een team.

Duur

Nader te bepalen. Minimaal 2 dagdelen.

Vorm

in-company

Kosten

Maatwerk. In overleg met het team wordt bekeken waar behoefte aan is en een passend aanbod neergelegd.

Je gegevens worden niet opgeslagen.

Contactformulier

Ik wil graag meer informatie over de teamtrainingen, neem contact met mij op:

Je gegevens worden niet op deze website opgeslagen.

Reviews

Er zijn nog geen reviews. Laat s.v.p. een review achter.

Laat een review achter

Je mag alleen een sterren-beoordeling achterlaten, maar we vinden het fijn als je jouw beoordeling nader toelicht.