Communicatieve vaardigheden “In contact met ouders”

Ouders zien de school steeds meer als een verlengstuk van de opvoeding van hun kind en willen hierdoor ook op school invloed uitoefenen wat er met hun kind gebeurt. Dit betekent dat de wijze waarop ouders met de leerkrachten/mentoren communiceren is veranderd. De ouders zien de medewerkers van de school eerder als gelijken die samen met hen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kind. Dat betekent dat ze afspraken willen maken over hoe de school met hun kind om moet gaan. Daarnaast is ook de bereikbaarheid van de leerkrachten door bijvoorbeeld de mail aanzienlijk veranderd. Veelal wachten de ouders niet meer tot het oudergesprek als ze iets van de school willen weten.  Hierdoor zijn er over het algemeen meer contacten en wordt vaak van de leerkracht/mentor gevraagd om snel even te reageren als er iets speelt. Kortom contact met ouders wordt een steeds belangrijker onderdeel van het werk van een mentor/leerkracht en de vraag is nu hoe gaat u daar goed mee om. Hiervoor hebben we deze training ontwikkeld.

Wat levert het u op?

De training geeft u inspiratie en praktische handvatten voor het versterken van uw communicatie met ouders. Hierdoor krijgt u meer zelfvertrouwen in het  contact met de ouders en ontwikkelt u meer inlevingsvermogen en een open houding. U schaaft uw luister- en gespreksvaardigheden bij waardoor u in staat bent om de ouders een welkom gevoel te geven en tegelijkertijd duidelijk te maken wat ieder van elkaar te verwachten heeft. Uitgangspunt hierbij is dat u uw persoonlijke kwaliteiten in relatie met oudercontacten ontdekt en ontwikkelt.

Programma van de training communicatieve vaardigheden in contact met ouders

We starten met een inventarisatie van de leervragen van alle cursisten en stellen daar zoveel mogelijk het programma op af. De rode draad in de training is dat u uw eigen leerdoelen bepaalt en dat we u helpen bij het ontwikkelen/bijstellen van uw gewenst (eigen) gedrag en het corrigeren van uw ongewenst gedrag (zelfreflectie).
We hebben veel aandacht voor basis communicatieve vaardigheden als luisteren, (luistervaardigheden en ongewenste luistergewoonten),  stellen van open vragen, door kunnen vragen en samenvatten. Tevens staan we stil bij het  aangeven van de effecten van uw eigen non– en verbale gedrag. Daarnaast hebben we ook aandacht voor onderhandelen en overtuigen.
Centraal  in deze training staat het oefenen van luister– en gespreksvaardigheden met als doel de relatie met  ouders te verbeteren dan wel bij te stellen vanuit een klant– en servicegerichte organisatiestructuur.

Aanpak

In de training worden veel praktische oefeningen gedaan waarbij ervaringen en situaties van de deelnemers centraal staan. Bij de training werken de deelnemers tussen de bijeenkomsten door aan hun persoonlijke leerdoelen. Na afloop van elke bijeenkomst schrijven ze een reflectieverslag over hun leerproces. Dit verslag kan later bijvoorbeeld gebruikt worden bij de ontwikkelingsgesprekken zodat de deelnemers ook na de training nog met hun leerproces bezig blijven.

NB: Deze training is door Registerleraar gevalideerd voor 20 Registeruren.

Voor wie?

De training is bedoeld voor leerkrachten en mentoren die hun communicatie met ouders willen verbeteren.

Praktisch

Aantal deelnemers

10 tot 15

Duur

2 dagen

Vorm

in-company en open inschrijving

Data

Najaar 2018: 7 en 21 november
Voorjaar 2019: 27 maart en 10 april

Kosten open inschrijving

€ 400,- p.p.

Registerleraar

Gevalideerd voor 20 RU

Je gegevens worden niet opgeslagen.

Aanmeldformulier

Ik meld me aan voor de training:

Je gegevens worden niet op deze website opgeslagen.