HEEL opleidingen

Publicaties Onderwijs

Home >> Publicaties >> Publicaties Onderwijs

Vijf aannames bij veranderen

Veranderen is niet eng maar is een natuurlijke constante. Met aandacht en verleiden, mensen zien en horen gaat het vaak vanzelf. Ga de dialoog aan. 1. Anders (moeten) gaan werken zorgt voor spanning! Wanneer er in een organisatie anders gewerkt moet...

Werkdruk versus werkplezier

Hoge werkdruk is helaas niets nieuws! Wij werken al vele jaren voor het onderwijs en zien dat werkdruk nog steeds veel aandacht vraagt. We willen zeker niet de werkdruk bagatelliseren maar willen zeker ook aandacht vragen voor werkplezier. Misschien...

Werkdruk: Uren en taken

Inleiding: Zodra het over werkdruk gaat, zeggen mensen meestal dat ze het gevoel hebben dat ze in te weinig tijd te veel moeten doen en dat geeft stress. Het taakbeleid waar uren en minuten gekoppeld worden aan taken geeft een fixatie op hoeveel...

Van tip naar begrip

In een van onze gesprekken met een hoofd P en O van een school kwam, toen we het over communicatie, begrip en gevoelsreflecties hadden het volgende ter sprake. Hij heeft een zoon van 8 die erg fanatiek is met voetbal. Iedere avond trapt hij met zijn...

Vertrouwen

Enige tijd geleden kwamen we een schoolplein oplopen om onze brochure af te geven en naast een auto zagen we een koffer staan. Het was pauze en vrij druk. We gingen er vanuit dat de koffer vergeten was door een van de personeelsleden. Dus toen we op...