Eigen regie en een zinvolle daginvulling: Teamtraining Waardigheid & Trots

Eigen regie en een zinvolle daginvulling van de cliënt is steeds meer het uitgangspunt van de zorgverlening. Dat betekent dat de cliënt zelf zijn beslissingen neemt over zijn manier van leven. Hij beslist zowel over het wat, het hoe en het wanneer van ondersteuning en hulpverlening. Echter hoe vind je als zorgprofessional nu aansluiting bij het ‘gewone’ leven van je cliënt? Zeker als hij je het niet meer zelf kan vertellen. Hoe kom je aan die waardevolle informatie? Om te weten wat jouw cliënt nu werkelijk wil, moet je met hem en/of zijn omgeving écht in gesprek. Zo achterhaal je wat voor hem waardevol is, wat hij gewend is en wat hij graag zou willen. Dit heb je nodig om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij zijn wensen als het gaat om de te verlenen ondersteuning en begeleiding. Vervolgens is het zaak om dit samen met het netwerk te organiseren. Dit alles vraagt een omschakeling in denken en handelen.

Loslaten van oude patronen en cliënten zelf de regie geven is best lastig

Veel zorgprofessionals lopen er tegen aan dat ze nu dingen los moeten laten. Voor hen is het erg wennen aan hun ‘nieuwe’ rol. Ook worden er nu andere vaardigheden gevraagd. Zo zijn ze meer de ‘spin in het web’ en órganiseren vanuit die rol, in overleg met alle betrokkenen, de zorg rondom een cliënt. Hoe dit alles nu aan te pakken? Wat betekent werken vanuit eigen regie voor jou als zorgprofessional en hoe faciliteer je de eigen regie van de cliënt? Hoe weet je wat voor iemand een zinvolle dag is? Om antwoord te geven op deze vragen hebben we als hulpmiddel een praktische methodiek met stappenplan met een daarbij behorende training ontwikkeld.

Wat levert de training eigen regie en een zinvolle daginvulling op?

Deze training is ontwikkeld in het kader van Waardigheid en Trots ‘Eigen regie en een zinvolle daginvulling’. Je leert de methodiek toepassen zodat je uiteindelijk samen tot een concrete zinvolle daginvulling voor je cliënt komt.

Vervolgens gaan we vooral praktisch aan de slag. Je leert om over die regie en die daginvulling heldere afspraken te maken met met alle betrokenen. Daarnaast  geven we tevens tips over communicatieve vaardigheden. Denk hier aan hoe naar elkaar te luisteren, elkaar te bevragen en aan te spreken. Ook besteden we aandacht aan hoe je organiseert en  besluiten neemt als team en die uitvoert.  Welke afspraken maak je met elkaar en hoe kom je tot concrete acties?

Wat leer je tijdens de training “Eigen regie”?

In deze training leer je als team om samen onze methodiek toe te passen. Hierdoor weet je hoe je de eigen regie van de cliënt kunt faciliteren. Je sluit aan bij zijn wensen, waarden en mogelijkheden om zo tot een voor hem zinvolle daginvulling te komen.

Wat zeggen de cursisten?

  • “De training heeft me de ogen geopend door me een spiegel voor te houden. Ik zag hoe het is als anderen zonder met je af te stemmen zaken voor je beslissen.” Wat een waardevol inzicht.” (Astrid)
  • “Ik wist niet dat ik door mijn “oude” wijze van werken zoveel persoonlijke ruimte van de bewoner innam. ” Fijn dat ik nu handvatten heb gekregen om dat anders te doen.” (Henriette)
  • “Ik vond het mooi dat we als team gezamenlijk zoveel goede ideeën bedachten. Hiermee kunnen we een zinvolle daginvulling voor onze clienten invullen.” (Manda)
  • ” Wat een creatieve energie kwam er los en wat een mooi team zijn we toch.” (Loes)

Wat doen we?

In 2 bijeenkomsten passen de medewerkers als team de methodiek toe voor één van hun cliënten. Zo komen ze erachter wat deze cliënt belangrijk vindt als het gaat om eigen regie en het invullen van zijn dag. We gaan systematisch kijken waar je de benodigde informatie kunt halen. Wie kun je raadplegen uit het netwerk van de cliënt? Hoe voer je een goede dialoog op basis van gelijkwaardigheid en respect? Hoe leg je afspraken vast en wie kun je vragen om te participeren? In de training werken we vooral oplossingsgericht waarbij het uitgangspunt is dat er naar specifieke wensen van de cliënt gekeken wordt en hoe daar invulling aan te geven. We staan hierbij ook stil bij de grenzen van de zorgprofessionals. Ook geven we je handvatten hoe je informatie vastlegt en deelt met collega’s en tot concrete acties komt en hoe deze te monitoren en eventueel bij te stellen.

Programma

We leggen kort de methodiek en de uitgangspunten uit. Vervolgens kiezen we een cliënt en gaan praktisch aan de slag. Op een speelse wijze, waarin we gebruik maken van verschillende werkvormen, doorlopen we de methodiek. Hierbij verzamelen we informatie en interpreteren deze en maken concrete afspraken. Daarna gaam de teamleden aan de slag.

De tweede bijeenkomst evalueren we, bespreken wat goed gegaan is en waar eventueel verbeterpunten zitten. Hierbij hebben we zowel aandacht voor de toegepaste methodiek als voor de onderlinge communicatie. Ook staan we stil bij wat werken vanuit eigen regie voor jou als zorgprofessional betekent. Hoe faciliteer je de eigen regie van de cliënt in je dagelijkse werk?

Voor wie?

Deze teamtraining is voor teams van zorgprofessionals die willen werken vanuit cliëntregie en waarbij hun nieuwe rol nog niet als vanzelfsprekend wordt ervaren.

Duur

De basistraining duurt 2 dagdelen, met een interval van 3 weken. In de tussentijd gaat het team aan de slag met de gemaakte afspraken.

Vorm

incompany

Kosten basistraining

1500 euro

Je gegevens worden niet opgeslagen.

Contactformulier

Ik wil graag meer informatie over de teamtrainingen, neem contact met mij op:

Je gegevens worden niet op deze website opgeslagen.

Reviews

Er zijn nog geen reviews. Laat s.v.p. een review achter.

Laat een review achter

Je mag alleen een sterren-beoordeling achterlaten, maar we vinden het fijn als je jouw beoordeling nader toelicht.