team speelt spel en lacht

Het vak leer je op de werkvloer van collega’s!

De 70-20-10 regel.

Misschien raar dat we dat als opleidingsinstituut zeggen maar uit allerlei onderzoeken blijkt dat met name het oude systeem waar mensen met de ervaren medewerker meeliepen en zo het vak leerden best wel heel effectief was.

Hoe leren mensen?

Het volgen van een cursus of training is goed om kennis op te doen en vaardigheden aan te leren. Echter wil je je anders gaan gedragen in je dagelijkse werk, dan vraagt dit vaak meer. HEEL opleidingen is fan van de 70-20-10 methode: leren doe je voor 70% door een goed voorbeeld te zien tijdens het werk en dat zelf in je werk over te nemen. We noemen dat informele scholing op de werkvloer. Voor 20% leer je door coaching en feedback en maar voor 10% door een formele scholing waar kennis overgedragen wordt. Als het gaat om ervaringsgericht leren dat wij als HEEL opleidingen promoten liggen de percentages gelukkig wat hoger voor onze trainingen en workshops.

De werkvloer is de beste leerplek.

Het voorgaande betekent echter wel dat bij een verandering het informeel leren gestimuleerd en gefaciliteerd moet worden. Er is zowel kennis hoe te handelen als vaardigheden om elkaar op de werkvloer op een goede wijze aan te spreken nodig. Vooral dat laatste komt in de praktijk heel nauw. Het coachen van mensen is iets anders dan alleen maar zeggen hoe ze het moeten doen. We zien regelmatig mensen met heel veel kennis en vaardigheden die er tot hun frustratie elke keer maar niet in slagen om dat goed over te brengen. Ook coachen is een vaardigheid die je moet leren. Wij leiden in onze Leergang coachen van collega’s mensen op. We hebben het dan over: “Hoe spreek ik vanuit mijn eigen kracht mijn collega’s aan en zorg ik ervoor dat zij me horen? Hoe creëer ik bij hen openheid en bereidheid tot leren, hoe neem ik hem mee in de verandering? etc.” Dan hebben we het over hoe je jezelf als instrument in kunt zetten en over gesprekstechnieken en vaardigheden. Ook dit leer je vooral door te doen en door het geleerde direct in de praktijk in te zetten. Het is belangrijk dat wanneer je als organisatie een verandertraject inzet als bijvoorbeeld kleinschalig wonen er op de afdeling iemand is die “snapt hoe het werkt” en in staat is om de collega’s daarbij te coachen.  Wanneer dat het geval is krijgt het traject een blijvende stimulans.