Eigen regie en een zinvolle daginvulling: Teamtraining Waardigheid & Trots

Onze teamtraining Waardigheid en Trots is gericht op de eigen regie en een zinvolle daginvulling van de cliënt. Dan gaat het erover wat de zorgverlener vooral wél en vooral niet moet doen om ervoor te zorgen dat de cliënt zo lang mogelijk zijn eigen regie behoudt. Gelukkig is dit steeds meer het uitgangspunt van de zorgverlening. Dat betekent dat de cliënt zelf zijn beslissingen neemt over zijn manier van leven. Hij beslist zowel over het wat, het hoe en het wanneer van ondersteuning en hulpverlening.

Echter hoe vind je als zorgprofessional nu aansluiting bij het ‘gewone’ leven van je cliënt? Zeker als hij moeite heeft om het zelf aan te geven. Hoe kom je aan die waardevolle informatie?

Om te weten wat jouw cliënt nu werkelijk wil, moet je met hem en/of zijn omgeving écht in gesprek. Zo achterhaal je wat voor hem waardevol is, wat hij gewend is en wat hij graag zou willen. Dit heb je nodig om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij zijn wensen als het gaat om de te verlenen ondersteuning en begeleiding. Vervolgens is het zaak om dit samen met zijn netwerk te organiseren. Dit alles vraagt een omschakeling in denken en handelen en daar gaat deze training over.

Wat levert onze teamtraining Waardigheid en Trots op?

Het uitgangspunt van onze teamtraining Waardigheid en Trots is steeds gericht op de eigen regie van de cliënt om tot een voor hem zinvolle daginvulling te komen. De zorgprofessionals leren om samen met de cliënt, zijn omgeving en hun collega’s tot een concrete zinvolle daginvulling voor hun cliënt te komen. Hierdoor neemt de kwaliteit van leven van de cliënt toe doordat hij zich meer gehoord en gezien voelt. Vanuit de visie van positieve gezondheid en de presentietheorie wordt gekeken wat de cliënt zélf wil en kan. Vervolgens wordt creatief gezocht naar mogelijkheden om dit te realiseren.

We gaan in deze training vooral praktisch aan de slag. De cursisten leren om over die regie en die daginvulling heldere afspraken te maken met elkaar en alle betrokkenen. Daarnaast geven we tevens tips over hun communicatieve vaardigheden. Denk hier aan hoe naar elkaar te luisteren, elkaar te bevragen en aan te spreken. Ook besteden we aandacht aan hoe je besluiten neemt als team en die vervolgens ook uitvoert. Hoe het een en ander te organiseren? En welke afspraken maak je met elkaar en kom je tot concrete acties?

Wat leer je tijdens de teamtraining Waardigheid en Trots?

In deze training leer je als team om samen anders te gaan kijken en te leren van elkaar. Hierdoor weet je hoe je de eigen regie van jouw cliënt kunt faciliteren. Je sluit aan bij zijn wensen, waarden en mogelijkheden om zo tot een voor hem zinvolle daginvulling te komen.

Loslaten van oude patronen en cliënten zelf de regie geven is best lastig

Veel zorgprofessionals lopen er tegen aan dat ze nu dingen los moeten laten. Voor hen is het erg wennen aan hun ‘nieuwe’ rol. Ook worden er nu andere vaardigheden gevraagd. Zo zijn ze meer de ‘spin in het web’ en organiseren vanuit die rol, in overleg met alle betrokkenen, de zorg rondom een cliënt. Hoe dit alles nu aan te pakken? Wat betekent werken vanuit eigen regie voor jou als zorgprofessional en hoe geef je ruimte aan de eigen regie van de cliënt? Hoe weet je wat voor iemand een zinvolle dag is? Om antwoord te geven op deze vragen hebben we als hulpmiddel een praktische methodiek met stappenplan met een daarbij behorende training ontwikkeld.

Wat zeggen de cursisten?

  • “De training heeft me de ogen geopend door me een spiegel voor te houden. Ik zag hoe het is als anderen zonder met je af te stemmen zaken voor je beslissen.” Wat een waardevol inzicht.” (Astrid)
  • “Ik wist niet dat ik door mijn “oude wijze van werken” zoveel persoonlijke ruimte van de bewoner innam. ” Fijn dat ik nu handvatten heb gekregen om dat anders te doen.” (Henriëtte)
  • “Ik vond het mooi dat we als team gezamenlijk zoveel goede ideeën bedachten. Hiermee kunnen we een zinvolle daginvulling voor onze cliënten invullen.” (Manda)
  • ” Wat een creatieve energie kwam er los en wat een mooi team zijn we toch.” (Loes)

Wat doen we?

In twee bijeenkomsten passen de medewerkers als team de methodiek toe voor een of meerdere van hun cliënten. Zo komen ze erachter wat deze cliënt belangrijk vindt als het gaat om eigen regie en het invullen van zijn dag. We gaan systematisch kijken waar je de benodigde informatie kunt halen. Wie kun je raadplegen uit het netwerk van de cliënt? Hoe voer je een goede dialoog op basis van gelijkwaardigheid en respect? Hoe leg je afspraken vast en wie kun je vragen om te participeren?

In onze teamtraining werken we vooral oplossingsgericht en vanuit positiviteit. Het uitgangspunt is steeds dat er naar specifieke wensen van de cliënt gekeken wordt en hoe daar invulling aan te geven. We staan hierbij ook stil bij de grenzen van de zorgprofessionals. Ook geven we je handvatten hoe je informatie vastlegt en deelt met collega’s. Om vervolgens tot concrete acties te komen en deze te monitoren en eventueel bij te stellen.

Programma

We leggen kort de methodiek en de uitgangspunten uit van wat nu precies eigen regie is. Vervolgens kiezen we een cliënt of enkele cliënten en gaan in kleine groepjes praktisch aan de slag. Op een speelse wijze, waarin we gebruik maken van verschillende werkvormen, doorlopen we de methodiek. Hierbij verzamelen we informatie en interpreteren deze en maken concrete afspraken.

De tweede bijeenkomst evalueren we, bespreken wat goed gegaan is en waar eventueel verbeterpunten zitten. Hierbij hebben we zowel aandacht voor de toegepaste methodiek als voor de onderlinge communicatie. Ook staan we stil bij wat werken vanuit eigen regie voor jou als zorgprofessional betekent. Hoe faciliteer je de eigen regie van de cliënt in je dagelijkse werk?

Voor wie?

De teamtraining Waardigheid en Trots is voor teams van zorgprofessionals die willen werken vanuit cliëntregie en waarbij hun nieuwe rol nog niet als vanzelfsprekend wordt ervaren.

Duur

De basistraining duurt 2 dagdelen, met een interval van 3 weken. In de tussentijd gaat het team aan de slag met de gemaakte afspraken.

Vorm

incompany met twee trainers

Kosten basistraining

1500 euro

Je gegevens worden niet opgeslagen.

Contactformulier

Ik wil graag meer informatie over de teamtrainingen, neem contact met mij op:

Je gegevens worden niet op deze website opgeslagen.

Reviews

Fijne training

Rated 5 out of 5
8 november 2019

Mooi om te zien wat je allemaal samen kunt doen om het voor de bewoners fijner te maken. Het zit in kleine praktische aanpassingen die veel effect hebben op het welzijn van onze bewoners

A.O.

Laat een review achter

Je mag alleen een sterren-beoordeling achterlaten, maar we vinden het fijn als je jouw beoordeling nader toelicht.