Zelfsturende teams

Goed werkende zelfsturende en zelf organiserende teams waar mensen zich verbonden voelen met de organisatie en met elkaar én met veel plezier en energie werken aan een goed resultaat, zijn een zegen voor de mensen die er werken en de organisatie. Er wordt open en direct met elkaar gecommuniceerd, er vindt een goede afstemming plaats en de mensen zijn betrokken bij wat ze doen. Daarnaast voelen alle teamleden zich gezien en gewaardeerd en worden uitgedaagd om hun beste bijdrage te leveren. Er is vertrouwen in de leiding en wanneer nodig denken alle teamleden mee met hoe ze veranderingen die op hen af komen op een goede wijze kunnen tackelen. De factoren die een team succesvol maken als creativiteit, betrokkenheid, humor, vertrouwen/veiligheid en respect zijn in voldoende mate aanwezig.

Zo zou het moeten zijn. Echter dat is helaas niet altijd het geval. Soms raakt de focus zoek en gaat het plezier uit het team, wordt er indirect gecommuniceerd, voelen mensen zich geremd en zijn bezig om zich geforceerd te handhaven. Hierdoor raken mensen het plezier in het samenwerken kwijt en gaat veel energie verloren. Dat is jammer omdat eigenlijk niemand dit wil. Om een team weer in de flow te krijgen en te houden bieden we deze training aan.

Wat levert de training zelfsturende teams u op?

Onze training helpt bij het optimaliseren van de samenwerking tussen de leden van het team. Doordat de teamleden elkaar aanvoelen en gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen. Teamsessies zijn leuk en uitdagend, inspireren de teamgeest en maken verrassend veel creativiteit los.

Het vermogen van het team verbetert doordat:

  • de teamleden met elkaar oplossingen vinden voor de vraagstukken die er spelen
  • de teamleden leren om de juiste vragen te stellen
  • de teamleden hun communicatiepatronen gaan herkennen en zo nodig aanpassen
  • de onderlinge uitwisseling wordt versterkt
  • de individuele- en teamcompetenties verder ontwikkeld worden

Programma

In overleg met het team bepalen we de doelstelling van de training. Zaken die veelal aan de orde komen zijn: hoe maak je afspraken, hoe neem je beslissingen, hoe spreek je elkaar aan, hoe ga je om met conflicten, hoe zorg je er voor dat iedereen betrokken is bij het team, waarden en normen van de teamleden, het team en de organisatie. In sommige gevallen zetten we ook systemisch werken in om vanuit een andere invalshoek te komen tot inzicht en een oplossing. Onze training bestaat minimaal uit twee maar meestal uit meerdere sessies. Afhankelijk van de vraagstelling bepalen we in overleg hoeveel dagdelen nodig zijn.

Aanpak

Deelnemers leren van en met elkaar aan de hand van reflectie en ervaringsgerichte oefeningen. We werken met twee trainers zodat alle teamleden de aandacht krijgen die nodig is. We gaan vooral praktisch aan de slag met reële situaties. We betrekken alle teamleden actief bij het proces en dagen heb vanuit een veilige omgeving uit om hun zegje te doen en hun bijdrage te leveren.

 

 

Voor wie?

Teams die zelfsturend (moeten) werken.

Praktisch

Deze training is bedoeld voor alle leden van een team.

Duur

Nader te bepalen. Minimaal 2 dagdelen.

Vorm

in-company

Kosten

Maatwerk. In overleg met het team wordt bekeken waar behoefte aan is en een passend aanbod neergelegd.

Meer informatie

Ik wil graag meer informatie over de teamtrainingen, neem contact met mij op:

Je gegevens worden niet opgeslagen.

Contactformulier

Ik wil graag meer informatie over de teamtrainingen, neem contact met mij op:

Je gegevens worden niet op deze website opgeslagen.