HEEL opleidingen
Home >> Over ons… HEEL opleidingen >> Wat willen we met onze trainingen bereiken?

Wat willen we met onze trainingen bereiken?

Onze trainingen stimuleren deelnemers om daadwerkelijk te komen tot blijvende gedragsverandering. Wij richten ons op medewerkers die door een verandering of verzwaring van werk/taken of gewoonweg door het ouder worden, tegen hun eigen grenzen dreigen aan te lopen. Van hen wordt verwacht dat ze hun gedrag aanpassen omdat de omstandigheden veranderd zijn, maar ze weten vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken. Het uitgangspunt van al onze trainingen is dat we onze deelnemers handvatten geven om het gedrag waar zij en hun omgeving last van hebben, blijvend te verbeteren.

Hoe doen wij dat?

Ruimte voor persoonlijke aandacht is een belangrijk aspect van onze trainingen. Daarom werken we als regel met kleine groepen of met twee trainers op wat grotere groepen. Hierdoor kunnen we echt persoonlijke aandacht geven aan de deelnemers van onze trainingen. Op basis van persoonlijk contact, het werkelijk “aanraken” van de deelnemers, stimuleren we hen om kritisch naar zichzelf te kijken en keuzes te maken. Door gerichte oefeningen en het inbrengen van eigen casussen dringen we door tot de kern waar het voor onze individuele deelnemer daadwerkelijk om gaat. Hierdoor treedt er een bewustwordingsproces op en ervaren de deelnemers beter wat ze moeten doen.

We besteden aandacht aan hun individuele thema´s en we werken in de meeste trainingen met persoonlijke actieplannen die we koppelen aan het gewenste gedrag. Met behulp van deze plannen zijn de deelnemers in staat om daadwerkelijk tot een gedragsverandering te komen. Het maken van deze actieplannen gebruiken we als leidraad tijdens het trainingstraject waarin we met intervallen van enkele weken diverse bijeenkomsten hebben. De deelnemers krijgen daarnaast ook “huiswerk” mee om te oefenen, zodat ze in hun omgeving aan de slag gaan met de door hen gewenste ontwikkeling. De ervaringen met het “huiswerk” zijn weer input voor de volgende bijeenkomst. Belangrijk is dat nieuw gedrag geoefend wordt. De actieplannen vormen daarvoor een belangrijke instrument.

Hoe beklijft het?

De praktijk leert dat het vaak nuttig is dat er na de training intervisie-groepen ingericht worden om de focus op de ontwikkeling te houden. Hiermee wordt een eventuele terugval voorkomen. Wanneer nodig kunnen we op verzoek deze intervisie opzetten en de start daarvan begeleiden. Ook is het mogelijk om cursisten die daar behoefte aan hebben verder individueel te laten begeleiden door een van onze trainers/coaches.

Meer informatie?

De trainingen die op deze website staan, geven een algemeen beeld van wat we kunnen, maar zijn niet uitputtend. Als u meer informatie wil over een training of iets specifieks zoekt op ons terrein waar deze website niet in voorziet, hebben we graag met u contact om te kijken wat we voor u kunnen doen. Wij komen met plezier langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.