Tips: goed implementeren van veranderingen

Belangrijk bij alle trajecten is dat er aandacht is voor het individu als het gaat om het implementeren van veranderingen. Veranderingen leidden tot stress en die uit zich in drie verschillende vormen. Realiseer je dat en heb aandacht voor alle vormen. Vluchten (ik wil hier niets mee te maken hebben), verstijven (ik weet niet wat ik moet doen dus ik beweeg niet) of vechten (ik wil dit niet dus kom maar op).

Hier wat tips en overwegingen:

  1. Neem als organisatie bewust afscheid van de oude situatie. Neem hiervoor de tijd en kijk daarbij gezamenlijk niet alleen naar de dingen die in het verleden niet goed gingen maar ook naar de dingen die wel goed gingen. Neem met respect afscheid van het verleden want het heeft uw organisatie gebracht waar het nu staat en laat het los. Dat is geweest en komt niet meer terug.
  2. Verwelkom de nieuwe situatie, “het is zoals het is”, daar moet je als professionals mee omgaan. Kijk naar de kansen die het biedt, stimuleer elkaar om die ook te zien.
  3. Creëer een leerklimaat. Zorg dat mensen elkaar durven aanspreken op zaken die niet goed gaan en dat dit veilig is. Het is iets nieuws en bij iets nieuws leren mogen fouten gemaakt worden, daar leer je van. Maak het luchtig en probeer er humor in te brengen.
  4. Zie het als een nieuw begin en maak vervolgens als individu een bewuste keuze om daar al dan niet voor te gaan. Zie het niet als “dit is me overkomen en ik ben slachtoffer” maar als een sollicitatie naar een nieuwe baan waarbij ook nieuwe vaardigheden gevraagd worden.
  5. Een dergelijke verandering lukt alleen maar als alle mensen in de organisatie er bewust voor gaan. Dat betekent zeker voorbeeldgedrag van de leidinggevenden en elkaar aanspreken op niet gewenst oud en gewenst nieuw gedrag. Een digitaliseringsslag ging fout bij een gemeente omdat de gemeentesecretaris alles toch nog op papier wilde hebben.
  6. Accepteer dat het een nieuwe situatie is en dat het “vlieguren” vergt voordat het ingeslepen is.
  7. Weet dat mensen de neiging hebben om zeker bij stressvolle situaties terug te grijpen op het oude bekende. Heb er vertrouwen in dat het nieuwe gedrag uiteindelijk de overhand neemt. Even terugvallen is niet erg maar menselijk. Probeer daar met elkaar de humor van in te zien.
  8. Relativeer en denk aan de onderstaande woorden van Machiavelli in “De Heerser” uit 1532 waarin hij al aangeeft waarom veranderen eng is. Als je dit leest is het mooi om te zien dat we er toch in geslaagd zijn om uit die middeleeuwen te komen. Dus niets is onmogelijk zelfs veranderen niet.

“Niets valt zo moeilijk te organiseren, niets maakt zo weinig kans op succes, niets is zo gevaarlijk bij het doorvoeren ervan, als vernieuwingen. Wie zich daarvoor inzet, maakt zich allen die van de oude situatie profiteerden tot vijanden – terwijl hij op weinig enthousiasme mag rekenen bij hen die uit de nieuwe toestand profijt zouden kunnen halen. Hun lauwheid spruit voort, enerzijds uit vrees voor de tegenstanders die zich op statuten en tradities kunnen beroepen; anderzijds uit het feit dat mensen over het algemeen achterdochtig zijn en nieuwigheden nooit echt vertrouwen voordat zij er beter van zijn geworden. Bijgevolg zullen allen die tegen veranderingen gekant zijn, bij elke gelegenheid fanatiek ten aanval blazen, en zullen de voorstanders liever de kat uit de boom kijken. Met als resultaat dat de positie van de vernieuwers en hun medestanders altijd gevaar loopt.”